Home » Naisille

Naisille

  • Opetusta ja muuta toimintaa naisille ja lapsille

Tampereella löytyy toimintaa myös musliminaisille että lapsille. Viikottaiset tapaamispaikat löydät ajankohtaista sivuiltamme. Seuraa ajankohtaisia päivityksiämme nettisivuilla tai Facebook -sivuillamme täällä.

  • Naisen asema Islamissa, kirjoittanut Dr. Jamal A. Badawi

Artikkelin ensimmäisessä osassa käsitellään lyhyesti vanhojen uskontojen ja kulttuurien käsityseroja koskien naisen asemaa. Käsittely ulottuu osin aina 1800-luvulle saakka eli 1300-vuotta sen jälkeen, kun Islamin oppi tuli maailmaan Koraanin välityksellä.

Toisessa osassa artikkelia käsitellään lyhyesti naisen asemaa Islamissa. Tämän osan painopiste on Islamilaisuuden alkuperäisissä ja aidoissa lähdeteoksissa. Ne edustavat normia, jonka perusteella voidaan arvioida missä määrin muslimit noudattavat Islamin oppia.

Lue artikkeli täältä.

  • Naisten oikeudet Islamissa, kirjoittanut Sarah Sheriff

Monesti vanhemmat, sukulaiset kuin yhteiskunnan päättäjätkään eivät tue eivätkä rohkaise niitä monia naisia ja nuoria tyttöjä, jotka haluaisivat kasvaa täyteen mittaansa MUSLIMEINA. Ja mikä on vielä pahempaa, monien naisten on alistuttava kieltämään oikeutensa muslimeina ja naisina – juuri näitä esimerkkitapauksia länsimaat ja niiden tiedotusvälineet käyttävät Islamia arvostellessaan.

Jos nainen olisi luotu alistumaan ja vaikenemaan, heille ei olisi annettu niitä oikeuksia, jotka tekevät heistä tasa-arvoisia uskonveljiensä kanssa eikä heille olisi annettu kunnia toimia khalifatul Allahin tehtävässä. Artikkeli käsittelee musliminaisten oikeutta tasa-arvoon, koulutukseen ja työhön sekä aviollisia oikeuksia, äitiyttä ja taloudellista riippumattomuutta.

Lue artikkeli täältä: