Home » Allahin 99 nimeä

Allahin 99 nimeä

ALLAHIN 99 NIMEÄ (Ominaisuuksia)

(Sivu työn alla)
Ebu Hurayralta perittyä (Hadith): Profeetta Muhammed (rauha olkoon hänen kanssa) sanoi: ”ALLAHILLA on 99 nimeä. Se, joka nämä nimet opettelee ulkoa ja kantaa ne sydämessään, pääsee paratiisiin.”

 • ALLAH (الله) [Allah]: Allahia, Jumalaa tarkoittava sana/nimi, johon kaikki alla olevat nimet/ominaisuudet sisältyvät:
 • AR-RAHMAM (الرحمن) [Ar-Rah’mään]: Jokaisen elollisen ruokkija, huomioonottaja ja jokaiselle hyvyyden antaja.
 • AR-RAHEEM (الرحيم) [Ar-Rahiim]: Kiitollisille, uskoville ja ajatteleville luoduilleen enemmän hyvyyttä antaja ja heitä vastalahjoillaan ja paratiisillaan palkitsija.
 • AL-MALIK (الملك) [Äl-Mälik]: Hallitsija, joka ei tarvitse mitään/ketään. Kaikki tarvitsevat Häntä, joka on kaikkien luotujensa, koko maailmankaikkeuden, kaiken, varma ja ainoa omistaja.
 • AL-QUDDUS (القدوس) [Äl-kuddus]: Kaikkien muistiin ja mieliin tulevien rajallisten käsitteiden ulkopuolella oleva virheetön, puutteeton, pyhä ja puhdas.
 • AS-SALAM (السلام) [Äs-Säläm]: Kaikenlaisista ahdistuksista ja ongelmista kaukaisen rauhan- ja turvallisuudentunteen luoja.
 • AL-MU’MIN (المؤمن) [Äl-Mu’min]: Sydämiin uskon- ja totuudenvalon luoja; valosta saadun turvallisuudentunteen antaja; loputtomien ja näkymättömien salaisuuksien avoimeen ymmärtämiseen saattaja.
 • AL-MUHAYMIN (المهيمن) [Äl-Muheimin]: Tarkkailija ja suojelija.
 • AL-AZIZ (العزيز) [Äl-Äziz]: Varma ja ainoa voittaja; arvokas.
 • AL-JABBAAR (الجبار) [Äl-Jabbaar]: Päättämiään asioita ja tapahtumia luoduilleen pakolla hyväksyttäjä.
 • AL-MUTAKABBIR (الْمُتَكَبِّرُ) [Äl-Mutakäbbir]: Ainoa Suuri ja Korkea-arvoinen.
 • AL-KHAALIQ (الخالق) [Äl-Khaalik]: Kaiken tavaran ennennäkemättömässä muodossa luoja ja niille arvon antaja.
 • AL-BAARI (البارئ) [Äl-Bääri]: Kaiken yksilöinä ja toinen toisistaan poikkeaviksi luoja.
 • AL-MUSAWWIR (المصور) [Äl-Musauwir]: Joka tarkoitukselle ja tavaralle muodon antaja.
 • AL-GHAFFAAR (الغفار) [Äl-Ghaffaar]: Syntien ja virheiden anteeksi antaja.
 • AL-QAHHAAR (القهار) [Äl-Kahhaar]: Halutessaan hävittää kaiken; voittamaton.
 • AL-WAHHAAB (الوهاب) [Äl-Wähhääb]: Antaa lahjoja odottamatta vastalahjaa.
 • AR-RAZZAAQ (الرزاق) [Är-Razzääk]: Loputtomilla ja rajattomilla tarkoituksillaan sekä materiaalisesti sielullisesti ruokkija.
 • AL-FATTAAH (الفتاح) [Äl-Fettääh]: Valloittaja; voittaja.
 • AL-ALIM (العليم) [Äl-Äälim]: Täydellinen tietäjä. Itsensä, adjektiiviensa, kaikkien tarkoituksiensa ja näiden tarkoituksiensa koostumusten kaikkien muotojen tietäjä.
 • AL-QAABIDH (القابض) [Äl-Kaabidh]: Antaja jokapäiväisen leivän niille, joille haluaa; kaiken olemassa olevan hallussaan pitäjä.
 • AL-BAASIT (الباسط) [Äl-Baasit]: Kaiken avoimeksi tekijä; jäykkyyden, monotonisuuden, kivettyneisyyden hävittäjä.
