Home » KRISTITYN JA MUSLIMIN VUOROPUHELU

KRISTITYN JA MUSLIMIN VUOROPUHELU

KRISTITYN JA MUSLIMIN VUOROPUHELU

H. M. BAAGIL

JUMALAN, LAUPIAAN ARMAHTAJAN NIMEEN
”Heillä on sydämet, joilla he eivät ymmärrä, heillä on silmät, joilla he eivät näe, ja heillä on korvat, joilla he eivät kuule; he ovat karjan kaltaisia, ei, he kulkevat vielä pahemmin harhaan; he ovat välinpitämättömiä”.
Pyhä Koraani, suura 7:179

(JOHDANTO
SAATESANAT
TEKIJäN HUOMAUTUS
KRISTITYN JA MUSLIMIN KESKUSTELU
Pyhä Raamattu
Oppi kolminaisuudesta
Oppi Jeesuksen jumaluudesta
Oppi Jeesuksesta Jumalan poikana
Ristiinnaulittiinko Jeesus?
Oppi sovituskuolemasta ja perisynnistä
MUHAMMED RAAMATUSSA
Jeremiaan määritelmä profeetalle
Kunnes Siilo tulee
Bach on Mekka
Asumukseni loisto
Aasien jonot ja kamelijonot
Mooseksen kaltainen profeetta
Palvelijani, sanansaattajani ja valittuni
Kuningas Daavid sanoi hänestä: ”minun Herrani”
Oletko se luvattu profeetta?
Kastaminen Pyhällä Hengellä ja tulella
Kaikkien vähäisin taivasten valtakunnassa
Siunattuja ovat rauhantekijät
Puolustaja
Profeetta Muhammedin (ROHK) ilmestys
JOHDANTO)

Jumalan, laupiaan Armahtajan nimeen

Olen kiitollinen Jumalalle siitä, että olen lukenut KRISTITYN JA MUSLIMIN VUOROPUHELU –teoksen käsikirjoituksen ja siitä että minua on pyydetty kirjoittamaan johdanto tähän merkittävään kirjaan, joka avaa lukijan silmät. Jokainen vertailevasta uskontotieteestä kiinnostunut löytää kirjasta yllätyksiä, jotka saattavat kyseenalaiseksi aiemmin absoluuttisia totuuksia pidettyjä seikkoja.

Tri Hasan M. Baagilin teoksessa näkyy hänen huolellinen ja perusteellinen työtapansa, jonka ansiosta havainnot on esitetty selkeästi, ytimekkäästi ja perinpohjaisesti. Tutkittuaan kristinuskoa ja Raamattua neljän vuoden ajan, Tri Baagil, joka on harras muslimi, havaitsi että kristittyjen uskomusten välillä on perustavia eroja (Kolminaisuus, Jeesuksen jumaluus jne.) ja että he eivät tiedosta miten kirkon oppi on usein ristiriidassa itsensä kanssa! Tutkimuksen aikana käydyt Baagilin keskustelut kristittyjen pappien ja maallikkojen kanssa muodostavat tämän teoksen käyttövoiman.
Lukija tulee yllättymään siitä, että Raamatussa Jeesus (ROHK) ei koskaan väittänyt olevansa Jumala; että Jeesus ei kuollut ristillä; että Jeesuksen suorittamat ihmeteot olivat sellaisia, joita monet muut profeetat ja jopa ei uskovat suorittivat; ja että Jeesus itse ennusti profeetta Muhammedin saapumisen, rauha olkoon heidän kanssaan. Kaikki tämä on näytetty Raamatusta poimittujen lyhyiden, selkeiden lainausten avulla. Ilmeiset ristiriitaisuudet synnyttävät välttämättä seuraavan kysymyksen: Onko Raamattu Jumalan sanaa? Tri Baagilin tarkoitus ei ole tässä kirjassa pilkata kristittyjä, puhumattakaan siitä että hän haluaisi pilkata Jeesusta ja tämän oppeja. Ei, Jumalan nimeen! Tarkoitus on tuoda esiin se, että Jumalaan ja hänen profeettoihinsa kohdistuneet väärät syytökset, vääristely ja suoranaiset valheet ovat loukkaavia, halventavia ja halpamaisia.

KRISTITYN JA MUSLIMIN VUOROPUHELU tuo myös selkeästi esiin Islamilaisen näkemyksen asioista ja näyttää, miten 600 vuotta Jeesuksen jälkeen profeetta Muhammedille (rauha olkoon heidän kanssaan) ilmestyksenä annettu Koraani korjaa virheet, jotka tietoisesti tai tiedostamatta ovat päässet Jeesuksen tuomaan sanomaan.

Tämä kirja tuo arvokasta tietoa niin kristitylle kuin muslimillekin, varsinkin jos halutaan käydä dialogia näiden kahden uskonnon välillä. Jos Jumala niin tahtoo, tämä kirja auttaa muslimeja kutsumaan kristittyjä Islamin piiriin. Lisäksi kirja auttaa kristittyjä tulemaan paremmaksi tietoiseksi siitä, mitä Raamatussa todella sanotaan ja mitä Jeesus (ROHK) itseasiassa opetti. Muslimi toivookin, että ei-muslimi ottaisi vastaan Totuuden ja todistaisi Jumalan ykseyden ja sen, että Muhammed on Hänen palvelijansa ja sanansaattajansa.

Palkitkoon Jumala Tri Baagilin hänen hyvästä työstään pimeyden karkottamiseksi. Olkoon Jumalan rauha luonamme.

Muhammad A. Nubee

Tekstin alkuun

SAATESANAT

Olen amerikkalainen, joka lapsesta asti on kasvatettu kristilliseen uskoon. Ennen kuin aloin täydestä sielustani etsiä Jumalaa, eli Allahia, olin pitänyt monia tärkeitä asioita itsestään selvinä. Useiden keskustelujen jälkeen ja luettuani monen kertaan KRISTITYN JA MUSLIMIN VUOROPUHELU- kirjan, olen käynyt läpi lainaukset Raamatusta ja Pyhästä Koraanista. Ilmoitan lopuksi Shahadan (todistus) englanninkielelä ja arabiaksi; Tunnustan, että ei ole muuta Jumala kuin Jumala, jolla ei ole vertaista, ja Muhammed on hänen palvelijansa ja sanansaattajansa, Ash-hadu an-la Ilaha illal-Lahu wahdahu la sharikalahu wa ash-adu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu.

Uskon, että tämän keskeisen ja yksinkertaisen tunnustuksen avulla monet ihmiset alistuvat Jumalalle hengessä ja totuudessa. Toivon, että tätä lyhyttä ja helposti omaksuttavaa kirjasta luetaan kaikkialla maailmassa ja että se kiinnostaa monia sellaisia, jotka etsivät oikeaa uskoa joka antaa heidän mielelleen rauhan ja tyytyväisyyden.

Roy Earl Johnson
Tekstin alkuun
TEKIJäN HUOMAUTUS

Jumalan, laupiaan Armahtajan nimeen

Tämä kirjanen on kristittyjen pappien ja maalikkojen kanssa käymieni keskustelujen tulosta. Keskustelut käytiin huomaavaisessa, miellyttävässä, ystävällisessä ja rakentavassa ilmapiirissä, eikä tarkoituksena ollut loukata yhdenkään kristityn uskonnollista tunnetta.

Kirjanen tarjoaa ajatuksia herättävän haasteen kristinuskolle. Kirjanen on arvokas sellaisille, jotka etsivät totuutta ja sellaisille jotka tutkivat vertailevat uskontoja.
K: Kristitty
M: tai m: muslimi
ROHK: rauha olkoon hänen kanssaan
ROHK: rauha olkoon heidän kanssaan

H. M. Baagil, MD

Tammikuussa 1984

Tekstin alkuun
KRISTITYN JA MUSLIMIN KESKUSTELU
Ensimmäinen yhteydenotto kristityn ja muslimin välillä.

K: Miksi kristittyjen ja muslimien välillä on viimeisen kymmenen vuoden aikana käyty niin monta uskoa koskevaa keskustelua?
M: Luulisin sen joutuvan siitä, että välillämme on niin monta yhdistävää tekijää. Uskomme yhteen Luojaan, joka on lähettänyt monta profeettaa ja Jeesukseen messiaana sekä Jumalan Sanaan, jonka juutalaiset ovat kieltäneet.

Pyhän Koraanin suurassa3:45 sanotaan: ”Ja katso, enkelit sanoivat: “Maria, Jumala ilmoittaa sinulle hyvän sanomaan, että hänen Sanansa tulee sinulle. Hänen nimensä on oleva messias, Jeesus, Marian poika, hän on kuuluisa tässä ja tulevassa elämässä, yksi niistä, jotka kohotetaan Jumalan läheisyyteen”.

Dialogia on käyty kaikkialla Euroopassa, Kanadassa, USA:ssa ja Australiassa. Edes Vatikaani ei ole jäänyt ulkopuolelle sen jälkeen, kun ryhmä Vatikaanin teologeja ja Egyptin muslimioppineita kävivät keskusteluja Roomassa vuonna 1970 ja Kairossa vuonna 1974 ja 1978. Keskusteluja kävivät myös ryhmä Vatikaanin teologeja ja Saudi- Arabialaisia muslimioppineita Roomassa vuonna 1974. Monet kirkkokunnat ovat myös usein kutsuneet muslimeja esittelemään Colombossa.

K: Kun kerran kristinusko on lähes kaksi tuhatta vuotta vanha ja Islam yli tuhat neljäsataavuotias, miksi keskusteluja ei ole käyty jo satoja vuosia sitten?

M: Viimeisen kolmen, neljän vuosisadan ajan monet Aasian ja Afrikan Islamilaiset maat ovat olleet Englannin, Ranskan, Hollannin, Belgian, Espanjan ja Portugalin siirtomaina. Monet siirtomaissa toimivat lähetyssaarnaajat yrittivät käännyttää mahdollisimman monta muslimia kristinuskoon keinolla millä hyvänsä; antamalla lääkärinhoitoa, vaatteita, ruokaa ja työtä köyhille. Kuitenkin vain harvat kääntyivät. Pieni osa eliittiä kääntyi Kristinuskoon, koska he olettivat että kristinusko toisi heille sivistystä ja edistystä. He olivat väärässä, sillä edistys Euroopassa oli syntynyt valtion ja kirkon eron jälkeen.
Toisen maailmansodan jälkeen monet Aasian ja Afrikan muslimit muuttivat länteen, mikä toi heidät yhteyteen Kristittyjen kanssa. Myös opiskelijat esittelivät Islamia aktiivisesti.

K: Onko mielestäsi muita syitä, miksi kummankin uskontokunnan lähetystyöntekijätkin käyvät niin paljon keskusteluja nykyään?

M: Luulisin, että juopa uskontojen välillä pienenee suvaitsevaisuuden kasvaessa, vaikkakin kummatkin uskonnot kilpailevat yhä käännynnäisillä. Muistan yhä kristityn opettajani, jolla oli tapana sanoa: ”Muhammed, huijari, uneksija, epileptikko”. Yhä harvempi kirjailija kuvaa Islamia näin.

muslimit tuntevat olevansa lähempänä Kristittyjä kuin juutalaisia ja ei-uskovia. Ennustihan Koraanikin suurassa 5:82 ”Kiivaimmat oikeauskoisten vihamiehet totisesti tapaat juutalaisista ja monijumalaisista, ja oikeauskoisten ystävyyttä lähinnä olevissa varmasti tapaatte sellaisia, jotka sanovat: “Me olemme Kristittyjä” tämä joutuu siitä, että heidän joukossaan on pappeja ja munkkeja ja että he eivät käyttäydy pöyhkeästi”.

Eräät kristilliset kirkkokunnat ovat edistyneet huimasti myöntäessään nyt ensimmäistä kertaa historian aikana, että Muhammed (ROHK) polveutui Ismaelista Kedarin, ensimmäisen poikansa kautta. Yhdysvaltain presbyteerisen kirkon tukeman DavisDictionary of the Bible -teoksen vuoden 1980 painoksessa sanotaan hakusanan Kedar kohdalla: ”…heimo, joka polveutui Ismaelista (Moos. 25:13)… Kedarin kansaan kuuluivat Plinyn Kedarit, ja heidän joukostaan nousi aikanaan Muhammed”. The International Standart Bible Encyclopedia lainasi A. S. Fultonia seuraavasti: ”…Ismaelin heimoista Kedarin on täytynyt olla eräs tärkeimpiä, ja niinpä myöhemmin heimon nimellä tarkoitettiin kaikkia aavikon villejä heimoja. muslimien sukututkijoiden mukaan Muhammed polveutuu Ismaelista Kedar-heimon (arabiaksi Keidae) kautta.”
Smith´s Bible Dictionary antaa myös tietoa asiasta: ”Kedar (musta). Ismaelin toinen poika (Moos.25:13.. Muhammed sanoo polveutuneensa Abrahamista Kedar-heimosta alkaneen Quraychi-heimon kautta. Hejazin arabeja kutsutaan Beni Harbiksi (sodan miehet), ja he ovat aina, vanhoista ajoista saakka, kuuluneet Ismaililaisiin. Palgraven mukaan heidän kielensä on nykyään yhtä puhdasta kuin Koraanin kirjoittamisen aikana (610 JKr.), eli se on säilynyt muuttumattomana yli 1200 vuotta: Vankka todiste itäisten instituutioiden pysyvyydestä”.

Islaminuskoisten maahanmuuttajien tärkein länteen tuoma voimavara ei ole heidän monilukuisuutensa vaan Islam, joka nyt alkaa saavuttaa täällä maaperää. Moskeijoja ja Islamilaisia keskuksia perustetaan, ja monet kääntyvät Islaminuskoon. Käytän mieluummin ilmausta ”kääntyvät” kuin ”käännytetään”, sillä jokainen syntyy Jumalalla eli Islamille alistuneena; tämä on osa jokaisen syntyneen lapsen luontoa. Vanhemmat tai yhteiskunta käännyttävät lapsen juutalaisuuteen, kristinuskoon, muihin uskontoihin tai ateismiin”.

Tämän osoittaa myös se, että Islamia ei levitetä miekalla vaan muslimiyksilöiden tai muslimiryhmien toimesta. Meillä ei ole organisoitua lähetystyötä kuten kristillisellä kirkolla. Maailman väkiluku kasvoi 136 % vuoden 1934 ja 1984 välillä. Kristittyjen määrä on kasvanut 47 % ja Islaminuskoisten 235 %. Katso The Plain Truth, Helmikuu 1984, 50 vuotisjuhlanumero; tiedot peräisin teoksista The World Almanac and Book of Facts 1935 ja Reader`s Digest Almanac and Yearbook 1983.
Tekstin alkuun
K. Jos kaikki kolme uskontoa juutalaisuus, kristinusko ja islam sanovat olevansa lähtöisin samasta Luojasta, niin miksi ne sitten eroavat toisistaan?

M: Kaikki profeetat Aatamista Muhammediin (ROHK) lähetettiin saman sanoman kanssa: ihmiskunnan on täysin alistuminen Jumalan tahtoon. Arabian kielellä tätä alistumista sanotaan Islamiksi; Islam tarkoittaa myös rauhaa, rauhaa Luojan ja luotujen välillä. Toisin kuin termit juutalaisuus ja kristinusko, termi Islam on Jumalan, Luojan itsensä antama; kuten suurassa 5:3 sanotaan: Tänä päivänä minä olen saattanut täydelliseksi teidän uskontonne ja sallinut mielisuosioni ylenpalttisesti tulla teidän osaksenne; olen armossani antanut Islamin teidän uskonnoksenne”.

Termejä juutalaisuus ja kristinusko ei löydy Raamatusta, ei edes Raamattua käsittelevästä sanakirjasta. Yksikään Israelin profeetta ei koskaan maininnut termiä juutalaisuus. Jeesus ei koskaan väittänyt perustavansa kristinuskoa, eikä hän koskaan kutsunut itseään kristityksi. Termi kristitty mainitaan vain kolme kertaa uudessa testamentissa, ja ensimmäistä kertaa sen sanovat pakanat ja juutalaiset Antiokiassa n.43 JKr. eli kauan sen jälkeen, kun Jeesus oli jättänyt maailman. Apostolien teot 11:26: ”Antiokiassa alettiin ensimmäiseksi käyttää opetuslapsista nimitystä kristitty”.

Myöhemmin Kuningas Agrippa II sanoo Paavalille (Ap. t. 26:28) ”Vähälläpä luulet tekeväsi minusta kristityn”. Termin kristitty antoivat siis ensin viholliset eikä ystävät. Ja lopulta Pietari sanoo kirjeessään lohduttaessaan uskovia (1. Piet 4:16): ”Mutta sen, joka kärsii kristittynä, ei pidä hävetä…”

Ensimmäinen muslimi maailmassa ei ollut Muhammed vaan Aabraham, joka alistui täydellisesti Jumalan tahtoon. Mutta Islam elämäntapana oli annettu ilmestyksenä jo ennen Aabrahamia profeetoille kuten Aatami ja Nooa. Heidän jälkeensä Islam on näyttänyt tietä koko ihmiskunnalle.

K: Miten Aabraham voi olla muslimi? Hänethän tunnetaan juutalaisena!

M: Juutalaisenako? Kuka sinulle niin on kertonut?

K: Niin meille on opetettu; myös Raamattu varmasti vahvista sen.
M: Voitko näyttää minulle kohdan Raamatussa, jossa sanotaan että hän on juutalainen? Ellet löydä sitä nopeasti voin auttaa. Katso 1. Moos.11:31

K: ”Terah otti mukaansa poikansa Abramin, poikansa Haranin pojan Lootin sekä Abramin vaimon Sarain ja lähti kulkemaan heidän kanssaan Kaldean Urista Kanaaninmaan suuntaan. Tultuaan Harraniin he jäivät sinne asumaan”.

M: Abraham, joka syntyi Kaldean Urissa ei siis voinut olla juutalainen. Ensinnäkin siksi, että Kaldean Ur oli Mesopotamiassa, joka nykyään kuulu Irakin. Hän oli siis enemmän arabi kuin juutalainen. Toiseksi, termi juutalainen tulee ”Juudasta”, joka oli Abrahamin pojanpojan poika (katso allaolevan kuvaa) Katso vielä 1. Moos. 12:4 ja 5.

Abraham
I I I I I I I I
Ismael Iisak Simran Medan Midian Jisbak Suah Joksan
I
________
I I
Esua Jaakob
(Israel)
__________________I_____________________________________________________________________________
I I I I I I I I I I I I
Ruuben Simeon Leevi Juuda Isaskar Sebulon Joosef Benjamin Dan Naftali Gad Asser
I (”juutalainen”)
I ______________________
I I I I I I
I Er Onan Sela Peres Serah
I .
____ I______ .
I I I .
Gerson Kehat Merari .
________I___________ Daavid
I I I I . 1. Moos. 16:16; 21:5; 25:25-26; 29:32-35; 38:3-5; 25:1-2.
Amram Jishar Hebron Ussiel . 1: Aik. 2:2-5
_____I____ . 2. Moos. 1:1-5; 6:16-20
I I .
Aaron Mooses Jeesus

K: ”Harranista lähtiessään Abraham oli seitsemänkymmenenviiden vuodenikäinen… Sitten he lähtivät kulkemaan kohti Kanaanin-maata ja saapuivat sinne”.
M: Abraham siis muutti Kaananiin 75- vuotiaana ja Raamatussa sanotaan selvästi, että hän oli siellä muukalainen (1.Moos. 17:8): ”minä annan sinulle ja jälkeläisillesi pysyväksi perintömaaksi koko Kaananinmaan, jossa nyt asut muukalaisena, ja minä olen myös sinun jälkeläistesi Jumala”. Katso 1. Moos.14:13

K: ”Muuan pakon päässyt tuli kertomaan tästä heprealaiselle Abrahamille…”

M: Miten Abrahamia voisi sanoa juutalaiseksi, jos kerran Raamatussakin häntä sanotaan heprealaiseksi, joka tarkoittaa Eufrat-joen toiselta puolelta tullutta. Se viitta myös Eberiin, Semin jälkeläiseen. Katso nyt kohdasta 1.Moos. 32:28, mitä tapahtui Jaakobin nimelle hänen painittua enkelin kanssa.

K: ”Silloin mies sanoi: ”sinua ei pidä enää sanoa Jaakobiksi, vaan Israeliksi, sillä sinä olet kamppaillut Jumalan ja ihmisten kanssa ja voittanut”.

M: Abraham oli siis heprealainen. Jaakobin jälkeläiset olivat israelilaisia, joihin kuului kaksitoista heimoa. Juuda sai kutsumanimen ”juutalainen”, eli vain Juudan jälkeläisiä kutsuttiin alkujaan juutalaisiksi. Lue 2.Moos. 6:16-20, sen selvittämiseksi kuka Mooses oikeastaan oli.

K: ”Leevin pojat ikäjärjestyksessä lueteltuina olivat Gerson, Kehat ja Merari”… Kehatin pojat olivat Amram… Amram otti vaimokseen isänsä sisaren Jokebedin, ja tämä synnytti hänelle Aaronin ja Mooseksen”.
M: Mooses ei siis ollut juutalainen, koska hän ei ollut Juudan jälkeläinen, vaan Leeviläinen. Mooses antoi lain (Toora on laki) Israelin lapsille.

K: Miten voit selittää tuon?

M: Lähtökohtamme on Pyhä Koraani. Raamattua voi selittää ja juutalaisten sekä kristittyjen ennakkokäsityksiä korjata käyttämällä Koraania. Se on viimeinen ilmestyksenä annettu Kirja, jota ei koskaan ole turmeltu eikä vääristetty. Sen sisällön varmistaa Jumala suurassa 2:2 ”Tämä on Pyhä Kirja. Siitä ei ole epäilystäkään”, ja suurassa 15:9: ”Totisesti, Me itse lähetämme maan päälle kehotuksen, ja Me myös seisomme sen tukena”. Tämä säe on haaste ihmiskunnalle.

On selvä tosiasia, että on kulunut yli 1400 vuotta ilman että Koraanista on muutettu sanaakaan. Ei-uskovat ovat yrittäneet parhaansa mukaan muuttaa sitä, mutta heidän yrityksensä ovat epäonnistuneet pahoin. Niin kuin Jumala sanoo tässä pyhässä säkeessä ”Me myös seisomme sen tukena”. Hän on seisonut sen tukena.

Sitä vastoin kaikki pyhät kirjat (toora, psalmit, evankeliumit jne.) on turmeltu lisäyksin, poistoin ja muutoksin.

K: Mitä sellaista Koraanissa sanotaan Abrahamista ja Mooseksesta, että sen voi päätellä Raamatusta.

M: Suurassa 3:64 sanotaan: ”Te Pyhän kirjan omistavat, miksi te kiistelette Abrahamista? Laki ja evankeliumihan lähetettiin vasta hänen jälkeensä; eikö teillä ole ymmärrystä?” Ja suurassa 3:66 ”Abraham ei ollut juutalainen eikä kristitty, vaan hän oli hurskas ja Jumalalle alamainen muslimi eikä kuulunut monijumalaisiin”.

Suurassa 2.140 sanotaan: Vai sanotteko: ”Abraham, Ismael, Iisak ja Jaakob ja Israelin sukukunnat olivat totisesti joko juutalaisia tai kristittyjä? Sano (oi Muhammed): Kumpi tietää paremmin te vai Jumala? Ja kuka on väärämielisempi kuin se, joka salaa todistuksen, jonka on saanut Jumalalta? Eikä Jumala ole välinpitämätön siitä, mitä te teette”.

Tietenkään he eivät olleet juutalaisia eivätkä kristittyjä, sillä juutalaisuus terminä tulee Juudan nimestä ja kristinusko terminä tuli vasta jonkin aikaa Kristuksen jälkeen.
Tekstin alkuun
K: Tuntuu oudolta, kun puhutaan Allahista. Miksi ei sanota Jumala silloin, kun puhutaan suomea.

M: Niin, ei-muslimista Allah tuntuu nimenä oudolta, mutta tätä nimeä ovat käyttäneet kaikki profeetat Aatamista Muhammediin (ROHK). Allah on kahden arabiankielisen sanan (Al-llah eli Jumala) yhteenliittymä. Kun jätetään ”I” kirjain pois, saadaan sanan Al-lah. Riippuen sanan sijainnista arabiankielisessä lauseessa, se voi olla muodossa Allaha, joka on lähellä Hepreankielistä termiä Luojalle eli Eloha. Mutta juutalaiset käyttävät väärin monikkomuotoa Elohim, joka viittaa useampaan kuin yhteen Jumalaan. Sana Allah kuulosta enemmän Jeesuksen käyttämää arameankielistä sana Alaha (katso Encyclopedia Britannica 1980, kohdat Allah ja Elohim).

Vaikka termi Allah on vieras ei-muslimeille, ei se siis ole outo profeetoille Aatamista Muhammediin (ROHK), jotka tekivät tunnetuksi periaatteessa samaa Islamia eli täyttä alistumista. Ja Allah viittaa Ylimpään Olentoon erisnimenä. Sana ei voi olla monikkomuodossa, eikä sillä ole kieliopillista sukua eli ei ole olemassa Allaheja tai joko nais- tai miespuolista Allahia niin kuin voi olla jumalia tai jumalattaria. On hämmentävää puhua Jeesuksesta Jumalana, niin kuin monet englantia puhuvat tekevät. Myös Luoja herättää terminä sekaannusta, sillä monet kristinuskoiset väittävät yhä että Jeesus loi maailman. Paitsi että monet ei-muslimit pitävät Allah-sanaa outona, outona pidetään myös muslimien jumalanpalvelustapoja kuten puhdistautuminen, kumartaminen, polvistuminen, maahan heittäytyminen ja paastoaminen. Profeetat eivät kuitenkaan pitäneet näitä tapoja kummallisina. Vaikka puhdistautuminen (kasvojen, käsien ja jalkojen pesu sekä hiusten kostuttaminen) ennen Jumalanpalvelusta ei enää kuulu nykykristittyjen tapoihin, sitä edellytetään vielä muslimeilta ja edellytettiin profeetoilta, kuten ilmenee seuraavista Raamatunkohdista: (2.Moos. 40:31-32) ”Mooses sekä Aaron ja hänen poikansa pesivät vedellä kätensä ja jalkansa tullessaan pyhäkkötelttaan. Samoin he peseytyivät ennen kuin astuivat alttarin ääreen. Tällaisen käskyn Herra oli Moosekselle antanut”.

Vaikka Paavali teki Jeesuksen opetuksiin monia muutoksia, hän piti yhä kiinni puhdistautumisesta, kuten ilmenee kohdasta Ap. t. 21:26: ”Paavali otti miehet mukaansa ja puhdistautui seuraavana päivänä heidän kanssaan. Sitten hän meni temppeliin…”. musliminaiset suorittavat rukouksen pää peitettynä, kuten kohdassa 1.Kor.11:5,6 ja13: ”Sen sijaan jos nainen on avopäin, kun hän rukoilee tai profetoi, hän häpäisee päänsä, sillä sehän on samaa kuin jos hän olisi antanut ajaa hiuksensa pois. Ellei nainen peitä päätään, hän voi yhtä hyvin leikkauttaa hiuksensa. Mutta jos kerran hiusten leikkaaminen tai pois ajaminen on naiselle häpeällistä, hänen tulee peittää päänsä… Päätelkää itse, onko naisen sopivaa rukoilla Jumalaa avopäin”.

muslimit suorittavat Jumalanpalveluksen kumartaen, polvistuen, maahan heittäytyen ja ilman jalkineita, niin kuin tekivät myös profeetat: (Ps. 95:6) ”Tulkaa, kumartukaa maahan, polvistukaamme Herran; Luojamme eteen”; Joos:5:14) ”Silloin Joosua lankesi polvilleen, kumartui maahan saakka ja sanoi: “Herrani…””; (1. Kun.18:42): ”mutta Elia nousi Karmelille, kumartui maahan ja painoi kasvonsa polviensa väliin”; (4. Moos.20:6): ”..ja (Mooses ja Aaron) painoivat kasvonsa maahan. Silloin Herran kirkkaus näyttäytyi heille”; (1.Moos.17:3): ”Abram heittäytyi kasvoilleen ja Jumala sanoi hänelle…” (2.Moos.3:5 ja Ap. t. 7:33): ”Herra sanoi: ”älä tule lähemmäksi! Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä””.

Kristitty hämmästyy kuullessaan, että pyhiinvaelluksen (Hadz), siten kuin sen tekevät muslimit kiertäen Kaaban Pyhää kiviä Mekassa, suorittivat monet profeetat, myös Israelin profeetat.

K: En ole Raamatusta koskaan lukenut pyhiinvaelluksesta tai pyhästä kivestä.

M: Ne on mainittu selvästi monta kertaa, mutta Raamatun lukijat eivät ole huomanneet niitä
:
1. Kun Jaakob oli matkalla Padan-aramiin hän näki näyn ja rakensi seuraavana aamuna kivipaaden, jota hän kutsui nimellä Betel eli Jumalan asuinsija. (1. Moos. 28: 18-19)
2. Vuosia myöhemmin Jumala määräsi saman profeetan Jaakobin, Matkustamaan Betelin (1. Moos. 35: 4,14,15). Ennen matkaa sinne Jaakob poisti vieraat jumalat. Myöhemmin myös profeetta Muhammed (ROHK) hävitti kaikki epäjumalankuvat Kaaban pyhän kiven ympäriltä Mekassa.
3. Jaakob ja hänen appensa Laban rakensivat toisen pylvään (1. Moos. 31:45-49): ”Niin Jaakob otti kiven, nosti sen pystyyn patsaaksi ja sanoi omalle väelleen: “Kerätkää kiviä”. Miehet hakivat kiviä ja kasasivat ne röykkiöksi. Sitten he yhdessä aterioivat sen ääressä. Laban antoi röykkiölle nimeksi Jegarsahaduta, ja Jaakob antoi sille nimen Galeb… ja myös.. Mispa, sillä hän sanoi vielä; “Herra pitäköön meitä silmällä…””
4. Jefta ja Ammon sotivat toisiaan vastaan. Jefta vannoi Herralle Gileadin Mispassa, että uhraisi ainoan tyttärensä jos voittaisi sodan. Hän voitti ja poltti tyttärensä elävältä, uhrina Jumalalle (Tuom. 11:29-39)
5. Israelin yhdentoista heimon neljäsataatuhatta miekkamiestä vannoivat Herran edessä Mispassa tuhoavansa Benjaminin heimon. (Tuom. 20 ja 21).
6. Israelin lapset vannoivat Samuelin alaisuudessa Mispassa tuhoavansa epäjumalansa, jos voittaisivat sodan filistealaisia vastaan. (1. Sam. 7)
7. Koko Israelin kansa kokoontui Mispaan. Kun Samuel oli valittu Israelin kuninkaaksi. (1. Sam. 10)
On selvää, ettei maailmassa nykyään ole jäljellä muuta Mispaa, kuin se joka sijaitsee Abrahamin ja hänen poikansa Ismaelin rakentamassa Mekan pyhässä kaupungissa, ja Profeetta Muhammed oli Ismaelin jälkeläinen. muslimit ovat todella kaikkien profeettojen seuraajia. Voin kertoa teille muitakin Raamatusta ilmeneviä muslimeja, Islamia ja Muhammedia (ROHK) koskevia seikkoja, mutta miksi teidän pitäisi tietää niistä ellette etsi totuutta?

K: Olen varma omasta uskostani kristittynä, mutta minua kiinnosta tietää lisää molemmista uskonnoista. Joskus tunnen itseni noloksi luettuani muslimien kirjoittamia kirjoja.

M. onko se vaikuttanut uskonnolliseen elämääsi?

K: Kyllä, en enää käy kirkossa niin usein kuin aikaisemmin. Olen lukenut salaa muslimien kirjoittamia kirjoja. Olen kysynyt useilta muslimeilta asioita, jotka eivät ole selviä minulle, mutten ole saanut tyydyttäviä vastauksia. Etsin uskoa, johon voin luottaa, joka antaa minulle mielenrauhan ja joka on tieteellisesti uskottava, enkä halia uskoa vain sokeasti.

M: Niin täytyykin. Kunnioitan asennettasi. Mutta me emme saa viekoitella ketään. Me teemme Islamia tunnetuksi vain niille, jotka haluavat kuunnella meitä.

K: Mutta minulle on vapaus valita mikä tahansa usko, josta pidän, eikä kukaan voi estää minua.

M: Niin, uskonnossa ei ole pakkoa
.
K: Miksi sitten muslimit pyytävät muita ottamaan vastaan heidän uskonsa?
M: Samoin kuin kristityt pyytävät juutalaisia ottamaan vastaan Jeesuksen, ;Messiaan, samoin me muslimit pyydämme kristittyjä, juutalaisia ja koko ihmiskuntaa ottamaa vastaa Muhammedin (ROHK), kaikkien profeettojen sinetin. Profeettamme Muhammed sanoi: ”Välittäkää sanomastani edes yksi ayah (pyhän Koraanin säe)”

Jesaja sanoi myös kohdassa 21:13: ”Ennussana Arabiasta”, mikä viittaa arabimuslimien, eli tietenkin kaikkien nykymuslimien, vastuuseen levittää Islamia. Nähtyään näyn aasien ja kamelien jonoista Jesaja sanoi (21:7): ”Jos näkee sotavaunuja, parivaljakkoja, aasien jonoja, kamelijonoja, hän tarkkana tarkatkoon silloin”.

Aasien jonot tarkoittivat Jeesusta, joka saapui Jerusalemiin (Joh. 12:14, Matt. 21:5). Ketä sitten tarkoittivat kamelijonot? Se ei voinut olla kukaan muu kuin Muhammed (ROHK), joka saapui lähes kuusisataa vuotta Messiaan syntymän jälkeen. Ellei tätä hyväksytä, ei ennustus ole vielä toteutunut.

