Home » Islam?

Islam?

Islamin käsitteitä lyhyesti

 • Islam

  Arabian kielellä sana ‘Islam’ tarkoittaa rauhaa, puhtautta, Jumalalle alistumista ja sen mukaista elämäntapaa.Islamin lähtökohta on se, että Jumala, arabian kielellä Allah, on olemassa. Luoja, tietää mikä on hyväksi kaikille Hänen luoduilleen. Islamin kautta Jumala pelastaa ihmiset, koska Islamin uskosta löydät neuvoja jokaiseen asiaan, mikä hyvää ja mikä on pahaa. Islam selittää elämää ja auttaa ihmisiä ymmärtämään elämän tarkoituksen, sekä elämään Jumalan johdatuksen ja suosituksien mukaan.

  Islamin perusteet ovat Koraanissa, joka on Jumalan, Allahin johdatus ihmisille ja Sunnassa, Profeetta Muhammedin (SAWS) esimerkeissä.

 • Tawheed – Jumalan ykseys

  Islamin mukaan ei ole muuta jumaluutta kuin Jumala. Mikään ei ole niin kuin Jumala. Vain Jumala on Jumala. Näin todetaan myös uskontunnustuksessa. Jumala on ihmisen yläpuolella. Jumala on yksi ja ainutkertainen, kaikkivaltias ja ikuinen. Jumala on arabiaksi Allah, joka tarkoittaa määrättyä jumaluutta, al-ilah, Jumalaa. Allah ei siis ole erisnimi, vaan korkein kaikista nimistä, joilla Jumalaan viitataan. Allahin 99 ominaisuutta.

 • Muslim – Jumalan palvelija

  Muslim on ihminen joka uskoo:

•   Jumalaan,
•   profeettoihin,
•   Allahin ilmoittamiin kirjoihin,
•   enkeleihin,
•   kuolemanjälkeiseen elämään ja
•   sallimukseen

Muslimin tulee yrittää elää ja toimia Islamin arvojen mukaan. Muslimi on vastuussa teoistaan Jumalalle ja hänen tulee pyrkiä teoillaan hyvään ja pidättäytyä pahasta. Kun muslimi tekee väärin, hänen tulee pyytää Jumalalta anteeksi ja katua, sekä välttää toistamasta samoja virheitä uudelleen.

 • Uskon viisi pilaaria

  Jokaista tekoa, joka tehdään tietoisena Jumalan tahdosta ja tarkoituksena täyttää se, pidetään Islamissa Jumalan palvontana. Viisi pilaria muodostavat pohjan, jolle hengellinen elämä perustuu. Profeetta Muhammed (SAWS) sanoi, että Islamin perustana on viisi pilaria:

•   Uskontunnustus: todistaa, että ei ole muuta Jumalaa kuin Jumala, Allah, ja että Muhammed (saas) on Hänen sanansaattajansa
•   Suorittaa rukoukset
•   Antaa almuja
•   Paastota Ramadan -kuun ajan
•   Tehdä pyhiinvaellusmatka Mekkaan

Uskontunnustus: 

“Ei ole muuta Jumalaa kuin Allah, ja Muhammed on Hänen sanansaattajansa”Ensimmäinen uskontunnustuksen osio ilmaisee ehdotonta monoteismia. Mitään jumalallisuutta ei ole Jumalan, Allahin rinnalla. Hän on Ainoa, jonka tahtoon ihmisen tulee alistua. Profeetta Muhammedin (SAWS) esimerkkiä (Sunna) on muslimin myös noudatettava. Muhammedin rooli ja asema on ilmaistuna uskontunnustuksen toisessa osiossa.

Rukous: 

Rukous (Salat) on yksi Islamin peruspilareista ja sitä pidetään uskonnon perusasiana. Se vahvistaa ja kehittää uskoa Jumalaan. Rukous inspiroi ihmistä tavoittelemaan korkeampaa moraalia ja täyttämään velvollisuutensa muslimina siten kuin Jumala on Koraanissa ja profeetta Muhammedin (SAWS) esimerkin kautta ilmoittanut.Rukoukset puhdistavat sydämen sekä hillitsevät mielihaluja ja kiusauksia toimia väärin ja tehdä pahaa.Rukous tehdään viisi kertaa päivässä. Rukousten ajankohdat noudattavat vuorokausirytmiä:

•   Aamunkoiton rukous (Fajr), joka on pituudeltaan 2 sarjaa (rakaa).
•   Keskipäivän rukous (Dhuhr) (auringon saavutettua lakikorkeutensa), joka on 4 rakaa.
•   Myöhäisiltapäivän rukous (Asr), joka on 4 rakaa.
•   Auringonlaskun rukous (Maghrib), joka on 3 rakaa.
•   Iltarukous pimeyden laskeuduttua (Isha), joka on 4 rakaa.

Almut: 

Almut (Zakat) ei ole ainoastaan vapaaehtoinen avustus jollekin henkilölle tai jotakin tarkoitusta varten. Se ei myöskään ole veroa, jonka jokin hallitus kantaisi ihmisiltä. Se on Jumalan säätämä velvollisuus, jonka muslimit suorittavat koko yhteiskunnan parhaaksi. Sanaan Zakat, Koraanissa käytetyssä merkityksessä, sisältyy – paitsi hyväntekeväisyys, almut, kymmenykset, virallinen vero, vapaaehtoinen auttaminen – myös jumalatietoisuus ja niin hengelliset kuin moraalisetkin motiivit.Arabiankielisen sanan “Zakat” kirjaimellinen merkitys on puhdistaminen. Zakatin tekninen sisältö on se summa rahaa tai muuta vastaavaa, joka muslimin on annettava huonommassa asemassa olevalle ja siten siihen oikeutetulle ihmiselle. Jos muslimi on säästänyt tietyn summan rahaa eikä ole koskenut siihen yhteen vuoteen, täytyy hänen maksaa siitä 2,5 % Zakatia. Jos kyseisellä henkilöllä on velkoja, vähennetään velka ensin säästösummasta, ennen kuin jäljelle jäävästä summasta lasketaan Zakatin suuruus.Zakatin vastaanottaja on sellainen, jolla ei ole tarpeeksi elämän välttämättömyyksiin tai jolla on hyvin vähän.

Paasto:

Paastokuukausi Ramadan on Islamilaisen kuuvuoden yhdeksäs kuukausi. Sekä miehet että naiset paastoavat, mutta Koraani antaa erivapauden raskaana oleville ja imettäville naisille. Sairaiden ja matkalla olevien ei myöskään pidä paastota ja kun naisen kuuukautisvuoto alkaa Ramadanin aikana, hänen ei tule paastota, vaan suorittaa puuttuvat päivät myöhempänä ajankohtana. Lasten ei tarvitse paastota, mutta kun he alkavat tulla murrosikään ja heidän katsotaan olevan uskonnollisessa mielessä varttuneita, rohkaistaan heitä kokeilemaan paastoamista ainakin muutaman päivän ajan tai osan päivästä.Paasto (Assaum) kestää aamunsarastuksesta auringonlaskuun ja sinä aikana muslimi ei saa syödä eikä juoda. Seksuaalinen kanssakäyminen on silloin myös kielletty.

Pyhiinvaellus: 

Pyhiinvaellus eli Hajj tehdään Mekkaan Saudi-Arabiassa. Se suoritetaan Islamilaisen vuoden 12:nnen ja viimeisen kuukauden Dhu-l-Hijjah’n toisella viikolla (8. – 12. päivänä).Hajjille lähteminen kerran elämässä on jokaisen muslimin (miehen ja naisen) velvollisuus, jos:

•   hänen terveytensä on hyvä ja hän on täysissä sielunvoimissa
•   hän on täysi-ikäinen
•   hänellä on tarvittavat varat ja mahdollisuudet suoriutua matkasta
•   hän on vapaa.

Vuosittain noin 2,5 miljoonaa muslimia tekee Hajjin. Muslimeja kaikista sosiaaliluokista ja jokaisesta maailman kolkasta kokoontuu Mekkaan vastauksena Jumalan kutsuun. He pukeutuvat kaikki samalla vaatimattomalla tavalla ja täyttävät samat määrätyt velvollisuudet ja rukoukset, ainoana tarkoituksenaan Kaikkivaltiaan Jumalan ylistäminen.Pyhiinvaeltajat tutustuvat profeetta Muhammedin (SAWS) hengelliseen ja historialliseen ympäristöön ja vahvistuvat uskossa. Hajjin rituaaleilla käydään kunnioituksella läpi niitä rituaaleja, joita Aabraham, hänen poikansa Ismael ja Ismaelin äiti Hagar suorittivat.