 • AL-KHAAFIDH (الخافض) [Äl-Khaafidh]: Arvottomaan asemaan saattaja.
 • AL-RAAFI’ (الرافع) [Äl-Raafi’]: Ylistäjä; ylentäjä.
 • AL-MU’IZZ (المعز) [Äl-Mu’iz]: Kunnialliseksi ja arvokkaaksi tekijä.
 • AL-MUDHIL (المعز) [Äl-Mudhil]: Häpäisijä; arvottomaan ja alhaiseen asemaan saattaja.
 • AS-SAMI’ (السميع) [Äs-Sämii’]: Kaiken kuulija.
 • AL-BASIR (البصير) [Äl-Basiir]: Kaiken näkijä.
 • AL-HAKAM (الحكم) [Äl-Häkäm]: Ainoa tuomari, jolla on tuomiovalta ja jonka tuomio ehdottomasti toteutuu.
 • AL-‘ADL (العدل) [Äl-Adl]: Oikeudenmukainen.
 • AL-LATIF (اللطيف) [Äl-Latif]: Ystävällinen ja hyväntahtoinen luotujaan kohtaan.
 • AL-KHABIR (الخبير) [Äl-Khabir]: Tietoinen kaikesta.
 • AL-HALIM (الحليم) [Äl-Häliim]: Lempeä ja suvaitsevainen.
 • AL-‘ADHEEM (العظيم) [Äl-Athiim]: Loistava; ylimielinen.
 • AL-GHAFUR (الغفور) [Äl-Ghafuur]: Armollisuudestaan johtuen ei halua saattaa edes syyllisiä alhaiseen asemaan; virheiden ja puutteiden piilottaja.
 • ASH-SHAKUR (الشكور) [Äsh-Shakuur]: Vähäisellekin hyvälle teolle moninkertaisen vastalahjan antaja.
 • AL-‘ALI (العلي) [Äl-Ääli]: Ylistetty; erittäin korkea-arvoinen.
 • AL-KABIR (الكبير) [Äl-Käbiir]: Voimansa, maineensa ja kunniansa puolesta kaiken yläpuolella oleva.
  ÄL-HAFIZ: Suojelija; varjelija.
  ÄL-MUKIT: Kaikkia luotujaan niiden ominaisuuksiensa mukaan ruokkija; kykenevä.
  ÄL-HASIB: Tarpeisiin vastaaja, vieraanvarainen, ainoa luotettava.
  ÄL-JELIL: Kypsyyden ominaisuuksien (voimakas, ylistetty, komea) omistaja, jonka rinnalla kaikki muu on kehnoa.
  ÄL-KERIM: Rajattoman antelias ja avulias.
  ÄL-RAKIB: Kaiken kontrolloiva.
  ÄL-MUJIB: Kaikkien Häneen kääntyneiden rukouksiin vastaaja.
  ÄL-VAASI: Rajattoman laaja ja kärsivällinen; kaikkia ruokkiva.
  ÄL-HÄKIM: Tieteiden ja tarkoitusten tietäjä.
  ÄL-VEDUD: Rakkauden lähde; rakastava.
  ÄL-MEJID: Maineikas, voimakas.
  ÄL-BAIS: Kuolleita haudoistaan herättäjä; tuomionpäivänä kuolleille elämän antaja; profeettojen lähettäjä.
  ÄL-SHAHID: Kaiken näkijä, joka tapahtuman ja totuuden todistaja.
  ÄL-HAKK: ainoa todellinen olemassa oleva.
  ÄL-VÄKIL: Niiden auttaja, jotka pitävät Häntä edustajanaan saavuttaakseen kaikessa tekemisissään parhaimman tuloksen.
  ÄL-KAVIJ: Kaiken voiman luoja; ainoa voimakas.
  ÄL-METIN: Ikuisesti vahingoittumattomana ja lujana pysyjä.
  ÄL-VELI: Auttaja, suojelija, ystävä. Rakastamiensa puolta pitäjä.
  ÄL-HAMID: Ylistetty, Vain Hän pystyy ylistämään Itseään ansaitsemallaan tavalla; ainoa ylistettävä.
  ÄL-MUHSI: Kaiken olemassa olevan lukumäärän ja niiden ominaisuuksien tietäjä.
  ÄL-MUBDI: Maailmankaikkeuden ja sen sisällön olemattomasta ja mistään mallia ottamatta luoja.
  ÄL-MUID: Luotujaan hävittämisen jälkeen, niitä uudestaan uusissa muodoissa luoja.