K: Selityksesi innostaa minua tutkimaan Raamattua tarkemmin. Haluaisin keskustella kanssasi lisää
.
M: Niin, jos olet menestyksekäs tässä elämässä, ei se tarkoita että olisit menestyksekäs tuonpuolisessa. Tuonpuoleinen on paljon parempi ja kestävämpi kuin tämä elämä. Ihmiset ovat tulleet yhä materialistisemmiksi ja maallisemmiksi. Kokoontukaamme useamman kerran ja keskustelkaamme eroista avoimesti ja ilman ennakkoluuloja. Islam perustuu järkeen eikä sitä pidä omaksua noin vain. Jopa Raamattunnekin sanoo: ”Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se mikä on hyvää” (1. Tess. 5:21)

K: Lainasit juuri ”kamelijonoja” käsittelevän kohdan Jesajan kirjasta ja päädyit siihen, että ennustus koski Muhammedia. Ennustetaanko hänet siis Raamatussa?

M: Kyllä.

K: Vanhassa testamentissako?

M: Kummassakin. Mutta et voi löytää häntä ellet usko Jumalan ykseyteen. Tarkoitan, että jos yhä uskot Kolminaisuuteen, Jeesukseen Jumalana, Jeesukseen Jumalan poikana, Perisyntiin ja Sovituskuolemaan. Kaikki nämä opit ovat ihmisten keksimiä. Jeesus ennusti (Matt. 15:9), että ihmiset tulevat palvomaan häntä turhaan ja ihmisten keksimiin oppeihin uskoen: ”Turhaan he minua palvelevat, kun opettavat oppejaan, ihmisten tekemiä käskyjä”.

Tekstin alkuun
Pyhä Raamattu

M: Oletko varma, että Raamattu on pyhä?

K: Kyllä, olen aivan varma. Se on Jumalan sanaa.

M: Lue, mitä Luukas sanoo siitä kohdissa 1:2 ja 1:3.

K: ”Sen mukaan kuin meille ovat kertoneet ne, jotka alusta alkaen olivat silminnäkijöitä ja joista tuli sanan palvelijoita. Niin olen nyt minäkin, otettuani alusta asti kaikesta tarkan selon, päättänyt kirjoittaa yhtenäisen esityksen sinua varten, kunnioitettu Teofilos”.

M: Kun Luukas sanoi, että hän ei itse ollut silminnäkijänä ja että hänen keräämänsä tiedot tulivat silminnäkijöiltä eivätkä olleet Jumalan inspiroimia sanoja, uskotko yhä että Raamattu on Jumalan sana?

K: Ehkä vain tämä osa ei ole Jumalan sanaa.

M: Historia on osoittanut, että Raamattu on muuttunut aikojen kuluessa. The Revised Standard Version, 1952 ja 1971, The New American Standard Bible ja New World Translation of the Holy Scriptures- Raamatuista on jätetty pois eräitä säkeitä, jotka olivat King James – raamatussa. Valitut Palat on poistanut Vanhasta Testamentista puolet ja tiivistänyt Uutta Testamenttia noin neljänneksen. Joitakin vuosia sitten kristityt teologit halusivat poista Raamatusta seksin. Tarkoittaako pyhä sitä, että Raamatussa ei ole virheitä?

K: Kyllä, mutta millaisia virheitä tarkoitat?

M: Oletetaan, että yhdessä jakeessa sanotaan tietyn henkilön kuolleen viisikymmenvuotiaana ja toisessa sanotaan hänen kuolleen kuusikymmenvuotiaana. Voivatko molemmat väitteet olla totta?

K: Ei, molemmat eivät voi olla totta: Joko vain toinen niistä on totta tai molemmat ovat epätosia.

M: Jos pyhä kirja sisältää ristiriitaisia jakeita, pidätkö yhä sitä pyhänä?

K: En tietenkään, koska pyhä Kirjoitus on Jumalan ilmestystä, eikä siinä pitäisi voida olla virheitä tai ristiriitaisia jakeita.
M: Sellainen ei siis ole pyhä.

K: Totta, sen pyhyys katoaa.

M: Näin ollen siihen ei voi luottaa sataprosenttisesti. Mitkä voisivat olla syitä virheille?
K: Virhe voi johtua huolimattomuudesta tallentaessa, kirjureiden tarkoituksella tekemistä muutoksista tai poistoista ja lisäyksistä.

M: Jos Raamatussa on ristiriitaisia jakeita, pidätkö sitä yhä pyhänä?

K: En usko että Raamattu ei ole pyhä, sillä en näe siinä ristiriitaisia jakeita.

M: Ristiriitaisia jakeita on paljon.

K: Vanhassa vai Uudessa Testamentissa?

M: Molemmissa. Tässä niistä joitain:

2. Sam.8:4
Daavid otti häneltä vangiksi tuhatseitsemänsataa vaunumiestä ja kaksikymmentätuhatta jalkamiestä.
1.Aik. 18:4
Daavid sai häneltä saaliiksi tuhat sotavaunua ja otti vangiksi seitsemäntuhatta vaunumiestä ja kaksikymmentätuhatta jalkamiestä.

Kysymys kuuluu: seitsemänsataa vai seitsemäntuhatta?

2. Sam. 8:9-10
Kun Hamatin kunungas Toi kuuli, että Daavid oli lyönyt Hadadeserin sotavoimat, hän lähetti poikansa Joramin tervehtimään kuningas Daavidia ja onnittelemaan häntä siitä, että hän oli voittanut Hadadeserin. Hadadeser oli näet ollut Toin vastustaja. Joram toi mukanaan hopea-,kulta- ja kupariesineitä,
1. Aik. 18:9-10
Kun Hamatin kuningas Tuo kuuli, että Daavid oli lyönyt Soban kuninkaan Hadadeserin sotavoimat, hän lähetti poikansa Hadoramin tervehtimään kuningas Daavidia ja onnittelemaan häntä siitä, että hän oli voittanut Hadadeserin. Hadadeser oli näet ollut Toun vastustaja. Hadoram toi mukanaan hopea-, kulta- ja kupariesineitä.

Kysymys kuuluu: Toi vai Tou, Joram vai Hadoram.

2.Sam. 10:18
He joutuivat kuitenkin pakenemaan israelilaisten tieltä, ja Daavid tuhosi aramealaisilta seitsemänsataa sotavaunua ja surmasi neljäkymmentätuhatta miestä. Myös heidän sotaväkensä päällikön Sobakin hän löi kuoliaaksi.
1. Aik. 19:18
He joutuivat kuitenkin pakenemaan israelilaisten tieltä, ja Daavid tuhosi aramealaisilta seitsemäntuhatta sotavaunua ja surmasi neljäkymmentätuhatta jalkamiestä. Myös heidän sotaväkensä päällikön Sofakin hän surmasi.

Kysymys kuuluu: seitsemänsataa vai seitsemäntuhatta vaunua? Sobak vai Sofak?

2. kun. 24:8
Jojakin oli kuninkaaksi tullessaan kahdeksantoistavuotias, ja hän hallitsi Jerusalemissa kolme kuukautta.
2.Aik. 36:9
Jojakin oli kuninkaaksi tullessaan kahdeksantoistavuotias, ja hän hallitsi Jerusalemissa kolme kuukautta ja kymmenen päivää.

Kysymys kuuluu: Kolme kuukautta vai kolme kuukautta ja kymmenen päivää?

2.Sam. 23:8
Nämä ovat Daavidin parhaiden soturien nimet: Hakmonilainen Isboset, kolmesta suurimmasta soturista ensimmäinen. Hänen raivoisa sotakirveensä kaatoi yhdellä kertaa kahdeksansataa miestä.
1.Aik.11:11
Tässä on luettelo Daavidin parhaista sotureista… Hakmonilainen Jasobeam oli kolmesta suurimmasta soturista ensimmäinen. Hänen raivoisa keihäänsä kaatoi yhdellä kertaa kolmesataa miestä.

Kysymys kuuluu: Isboset vai Jasobeam? Kahdeksansataa vai kolmesataa?

2.Sam. 24:1
Herra vihastui jälleen Israeliin, ja yllyttääkseen Daavidia kansaa vastaan hän sanoi: “Mene ja laske Israelin ja Juudan väki.”
1.Aik. 21_1
Saatana nousi Israelia vastaan ja viekotteli Daavidin toimittamaan Israelissa väenlaskun.

Kysymys kuuluu: Onko Daavidin herra siis Saatana? Jumala varjelkoon!

2.Sam. 6:23
Eikä Saulin tytär Mikal koko elinaikanaan saanut lasta.
2.Sam.21:8
Hän otti kaksi Aijan tyttären Rispan poikaa, Armonin ja Mefibosetin, jotka tämä oli synnyttänyt Saulille, sekä viisi Saulin tyttären Merabin poikaa, jotka tämä oli synnyttänyt meholalaiselle Adrielille, Barsillain pojalle.

Kysymys kuuluu: Oliko Mikalilla lapsia vai ei? Huomaa: Saulin tyttären nimi on Mikal Samuelin toisen kirjan kohdassa 21:8 vielä esimerkiksi King James – raamatussa ja jehovantodistajien käyttämässä New World Translation of the Holy Scriptures –raamatussa, mutta nimi on muutettu Merabiksi New American Standard Bible –versiossa vuodelta 1973.

K: En ole koskaan huomannut noita seikkoja. Onko ristiriitaisuuksia vielä lisää?

M: Haluatko tietä lisää? Eikä tämä jo riitä mitätöimään Raamatun pyhyyden? Katso1. Moos. 6:3: ”Herra sanoi: ” Minä en anna elämän hengen asua ihmisessä miten kauan tahansa. Ihminen on lihaa, heikko ja katoavainen. Olkoon siis hänen elinikänsä enintään satakaksikymmentä vuotta””.

Mutta minkä ikäinen Nooa oli kuollessaan? Yli satakaksikymmenvuotias. Katso kohtaa 1.Moos. 9:29: ”kaikkiaan hän eli 950 vuotta, ja sitten hän kuoli”. Joidenkin kristittyjen teologien mukaan ihmisen enimmäisikä ei ollut satakaksikymmentä vuotta, vaan vedenpaisumuksen alkuun oli satakaksikymmentä vuotta. Mutta tämäkin ei täsmää, sillä vedenpaisumuksen aikaan Nooan olisi pitänyt olla kuusisatakaksikymmenvuotias (500+120), mutta Raamatun mukaan hän oli kuusisatavuotias. Tutki seuraavia jakeita: 1. Moos. 5:32: ”Kun Nooa oli elänyt 500 vuotta..” 1. Moos. 7:6: ”Nooa oli kuudensadan vuoden ikäinen, kun vedenpaisumus tuli.”

Kristinuskon mukaan Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen: Valkoiset, mustat, miehet ja naisetko? Kohdassa 1. Moos. 1:26 sanotaan: ”26. Jumala sanoi: “Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme…” . Mutta tämä on ristiriidassa jakeiden Jes. 40:18 ja 25 kanssa: ”Mihin te vertaisitte Jumalaa, mikä voisi häntä kuvata?”; ”Mihin te minua vertaisitte? Kuka on minun kaltaiseni? Kysyy Pyhä. Katso myös kohtaa Ps. 89:7: ”Ei kukaan korkeuksissa ole Herran vertainen”; ja jakeita Jer. 10:6 ja 7: ”Herra, kukaan ei ole sinun vertaisesi!… Ei ole ketään sinun vertaistasi..”
K: Mutta nämä ovat kaikki Vanhasta Testamentista.
M: Siirtykäämme Uuteen Testamenttiin.

