Home » Kirjasto

Kirjasto

Kirjasto

Jumala, Allah on antanut profeetoille useita ilmoituksia. Osa kirjoituksista on kuitenkin kadonnut, osaa ovat ihmiset muuttaneet tai jättäneet pois. Koraani on kirja, jonka Jumala, Allah ilmoitti profeetta Muhammedille enkeli Gabrielin välityksellä.

Koraani on säilynyt alkuperäisessä, arabiankielisessä muodossaan. Käännökset ovat vain ihmisten tulkintoja jumalallisesta ilmoituksesta, eivätkä vastaa alkuperäistä sanomaa:

KORAANI JA NYKYTIEDE

Tri Maurice Bucaille on huomattava ranskalainen kirurgi ja tiedemies, joka 1970-luvulla valittiin tutkimaan Faarao Merneptahin muumioita.Bucaille oli yllättynyt lukiessaan Koraanin ennustaneen tarkasti tuon saman faaraon ruumiin säilyttämisestä Mooseksen ajoilta tähän päivään asti. Tämä seikka johti tri Bucaillen tutkimaan Koraania perin pohjin opittuaan ensin arabian kielen.

KRISTITYN JA MUSLIMIN VUOROPUHELU

Tämä tuo myös selkeästi esiin Islamilaisen näkemyksen Raamatusta ja Jeesuksen asemasta ja näyttää, miten 600 vuotta Jeesuksen jälkeen profeetta Muhammedille (rauha olkoon heidän kanssaan) ilmestyksenä annettu Koraani korjaa virheet, jotka tietoisesti tai tiedostamatta ovat päässet Jeesuksen tuomaan sanomaan. Tämä kirja tuo arvokasta tietoa niin kristitylle kuin muslimillekin, varsinkin jos halutaan käydä dialogia näiden kahden uskonnon välillä. Jos Jumala niin tahtoo, tämä kirja auttaa muslimeja kutsumaan kristittyjä Islamin piiriin.

Kristus Islamissa

Etelä-Afrikkalainen Raamatun tutkija ja muslimi kertoo Jeesuksen asemasta Islamin profeettana ja valottaa Raamatun kertomuksia maanläheisellä, inhimillisellä tavalla:
“Pietari todisti vilpittömästi: ”Te Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat: Jeesuksen, Nasaretilaisen, sen MIEHEN, joka todisti teille voimallisilla teoilla ja ihmeillä ja merkeillä, joita JUMALA hänen kauttansa teki teidän keskellänne, niin kuin te itse tiedätte…” Apt.2:22”

Barnabaan evankeliumiin ja sen kohtaloon

Meidän aikoihimme säilyneistä evankeliumeista apostoli Barnabaan on ainoa Jeesuksen opetuslapsen, todellisen silminnäkijän, omakätisesti kirjoittama selonteko Jeesuksen elämästä ja opetuksesta. Barnabaan evankeliumin avaama uskonnollinen todellisuus poikkeaa suuresti siitä, mitä kristinusko tänä päivänä on, ja millaiseksi se alkoi muodostua Jeesuksen kuolemaa seuranneina vuosisatoina.

Linkkejä