  ÄL-MUHJII: Elämän antaja.
  ÄL-MUMIT: Kuoleman maistattaja; hengen/elämän ottaja.
  ÄL-HAJ: Ikuisesti elävä.
  ÄL-KAJJUM: kaiken pystyssä pitäjä.
  ÄL-VAAJID: Antoi Hän sitten mitä ja kuinka paljon tahansa, silti ikuisesti rikas.
  ÄL-MÄJID: Maineikas, kunniallinen, ylhäinen; antelias.
  ÄL-VAHID: Ei ole muodostunut paloista, eikä Häntä voi paloitella; niin loputon ja rajaton, että ei ole olemassa mitään muuta kuin Hän.
  ÄS-SAMED: Häneen on mahdotonta lisätä ja Hänestä on mahdotonta vähentää mitään, eikä Hän tarvitse mitään tämäntapaista.
  ÄL-KAADIR: Kaikkeen riittävän voiman omistaja.
  ÄL-MUKTEDIR: Voimansa haluamallaan tavalla käyttäjä.
  ÄL-MUKADDIM: Eteenpäin päästäjä.
  ÄL-MUAHHIR: Jälkienjättäjä.
  ÄL-EVVEL: Hänellä ei ole alkua; kaiken alkuperä.
  ÄL-AAHIR: Hänellä ei ole loppua; vaikka kaikkia loppuisikin, Hänen olemassaolonsa jatkuu.
  ÄL-ZAHIR: Avoimesti esillä oleva, aistittavissa/havaittavissa oleva.
  ÄL-BATIN: Piilossa oleva; ei ole aistittavissa.
  ÄL-VÄÄLI: Kaiken kontrolloiva ja johtava.
  ÄL-MUTEAALI: Ylhäisyydestä ylhäisyyteen saattaja; loputtoman, rajattoman ylhäinen.
  ÄL-BER: Luoduilleen helpotuksia ja hyvyyksien antaja.
  ÄL-TEVVAB: Tekojaan katuvien anteeksipyyntöjä hyväksyjä.
  ÄL-MUNTAKIM: Haluamiaan synnintekijöitä rankaisija:
  ÄL-AFUV: Haluamilleen anteeksiantava; syntien hävittäjä.
  ÄL-RAUF: Erittäin lempeä, säälijä.
  MÄLIK-UL MULK: Kaikilla ulottuvuuksillaan kaiken olemassa olevan AINOA omistaja.
  ZU´L JELAL-I VEL IKRAM: Edessään jokaisen kumartama, koska HäN on kaikille luoduilleen joka hetki kaikenlaista tarjoava.
  ÄL-MUKSIT: Kaiken paikoilleen sopivaksi luoja; oikeudenmukaisesti jakaja.
  ÄL-JÄMI: Kaikkia samaan paikkaan kerääjä.
  ÄL-GANI: Rikkauksien ainoa omistaja; HäN ei tarvitse ikinä ketään.
  ÄL-MUGNI: Rikastuttaja; kaikissa tarkoituksissa ja ulottuvuuksissa rikastuttaja.
  ÄL-MUGTI: Antaja
  ÄL-MÄNI: Estäjä; estää ihmistä tekemästä tai saavuttamasta jotakin; estää tapahtumasta sitä, minkä Hän ei halua tapahtuvan.
  ÄL-DAR: Vahingoittaja; kaiken pahana pidetyn todellinen aiheuttaja.
  ÄL-NÄFI: Hyödyllisyyden luoja; hyödyntäjä; kaiken hyvän todellinen luoja.
  ÄL-NUR: Maita, taivaita, aurinkoa, ja kuuta valaisija, sekä ihmisiä uskolla valaisija.
  ÄL-HÄÄDI: Oikealle tielle saattaja; totuuden ja totuuden suunnan näyttäjä.
  ÄL-BEDIJ: Keksijä; kaiken ennennäkemättömällä tavalla luoja.
  ÄL-BAKI: Ainoa ikuisesti olemassa oleva.
  ÄL-VARIS: Kaikkien olemassa olijoiden ainoa perillinen.
  ÄL-RESHID: Jokaista luotuaan luomisensa tarkoitukseen sopivalla tavalla tavoitteeseensa saattaja; opastamalla kypsyyteen saattaja.
  ÄS-SABUR: Ei kiirehdi rangaistuksen antamisessa, vaan odottaa kärsivällisesti ihmisten katuvan tekojaan.