Joh. 5:37
…Te ette ole koskaan kuulleet hänen (Jumalan) ääntään ettekä nähneet hänen kasvojaan.

Joh. 5:31
Jos itse todistan puolestani, ei todistukseni ole pätevä.
Joh. 14:9
…Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän…

Joh.8:14
Jeesus vastasi: “Vaikka minä todistankin itsestäni, todistukseni on pätevä…”

Nämä ovat vain eräitä Uuden Testamentin ristiriitaisuuksista. Tulet huomaamaan lisää, kun keskustelemme modernin kristinuskon opeista kuten, kolminaisuus, Jeesuksen jumaluus, Jeesus Jumalan poikana, perisynti ja sovituskuolema, puhumattakaan siitä miten monia profeettoja halvennetaan Raamatussa esittämällä heidät epäjumalien palvojina ja syyttämällä heitä insestistä, raiskauksista ja aviorikoksista.

K: Missä kohdassa Raamattua löytyy tuollaisia syytöksiä?

M: Nooa esitetään voimakkaasti juopuneena ja alastomana aikuisten poikiensa läsnäollessa (1. Moos. 9:23-24): ”Silloin

Seem ja Jafet ottivat viitan, levittivät sen harteilleen, menivät sisään selkä edellä ja peittivät isänsä alastomuuden. Heidän kasvonsa olivat poispäin, eivätkä he nähnet isäänsä alastomana. Kun Nooa selvisi juopumuksestaan ja sai kuulla, mitä hänen nuorin poikansa oli hänelle tehnyt…”

Salomonia ei syytetä pelkästään suuren haaremin omistajaksi, mutta myös epäjumalanpalvojaksi (1. Kun. 11: 9-10): ”Herra vihastui siitä, että Salomon sydän oli kääntynyt pois hänestä, Israelin Jumalasta. Vaikka Herra oli kahdesti ilmestynyt Salomolle ja kieltänyt häntä palvelemasta muita jumalia, hän ei ollut totellut Herran kieltoa”.

Veljeään Moosesta Faaraon luokse seuranneen profeetta Aaronin syytettiin halunneen kultaista vasikkaa Israelin kansan palvonnan kohteeksi (2.Moos. 32:4): ”Aaron otti korut (korvarenkaat) vastan, valmisti muotin ja valoi kullasta sonnin. Kansa sanoi: ”Israel, tämä on sinun jumalasi, joka toi sinut pois Egyptistä!”.

Kerrotaan myös profeetta Lootista, joka harjoitti insestiä kahden tyttärensä kanssa (1. Moos. 19:36): ”Niin Lootin molemmat tyttäret tulivat raskaaksi isästään”.

Kerrotaan Profeetasta, joka oli naimisissa kahden siskon kanssa yhtä aikaa (1. Moos. 29:28): Jaakob suostui siihen ja vietti hääviikon loppuun Lean kanssa. Sen jälkeen Laban antoi myös tyttärensä Raakelin hänelle vaimoksi”.

Ja yhtä profeettaa syytetään aviorikoksesta (2. Sam. 11:4-5): ”Daavid lähetti sananviejiä noutamaan naista, ja tämä saapui hänen luokseen. Nainen tuli raskaaksi, ja hän toimitti Daavidille sanan: “Minä olen raskaana””.
Minä kysyn: Miten Daavid voidaan hyväksyä Jeesuksen sukupuuhun, kun tuo suku kerran alkoi henkilöstä joka syyllistyi aviorikokseen? Jumala varjelkoon! Eikö tämä ole ristiriidassa sen kanssa mitä sanotan kohdassa 5. Moos. 23:3 ”ketään, joka on syntynyt kielletystä suhteesta, ei saa lukea Herran kansan kuuluvaksi. Ketään hänen jälkeläisistäänkään, edes kymmenennestä sukupolvesta, ei saa lukea Herran kansan joukkoon”.

Toinen, Daavidin poikaa Amnoniin kohdistuva, tämän sisarpuolta Tamaria koskeva insesti ja raiskaussyytös löytyy kohdasta 2. Sam. 13:14: ”Mutta Amnon ei välittänyt hänen puheestaan, vaan nujersi hänet ja makasi hänet väkisin”.
Davidin jalkavaimojen raiskauksesta, johon syyllistyi Absalom, kerrotaan kohdassa 2. Sam. 16:22: ”absalomille pystytettiin katolle teltta, ja hän meni isänsä sivuvaimojen luo koko Israelin nähden”. (En usko, että kukaan voisi tehdä tätä, ei edes barbaari.)
Insesti, johon syyllistyi Juuda ja jonka kohteena oli hänen tytärpuolensa Tamar: Matkalla Timnaan lampaiden keritsijäisiin Juuda näki Tamarin ja luuli tätä portoksi, koska tämän kasvot olivat peitossa. (1.Moos. 38:18): ”Juuda kysyi: ” Mitä minun pitäisi antaa sinulle pantiksi?” Tamar vastasi: “Sinetti kaulastasi ja tuo sauva, joka sinulla on kädessäsi.” Juuda antoi ne Tamarille ja makasi hänen kanssaan, ja Tamar tuli hänestä raskaaksi”.

Vaikka juutalaiset ja muslimit ovat arkkivihollisia, kukaan muslimi ei rohkenisi kirjoittaa kirjaa jossa Israelin profeettoja kuten Juuda, Daavid, Jeesus jne. (olkoon Jumalan rauha ja siunaukset heidän kanssaan iankaikkisesti) halvennetaan raiskauksilla, aviorikoksilla, insestillä tai prostituutiolla. Jumala lähetti kaikki profeetat ihmiskunnan johdatukseksi Uskotko että Jumala lähetti väärät ihmiset antamaan johdatusta?
K: En usko, mutta ettekö te usko Raamattuun?

M: Me uskomme kaikkiin Pyhiin Kirjoihin alkuperäisessä muodossaan. Jumala on lähettänyt jokaiselle kansalle profeetan antamaan varoituksen, ja eräille kansoille hän on antanut pyhän kirjoituksen joka on tarkoitettu vain yhdelle kansalle. Suhuf annettiin Abrahamille, Toora (Vanhan Testamentin osa) Moosekselle, Zabur (Psalmit) Daavidille ja Injil (Uusi testamentti) Jeesukselle. Mikään näistä ei enää ole alkuperäisessä muodossaan. Jumala lähetti alkuperäisen suunnitelmansa mukaisesti lopulta kaikkien profeettojen sinetti Muhammedin (rauha olkoon hänen kanssaan) mukanaan Pyhä Koraanin johdatukseksi koko ihmiskunnalle kaikkina aikoina.

Jeesus itsekin sanoi, että hänet lähetettiin vain Israelin kansalle (Matt. 15:24): ”Mutta Jeesus vastasi: “Ei minua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten.”” Hän sanoi myös, ettei hän tullut tekemään muutoksia vaan toteuttamaan (Matt. 5:17-18): ”älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: Laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut”.

K: Mutta Markuksen evankeliumin 16. luvun 15.jakeessa Jeesus sanoo: ”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille”.

M: Tämä on ristiriidassa sen kanssa mitä edellä sanottiin kohdassa Matt: 15:24 ja Matt 1:21. Lisäksi Markuksen evankeliumin kohdat 16:9-20 on poistettu monista Raamatuista. Jehovantodistajien – New World Translation of the Holy Scriptures – raamatussa myönnetään, että jotkut vanhat käsikirjoitukset lisäävät joko lyhyen tai pitkän loppuyhteenvedon jakeen. Mark. 16:8 jälkeen, mutta että jotkut käsikirjoitukset eivät sisällä muuta. Revised Standard Version Raamatussa on seuraava alaviite: ”Eräät vanhimmista ja arvovaltaisimmista teksteistä lopettavat evankeliumin jakeeseen 8” Tämä tarkoittaa sitä, että myöskään ylösnousemus ei tapahtunut niin, kuin se kuvattiin kohdassa Mark. 16:9.

K: Mutta Jeesus sanoi (Matt.28:19): ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen”.

M: ”Kaikille kansoille” on tulkittava niin, että se tarkoittaa kaikkia Israelin kahtatoista heimoa; Muuten se on ristiriidassa kohtien Matt. 15:24 ja 1:21 kanssa. New American Standard Bible -raamatussa ja jehovantodistajien Raamatussa käytetään käännöksen ”all nations” sijasta käännöstä ”all the nations”, eli Israelin kaksitoista heimoa.
K: Uskoni siihen alkaa horjua.

M. Olen varma, että tulet vakuuttuneeksi Islamin aitoudesta keskusteltuamme eroista.
Tekstin alkuun

Oppi kolminaisuudesta
M: Uskotko vielä kolminaisuuteen?

K: Kyllä, siitä kirjoitetaan Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä (5: 7-8): ”Todistajia on näin kolme: Henki, vesi ja veri, ja nämä kolme todistavat yhtäpitävästi”.

M: Niin, King James –raamatussa vuodelta 1611 sanotaan: ”…Henki, vesi ja veri, ja nämä kolme ovat yhtä”. Ja tämä lause on muodostanut tärkeimmän todistuksen kolminaisuuden opin puolesta. Mutta tämä kohta on poistettu monista muista Raamatun versioista, sillä se oli kreikankieliseen tekstiin tehty lisäys.

Vuoden 1938 Raamatussa kohta 1.Joh. 5: 7-8 kuuluu seuraavasti: ”Sillä kolme on, jotka todistavat: Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä”. Vuoden 1992 Raamatussa sanotaan: ”..ja ne kolme todistavat yhtäpitävästi”. Ymmärrän, ellet ole tietoinen siitä, että tätä tärkeää kohtaa on muutettu ja että se on useista versioista poistettu. Mutta ihmettelen, miksei papisto ole tietoinen asiasta.

Kolminaisuus ei ole Raamatullista. Termiä kolminaisuus ei ole Raamatussa eikä Raamattua käsittelevissä sanakirjoissa; Jeesus ei koskaan opettanut kolminaisuutta eikä hän koskaan käyttänyt sitä sanaa. Kolminaisuuden tueksi ei Raamatusta voi löytää mitään.

K: Mutta kohdassa Matt. 28:19 löytyy silti seuraava lause: ”..kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen”. Tätä kohtaa ei ole vielä poistettu; eikö se ole todiste kolminaisuuden puolesta?

M: Ei. Jos sanotaan, että kolme henkilö viettää aikaansa tai nauttii ateriaa yhdessä, tarkoittako se että he muodostavat yhdessä yhden henkilön? Ei. Egyptiläisen, Aleksandrialaisen diakonin Atanasioksen muotoileman Kolminaisuuden hyväksyi Nikaian konsiili vuonna 325 JKr. eli yli kolme vuosisataa Jeesuksen kuoleman jälkeen. Roomalainen pakanallisuus on epäilemättä vaikuttanut tämän opin syntyyn: Kolmiyhteinen jumaluus; Mithran syntymäpäivä eli joulukuun 25. päivä valittiin Jeesuksen syntymäpäiväksi, vaikka Raamattu ennusti selvästi ja kielsi joulukuusen koristelun kohdassa Jer. 10:2-5: ”Näin sanoo Herra: “älkää omaksuko vieraiden kansojen tapoja, älkää peläten tuijottako taivaan merkkejä, niin kuin nuo pakanat tekevät. Heidän uskomuksensa ovat typeriä kuvitelmia. He kaatavat metsästä puun, ja puuseppä muodostelee sen taltallaan, hän koristelee sen hopealla ja kullalla ja kiinnittää sen paikoilleen vasaralla ja nauloilla, ettei se kaadu. Tällaisia ovat heidän jumalansa. Ne ovat kuin linnunpelättimet kurkkumaalla, eivät ne osaa puhua. Ne eivät pysty liikkumaan itse, niitä täytyy kantaa paikasta toiseen. älkää pelätkö niitä, eivät ne tee teille pahaa, mutta ei niistä apuakaan ole””.

Koska kristinusko oli etääntynyt kauas Jeesuksen alkuperäisistä opetuksista, Jumala lähetti alkuperäisen suunnitelmansa mukaisesti Muhammedin (rohk) korjaamaan tehdyt poikkeamat: Kristinuskon aikana toteutetun roomalaisen juliaanisen kalenterin; sianlihan käytön; Paavalin poistaman ympärileikkauksen (Gal. 5:2): ”Minä, Paavali, sanon teille: jos annatte ympärileikata itsenne, teille ei ole Kristuksesta mitään hyötyä”.

Suurassa 5:73 Pyhä Koraani varoittaa: ”Totisesti ne ovat harhauskossa, jotka sanovat: ”Jumala on kolmas kolmesta”. Eihän ole muuta jumala kuin ainoa Jumala, ja elleivät he lakkaa niin sanomasta, lankeaa tuskallinen kuritus heidän keskuudessaan, jotka ovat väärässä uskossa”.

Vieläkö uskot kolminaisuuteen, jota Jeesus ei koskaan opettanut?
K: Mutta Jumala ja Jeesushan ovat yhtä (Joh. 14:11): ”11. Uskokaa, kun sanon, että minä olen Isässä ja Isä on minussa”.

M: Lue siis kohta Joh. 17:21.
K: ”…että he kaikki (opetuslapset) olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme…”

M: Tässä kohdassa on selvää, että Jumala ja Jeesus ovat yhtä, mutta myös se, että opetuslapset ovat yhtä Jeesuksen ja Jumalan kanssa, mikseivät opetuslapset ole jumala, ovathan hekin yhtä Jeesuksen ja Jumalan kanssa? Jos Jumala, Jeesus ja Pyhä Henki muodostavat kolminaisuuden, silloin opetuslapset mukaan lukien kaikkien pitäisi yhdessä muodostaa jumalallinen viidentoista yksikkö.

K: Mutta kohdan Joh. 14:9 mukaan Jeesus on Jumala. ”..Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän”.
M: Tarkastele lauseen yhteyttä eli sitä, mitä sanottiin sitä ennen ja sen jälkeen (Joh. 14:8): ”Filippus sanoi hänelle: “Herra, anna meidän nähdä Isä, mutta muuta emme pyydä.”” Jeesus vastasi: “Etkö sinä, Filippus, tunne minua, vaikka olen ja näin kauan ollut teidän seurassanne? Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Kuinka voit sanoa: “Anna meidän nähdä Isä”?

Lopuksi Jeesus siis kysyi Filippukselta, miten Jumalan olemuksen voisi näyttää opetuslapsille; sehän ei ole mahdollista. Jumalaan on uskottava ihailemalla hänen luomistyötään: aurinkoa, kuuta, kaikkea luotua ja Jeesusta itseään jonka Jumala on luonut. Hän sanoi (Joh. 4:24): ”Jumala on henki…”; (Joh. 5:37): ”…Te ette ole koskaan kuulleet hänen ääntään ettekä nähneet hänen kasvojaan”. Kuinka sitten voitaisiin nähdä henki? Se minkä he näkivät, oli Jeesus eikä Jumala. Paavalikin sanoi (1. Tim. 6:16): ”…Häntä ei yksikään ihminen ole nähnyt eikä voi nähdä”. Eli se mikä näkyy, ei koskaan ole Jumala.

Pyhä Koraanimme sanoo (suura 6:104): ”Katseet eivät häntä saavuta, mutta Hän tavoittaa kaikki katseet; Hän on kaikissa tarkkanäköisin, kaikkitietävä”.

K: On rehellisesti sanoen vaikeaa vastustaa sitä, mitä meille on opetettu lapsesta asti.

M: Ehkäpä seuraava voi auttaa sinua ymmärtämään kolminaisuutta: Mikä on Pyhä Henki?

K: Pyhä Henki on myös Jumala. Meille opetetaan että Isä on Jumala, Poika on Jumala ja Pyhä Henki on Jumala. Emme saa sanoa Kolme Jumalaa vaan Yksi Jumala.

M: Lue Matt. 1:18

K: ”Jeesuksen Kristuksen syntymä tapahtui näin. Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liitonsa oli vahvistuttu, kävi ilmi, että Maria, Pyhän Hengen vaikutuksesta, oli raskaana”.

M: Vertaa kohtaa jakeisiin Luk. 1:26-27.

K: ”Kun Elisabet oli kuudennella kuukaudellaan, Jumala lähetti enkeli Gabrielin Nasaretin kaupunkiin Galileaan neitsyen luo, jonka nimi oli Maria. Maria oli kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosefille”.

M: Jeesuksen ihmesyntymän yhteydessä Matteus mainitsi Pyhän Hengen ja Luukas Enkeli Gabrielin. Mikä siis on Pyhä Henki?

K: Pyhä Henki on Enkeli Gabriel.

M: Vieläkö uskot Pyhään kolminaisuuteen?

K: Jumala on siis Jumala, Pyhä Henki on enkeli Gabriel ja Jeesus on…..

M: Anna, kun autan: Jeesus on Profeetta, Marian poika

K: Miten voitte ratkaista sen, mitä me kutsumme mysteeriksi?

M: Me käytämme Pyhää Koraania lähtökohtana, jonka perusteella korjaamme virheitä jotka ihminen on tehnyt Koraania aiemmin ilmestyksenä annettuihin kirjoituksiin. Jos voit nyt uskoa Yhteen Jumalaan ja Jeesukseen Marian poikana ja profeettana, mikset astuisi askeleen eteenpäin ja ottaisi vastaan Muhammedin (rohk) viimeisenä sanansaattajana? Lue kanssani Shahada eli uskontunnustus ensin englanniksi ja sitten arabiaksi.

K: Tunnustan, ettei ole muuta Jumalaa kuin Jumala, jolla ei ole vertaa, ja Muhammed on hänen palvelijansa ja sanassaattajansa. Ash-hadu an-la Ilaha illa-lahu Wahdahu la sharikalahu wa ash-hadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu.

M: Abraham jätti vanhempansa ja isovanhempansa, kun totuus eli Islam paljastettiin hänelle. Jokainen on vastuussa itsestään. Ehkei totuus paljastunut isovanhemmillesi niin kirkkaasti, kuin se paljastuu sinulle nyt. Pyhän Koraanin suurassa 17:15 sanotaan: ”Jos joku nauttii johdatusta, se tapahtuu vain hänen omaa sieluansa varten, ja jos ken joutuu kadotuksen, sekin tapahtuu yksin hänen sielunsa vahingoksi. Kukaan ei joudu kantamaan toisen kuormaa, emmekä Me rankaise ketään, ennen kuin olemme lähettäneet sananjulistajan (antamaan varoituksen) ”. Totuus on paljastunut sinulle nyt, ja sinun täytyy nyt toimia sen mukaan.

K: Eikä ole mahdollista ottaa vastaan sekä Islamia että Kristinuskoa?

M: Uskonnossa ei ole pakkoa. Voit tehdä, mitä haluat. Mutta jos yhdistät molemmat uskot, et ole vielä antautunut Jumalalle. Olet yhä ei-uskova, kuten Hän ilmoittaa suurassa 4:150-152: ”Ne, jotka kieltävät Jumalan ja hänen profeettansa ja tekevät eron Jumalan lähettämien profeettain välillä ( uskomalla Jumalaan ja kieltämällä hänen profeettansa) sanoen: “Me uskomme eräisiin, mutta emme usko toisiin heistä” ja koettavat löytää keskitien, ne ovat todella uskottomia, ja uskottomille Me olemme valmistaneet häpeällisen rangaistuksen. Mutta niille, jotka uskovat Jumalaan ja Hänen lähettiläihinsä tekemättä mitään erotusta heidän välillään, Me olemme antava heidän palkkansa; niin Jumala on armollinen ja laupias”.
Voit myöhemmin olla samaa mieltä kanssani, jos keskustelemme vielä lisää.

K: Eikö ole parempi, ettemme lausu uskontunnustusta eli Shahadaa, niin ettemme sitoudu?

M: Kun olet saavuttanut aikuisiän ja olet älyllisesti kypsä, olet sitoutunut riippumatta siitä, oletko lausunut Shahadaa vai et. Jumala ei luonut maailmaa turhaan. Hän on antanut sinulle keinot erottaa oikea väärästä. Hän on lähettänyt monta profeetta antamaan varoituksen. Meidät on luotu palvelemaan Häntä ja kilpailemaan keskenämme hyvillä teoilla tässä maailmassa.
Suura 3:191: ”Herra, sinä et ole luonut tätä turhaan. Kunnia olkoon yksin sinulle”.
Suura 90:8-10:”Emmekö ole antanut kaksi silmää, kielen ja huulet? Ja tehnyt hänelle selväksi kummankin (hyvän ja pahan) tien”.
Suura 51:56: ”Olen luonut henkiolennot ja ihmiset vain palvelemaan Itseäni”. Kaikki teot jotka tuottavat iloa Jumalalle ovat Jumalanpalvelusta.
Suura 18:7: ”Kaiken, mitä maan päällä on, Me olemme luonut koristukseksi, koetellaksemme, kuka heistä on teoissaan etevin”.
Tekstin alkuun

Oppi Jeesuksen jumaluudesta
M: Onko Jeesus Jumala?

K: Kyllä. Johanneksen evankeliumissa sanotaan (1:1): ”Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala”.
M: Olemme olleet yhtä mieltä siitä, että Pyhät Kirjoitukset eivät saa sisältää ristiriitaisuuksia. Jos on olemassa kaksi jaetta, jotka ovat ristiriidassa keskenään, vain yksi niistä voi olla totta, eivät molemmat.

Jeesus on siis Jumala kohdan Joh. 1:1 mukaan. Useat Raamatun kohdat ovat siis ristiriidassa keskenään:
(5. Moos. 4:39): ”…että Herra on Jumala niin taivaassa kuin maanpäällä eikä toista Jumalaa ole”,
(5. Moos. 6:4): ”Kuule, Israel! Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin”;
(Jes. 43:10-11):”..ja teidän tulee tuntea minut ja uskoa minuun, ymmärtää, kuka minä olen. Ennen minua ei ole jumalaa syntynyt eikä olut eikä minun jälkeeni tullut eikä tule. Minä, minä yksin olen Herra, ei ole muuta pelastaja kuin minä”;
(Jes. 44:6):”Näin sanoo Herra: “Minä olen ensimmäinen ja minä olen viimeinen, ei ole muuta Jumalaa kuin minä””;
(Jes. 45:18): “Näin sanoo Herra, Jumala , joka loi taivaan ja muovasi ja valmisti maan, joka asetti sen perustuksilleen, ei luonut sitä tyhjäksi vaan teki sen asumista varten, näin hän sanoo: “Minä olen Herra, eikä muuta jumala ole””. Jo pelkästään Jesajan jakeesta 45:18 voimme nähdä, että Jumala yksin oli luoja, eikä kukaan muu, ei edes Jeesus, osallistunut luomiseen.

Katso vielä kohdat 5. Moos. 4:35; 2. Moos.8:10; Sam. 7:22; 1. Kun. 8:23; Aik. 17:20; Ps. 86:8, 89:6 ja 113:5; Hoos. 13:4 ja Sak. 14:9.

K: Mutta kaikki nämä kohdat ovat Vanhassa Testamentissa. Entä Uusi Testamentti?

M: Kyllä. Lue Jeesuksen itsensä sanat jakeesta Mark. 12:29: ”Jeesus vastasi: “Tärkein on tämä: `Kuule Israel: Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra…””
(1.Kor.8:4): ”epäjumalia uhratun lihan syömisestä sanon näin: Me tiedämme, ettei epäjumalia ole olemassa, on vain yksi ainoa Jumala”.
(Tim.2:5): ”Jumala on yksi, ja yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus”. Huomaa ilmaus ”ihminen Kristus Jeesus”: Voit joko sanoa, että jae Joh. 1:1 on totta ja kaikki muut eivät tai päinvastoin.

K. Vaikea päättää!

M. Tarkastelkaamme asiaa Koraanin näkökulmasta, mikä on yhtäpitävää sen kanssa mitä Jeesus itse sanoi Raamatussa. Jeesus mainitaan Koraanissa monta kertaa Jumalan Sanana.

Suura 3:39: ”Ja niin huusivat enkelit hänelle sinne, missä hän seisoi pyhäkössä rukoilemassa: “Jumala iloksesi ilmoittaa sinulle (syntyvän) Johanneksen, josta tule Jumalan totisen sanan vahvistaja, suuri, pidättyväinen ja vanhurskas profeetta””. Saman suuran 3 jakeessa 44 sanotaan myös: ”Ja katso , enkelit sanoivat: “Maria, Jumala ilmoittaa sinulle hyvän sanoman, että hänen Sanansa tulee sinulle. Hänen nimensä on oleva Messias, Jeesus, Marian poika, hän on kuuluisa tässä ja tulevassa elämässä, yksi niistä, jotka korotetaan Jumalan läheisyyteen…”. Molemmissa Pyhän Koraanin jakeissa Jeesusta sanotaan myös Jumalan Sanaksi eli Sanaksi joka tulee Jumalalta tai joka kuulu Jumalalle, mikä on yhtäpitävää 1. Korinttolaiskirjeen jakeen 3:23 kanssa: ”.. mutta te olette Kristuksen, ja Kristus on Jumalan”. Joh. 1:1 olisi myös pitänyt kirjoittaa: ”Ja Sana oli Jumalan”. Virhe on saattanut syntyä käännöksessä arameankielestä kreikaksi, tarkoituksella tai vahingossa. Kreikankielellä Theos on Jumala, mutta Theou tarkoittaa Jumalan (katso kreikan sanakirjasta, kreikankielisestä Raamatusta tai Uramian entisen piispan, professori Abdu L-Ahad Dawudin teoksesta Muhammed in the Bible, sivu 16). Erona on vain yksi kirjain, mutta seuraukset ovat valtavat.

K. Miksi Jeesusta sanotaan Jumalan sanaksi kummassakin pyhässä kirjoituksessa?

M: Jeesus syntyi Marian kohdusta ilman siemennesteen vaikutusta, Jumalan käskystä ”Ole” niin kuin sanotaan suurassa 3:47: ”Maria sanoi: “Herra, kuinka minä voin saada lapsen, kun ei yksikään ihminen ole minuun koskenut?” Enkeli vastasi: “Jumala luo, mitä tahtoo, kun hän päättää jonkun asian, sanoo hän vain: `Tapahtukoon!` ja niin tapahtuu…””

K: Jeesus on siis Jumala, koska hän on täynnä Pyhää Henkeä.

M: Mikset pidä muita Pyhän Hengen täyttämiä ihmisiä Jumalina? (Ap. t. 11:24): ”Hän oli hyvä mies, täynnä Pyhää Henkeä ja uskoa. Yhä enemmän oli niitä, jotka liittyivät Herran omien joukkoon” (Ap. t. 5:32): ”Me olemme kaiken tämän todistajat – samoin Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille jotka häntä tottelevat”.
Katso myös jakeet Ap. t. 6:5; 2. Piet. 1:21; Tim. 1:14; Kor. 2:16; Luuk. 1:13.

K: Mutta Jeesus täyttyi Pyhällä Hengellä vielä ollessaan äitinsä kohdussa.

M: Niin oli myös Johannes Kastajan laita (Luuk. 1:13,15): ”Mutta enkeli puhui hänellä: “älä pelkää, Sakarias. Rukouksesi on kuultu, vaimosi Elisabet synnyttää sinulle pojan ja sinä annat hänelle nimeksi Johannes… Hän on oleva suuri Jumalan mies… Jo äitinsä kohdusta asti hän on täynnä Pyhää <Henkeä”.

K: Mutta Jeesus teki ihmeitä. Hän ruokki viisituhatta ihmistä viidellä leivällä ja kahdella kalalla.

M: Saman tekivät Elisa ja Elia. Elisa ruokki sata ihmistä kahdellakymmenellä kauraleivällä ja muutamalla viljantähkällä (2. Kun. 4:44): ”Palvelija jakoi väelle ruoan, ja he söivät, ja siitä jäi ylikin, niin kuin Herra oli sanonut”. Elisa järjesti leskelle lisää öljyä ja sanoi hänelle (2. Kun. 4:7): ”myy nyt öljy ja maksa velkasi. Sinä ja poikasi voitte vielä elää sillä, mitä jää jäljelle”. Katso myös 1. Kun. 17:16: 2Jauhoruukku ei tyhjentynyt eikä öljypullo ehtynyt, sillä näin oli Herra sanonut Elian suulla”. Ja 1. Kun. 17:6: ”Korpit toivat hänelle aamuin illoin leipää ja lihaa, ja purosta hän sai juodakseen”.

K: Mutta Jeesus paransi spitaalisia.

M: Myös Elisa kehotti spitaalista Naamania peseytymään Jordan-virrassa (2.Kun. 5:14): ”Niin hän meni Jordanille ja kastautui joessa seitsemän kertaa, niin kuin Jumalan mies oli määrännyt. Silloin hänen ihonsa tuli lapsen ihon kaltaiseksi, ja hän oli taas puhdas”.

K: Mutta Jeesus sai sokean näkemään.

M: Niin teki myös Elisa (2.Kun. 6:17): ”Hän rukoili Herraa ja sanoi: “Herra, avaa hänen silmänsä, jotta hän näkisi.” Herra avasi palvelijan silmät, ja hän näki, että vuori Elisan ympärillä oli tulisia hevosia ja vaunuja täynnään”. (2.Kun.6:20): ”Kun he tulivat sinne, Elisa sanoi: “Herra, avaa heidän silmänsä, niin että he näkevät.” Herra avasi heidän silmänsä, ja kun he taas näkivät, he huomasivat olevansa keskellä Samarian kaupunkia”.

Elisan sanotaan myös voineen aiheuttaa sokeutta (2.Kun. 6:18): ”Kun syyrialaiset tulivat Elisaa kohti, hän rukoili Herraa sanoen: “Sumenna heidän silmänsä.” Herra teki Elisan pyynnön mukaisesti ja sumensi heidän silmänsä”.

K: Jeesus herätti kuolleista.

M: Vertaa Eliaan (1.Kun. 17:22): ”Herra kuuli Elian pyynnön. Henki palasi poikaan, ja hän virkosi eloon”. Vertaa myös Elisaan (2. Kun. 4:34): ”(Elisa) asettui sitten makaamaan pojan päälle. Hän pani suunsa pojan suulle, silmänsä hänen silmilleen ja kämmenensä hänen kämmenilleen, ja kun hän painautui poikaa vasten, tämän ruumis lämpeni”.

Kuolleen Elisan luut herättivät pelkällä kosketuksella kuolleen ruumiin eloon (2.Kun. 13:21): ”Kun erästä miestä kerran oltiin hautaamassa, hautaajat huomasivat partiojoukon. Silloin he heittivät miehen Elisan hautaan ja lähtivät pakoon. Mutta kun ruumis kosketti Elisan luita, mies heräsi henkiin ja nousi jaloilleen

K. Mutta Jeesus käveli vetten päällä.

M: Mooses ojensi kätensä meren ylle (2.Moos. 14:22): ”ja kun israelilaiset kulkivat meren poikki kuivaa maata pitkin, vedet olivat muurina kummallakin puolen”.

K: Mutta Jeesus osasi karkottaa pahoja henkiä.

M: Jeesus itsekin myönsi, että muutkin osaavat tehdä niin (Matt. 12:27 ja Luuk. 11:19): ”Jos minä karkotan pahoja henkiä Belsebulin avulla, kenen avulla sitten teikäläiset niitä karkottavat? Heistä te saatte itsellenne tuomarit”.

Myös opetuslapset osasivat karkottaa pahoja henkiä kuten Jeesus sanoi (Matt. 7:22): ”Monet sanovat minulle sinä päivänä: “Herra! Sinun nimessäsihän me profetoimme, sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja””.

Myös väärät profeetat voivat tehdä ihmeitä, kuten Jeesus itse ennusti (Matt. 24:24): ”Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan”.

K: Mutta Elia ja Elisa tekivät ihmeitä rukoilemalla Jumalaa.

M: Myös Jeesus teki ihmeet Jumalan armon avulla, kuten hän itsekin sanoi (Joh. 5:30): ”Omin neuvoin minä en voi tehdä mitään. Minä tuomitsen sen mukaan mitä kuulen, ja tuomioni on oikea, sillä minä en pyri toteuttamaan omaa tahtoani, vaan lähettäjäni tahdon”
(Luuk.11:20): ”Jos minä sitä vastoin ajan pahoja henkiä ihmisistä Jumalan sormella, silloinhan Jumalan valtakunta on jo tullut teidän luoksenne”.

Jeesuksen suorittamia ihmetekoja olivat tehnet aikaisemmat profeetat, opetuslapset ja jopa ei-uskovat. Toisaalta Jeesus ei voinut tehdä mahtitekoja siellä, missä vallitsi epäusko (Mark. 6:5-6): ”Niinpä hän ei voinut tehdä siellä yhtään voimatekoa; vain muutamia sairaita hän paransi panemalla kätensä heidän päälleen. Ihmisten epäusko hämmästytti häntä. Hän kulki sitten kylästä kylään ja opetti”.

K. Mutta Jeesus nousi kuolleista kolme päivää kuolemansa jälkeen.

M: Puhumme myöhemmin ristiinnaulitsemisesta, sillä siihen liittyy niin paljon arveluttavaa. Sanon nyt vain lyhyesti, että ylösnousemuksen evankeliumi oli Paavalin käsialaa, joka ei koskaan tavannut Jeesusta elävänä (2.Tim. 2:8): ”Muista, että Jeesus Kristus, Daavidin jälkeläinen, on herätetty kuolleista, niin kuin minä julistan”.
Markuksen evankeliumin ylösnousemusosa 16:9-20 on myös poistettu monista Raamatuista. Jos sitä ei ole poistettu, se on usein painettu pienellä tekstillä tai hakasuluissa ja huomautuksilla varustettuna. Katso Revised Standard Version, New American Standard Bible ja jehovantodistajien New World Translation of the Holy Scriptures. Kysyn sinulta yhden kysymyksen: sanoiko Jeesus koskaan olevansa Jumala tai sanoiko hän “Tässä minä olen, teidän Jumalanne, palvelkaa minua”.

K: Ei, mutta hän on Jumala ja ihminen.

M: Mutta väittikö hän koskaan olevansa sitä?

K: Ei.

M: Itse asiassa hän ennusti, että ihmiset palvelevat häntä turhaan ja uskovat ihmisen eikä Jumalan laatimiin oppeihin (Matt. 15:9): ”Turhaan he minua palvelevat, kun opettavat oppejaan, ihmisten tekemiä käskyjä”.

Kaikki nykyisen kristinuskon opit ovat ihmisten keksimiä: Pyhä Kolminaisuus, oppi Jeesuksesta Jumalan Poikana, oppi Jeesuksesta Jumalana, perisynti ja sovituskuolema. Jeesuksen omien, Uuteen testamenttiin merkittyjen sanojen perusteella on selvää, ettei hän koskaan väittänyt olevansa Jumala tai Jumalan vertainen.

”…enkä tee mitään omin neuvoin” (Joh. 8:28): ”Isä on minua suurempi” (Joh.14:28): ”Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra (Mark.12:29): ”Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?” (Mark.15:34): ”Isä, sinun käsiisi minä uskon henkeni” (Luuk.23:46):”Mutta sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa eikä edes Poika, ei kukaan muu kuin Isä” (Mark.13:32). Jeesusta sanottiin profeetaksi, Jumalan lähettämäksi opettajaksi, Hänen palvelijakseen, Messiaaksi ja myöhemmin hänet kohotettiin Jumalan Pojaksi ja lopulta itse Jumalaksi.

Käyttäkäämme nyt järkeämme: kuinka Jumala voisi syntyä samanlaisena kuolevaisena, kuin kuka tahansa meistä? Jeesus nukkui, vaikka Jumala ei nuku koskaan (Ps. 121:4): ”Ei hän väsy, ei hän nuku, hän on Israelin turva”. Jumalan pitäisi olla mahtava, mutta miten hänen päälleen voidaan sylkeä ja hänet voidaan ristiinnaulita niin kuin väitetään. Miten Jeesus voisi olla Jumala, jos kerran hän palveli Jumalaa niin kuin kuka tahansa kuolevainen (Luuk. 5:16): ”Mutta hän vetäytyi jälleen autiolle seudulle rukoilemaa”.

Saatana kiusasi Jeesusta neljäkymmentä päivää (Luuk.4:1-13),mutta jakeessa Jaak. Sanotaan ”Jumala ei ole pahan kiusattavissa”. Kuinka Jeesus siis voisi olla Jumala? Voimme järkeillä loputtomiin.

K: Niin, en voi ymmärtää, mutta meidän on hyväksyttävä asia sokeasti.

M: Eikö se ole ristiriidassa Raamatun kanssa, jossa sanotaan että on esitettävä todistus (1.Tess. 5:21): ”koetelkaa kaikkea ja pitäkää se mikä on hyvää”.

K: Todella sekavaa.

M: Mutta jakeessa 1.Kor 14:33 sanotaan: ”…sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen vaan rauhan Jumala. Niin kuin on kaikissa pyhien seurakunnissa”.

Ihmisten keksimät opit luovat sekaannusta.
Tekstin alkuun
Oppi Jeesuksesta Jumalan poikana
M: Onko Jeesus Jumalan poika?

K: Kyllä. Jakeessa Matt.3:17 sanotaan Johanneksen kastettua Jeesuksen: ”Ja taivasta kuului ääni: “Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt””.

M: Sana poika ei pidä ottaa kirjaimellisesta, sillä Raamatussa monia profeettoja sanotan Jumalan pojaksi ja lapseksi. Lue 2.Moos. 4:22.

K: ”Silloin sinun pitää sanoa faraolle: “Näin sanoo Herra: “Israel on minun esikoispoikani””.

M: Jakeessa puhutaan Jaakobista (Israel), Hänen esikoispojastaan. Lue nyt 2.Sam. 7:13-14 tai 1.Aik. 22:10.
K: ”Poikasi (Salomon) rakentaa nimelleni temppelin, ja minä pidän hänen kuninkaallisen valtaistuimensa vahvana ikiaikoihin asti. Minä olen oleva hänelle isä, ja hän on oleva minulle poika…”

M: Herättää sekaannusta lukea nyt kohta Jer.31:9: ”Minä olen Israelin isä, ja Efraim on minun esikoiseni”. Jakeessa 2.Moos. 4:22 Israeliakin sanottiin juuri esikoiseksi. Kumpi on oikea esikoinen? Israel vai Efraim? Myös tavallisia ihmisiä sanotaan Jumalan lapsiksi; lue 5.Moos. 14:1.

K: ”Te olette Herran, Jumalan, lapsia”.

M: Ja tavallisia ihmisiä voidaan myös sanoa esikoisiksi; lue Room. 8:29.

K: ”Ne, jotka hän edeltä käsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin että hänen Poikansa olisi esikoinen suuressa veljesjoukossa”.

M: Jos kaikki ovat esikoisia, niin mikä on Jeesus?

K: Hän on Jumalan ainokainen poika.

M: Kauan ennen Jeesuksen syntymää Jumala sanoi Daavidille (Ps.2:7): ”Nyt kerron, mitä Herra on säätänyt. Hän sanoi minulle: “Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin”. Daavid on siis myös Jumalan ainokainen poika. Jumalan poika on vertauskuvallinen ilmaus. Kuka tahansa, jota Jumala rakastaa, voi olla Jumalan poika. Jeesus sanoi myös että Jumala ei ole vain hänen Isänsä vaan myös sinun Isäsi (Matt.5:45,48)

K: ”..jotta olisitte taivaallisen Isänne lapsia”; ”Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen”.

M: Raamatussa on siis monta kohtaa, jossa puhutaan ”Jumalan pojasta”, mikä viittaa Jumalan rakkauteen, huolenpitoon ja läheisyyteen, eikä se sovellu vain Jeesuksen. Puhutaan Jumalan pojista ja tyttäristä (2.Kor. 6:18): ”…ja olen oleva teidän Isänne, ja te olette minun poikiani ja tyttäriäni. Näin sanoo Herra, Kaikkivaltias”. Näiden sekä monien muiden raamatunkohtien perusteella ei ole mitään syytä, miksi Jeesusta pitäisi pitää Jumalan poikana kirjaimellisesti ja yksinomaisesti.

K: Mutta hänellä ei ole isää, siksi hän on Jumalan poika.

M: Silloinhan Aatamiakin on pidettävä Jumalan poikana. Hänellä ei ollut isää eikä äitiä, ja myös häntä kutsutaan Jumalan pojaksi kohdassa Luuk.3:38: ”…tämän Set, tämän Aadam, tämän Jumala”. Lue Hepr. 7:3.

K: ”Hänellä ei ole isää, ei äitiä eikä sukuluetteloa, hänen elinpäivillään ei ole alkua eikä loppua. Hänet on kuvattu Jumalan Pojan kaltaiseksi, ja hän pysyy pappina ainaisesti”.

M: Kuka hän on? Vastaus löytyy kohdasta Hepr. 7:1: ”Tämä Melkisedek oli Salemin kuningas ja Korkeimman Jumalan pappi. Kun Abraham oli paluumatkalla… Melkisedek tuli häntä vastaan”. Hän on hämmästyttävämpi kuin Jeesus tai Aatami. Miksei juuri häntä pidetä Jumalan poikana tai Jumalana?

K: Miksi te sitten kutsutte Jeesusta?

M: Me muslimit kutsumme häntä Jeesukseksi, Marian pojaksi.

K: Sitä ei kukaan kiistä.

M: Niin, se on yksinkertaista, eikä kukaan voi kiistää sitä. Jeesus kutsui itseään Ihmisen pojaksi ja kielsi kutsumasta itseään Jumalan pojaksi. Lue Luuk.4:41.

K: ”Monista lähti myös pahoja henkiä, jotka huusivat: “Sinä olet Jumalan Poika!” Mutta Jeesus nuhteli niitä eikä sallinut niiden puhua, koska ne tiesivät, että hän oli Messias”.

M: Tässä hän selvästi kielsi kutsumasta itseään Jumalan pojaksi. Hän kielsi sen uudelleen jakeissa Luuk.9:20 ja 21, ja myös nuhteli kutsujia.

K: ””Entä te?” kysyi Jeesus. “Kuka minä teidän mielestänne olen?” Pietari vastasi: “Sinä olet Kristus, Jumalan Voideltu.” Jeesus kielsi heitä ankarasti puhumasta tästä kenellekään”.

M: Jeesus, joka oli odotettu Messias ja profeetta, ylennettiin opettajasta Herraksi, Jumalan pojaksi ja lopulta itse Jumalaksi. Katso Joh.3:2: ”Hän tuli yöllä Jeesuksen luo ja sanoi: “Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja…”; 8Joh. 6:14): ”Kun ihmiset näkivät, minkä tunnusteon Jeesus teki, he sanoivat: ”Tämä on todella se profeetta, jonka oli määrä tulla maailmaan.””; Jeesusta sanotaan myös profeetaksi jakeissa Joh.7:40, Matt.21:11, Luuk.7:16 ja 24:19. Jae Ap. t. 9:20: ”Hän alkoi heti synagogissa julistaa, että Jeesus on Jumalan poika”. (Tästä kohdasta näkee, että alkukristityt käyttivät vielä synagogia, mutta myöhemmin kun kristinusko etääntyi Jeesuksen alkuperäisistä opetuksista, perustettiin kirkkoja. Paavali, Barnabas ja toisuskoiset erotettiin synagogista ja heitä syytettiin jumalanpilkasta ja harhaopista. Katso Ap. t. 13:50, 17:18 ja 21:28) (Luuk.2:11): !Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra”. (Joh.1:1): ”Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala”.
Tekstin alkuun

Ristiinnaulittiinko Jeesus?
M: Pyhän Koraanin suurassa 4:157 sanotaan, ettei Jeesusta ristiinnaulittu: ”…ja sanoivat: “Me olemme Jeesusta totisesti surmanneet Messiaan, Jeesuksen, Marian pojan, Jumalan lähettilään” – mutta he eivät olleet surmanneet eivätkä ristiinnaulinneet häntä…” Vieläkö uskot, että hän kuoli ristillä`?

K: Kyllä, hän kuoli ja nousi ylös kuolleista.

M: Olemme kaikki samaa mieltä siitä, ettei kukaan nähnyt sitä hetkeä kun hän nousi kuolleista. He löisivät tyhjänä haudan, jonne Jeesus oli pantu makaamaan, ja päättelivät että hän on noussut kuolleista, koska opetuslapset ja muut todistajat näkivät hänet elävänä väitetyn ristiinnaulitsemisen jälkeen. Eikö ole mahdollista, kuten Koraanissa sanotaan, ettei hän kuollut ristillä?

K: Missä ovat todisteet?

M: Tarkastelkaamme Raamatun kohtia jotka tukevat tätä. Panetko enemmän painoa sille, mitä Jeesus sanoi, vai niille kuulopuheille, jotka saatiin opetuslapsilta, apostoleilta ja muilta silminnäkijöiltä?

K: Tietenkin luotan enemmän Jeesukseen.

M: Tuo noudattaa sitä, mitä Jeesus sanoi (Matt.10:24): ”Ei opetuslapsi ole opettajaansa ylempi eikä palvelija isäntäänsä”.

K: Mutta Jeesus sanoi itse, että hän nousee kuolleista (Luuk.24:46): ”Hän sanoi heille: “Näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista”.

M: Kärsimystä liioitellaan Raamatussa usein ja sitä sanotaan kuolemaksi, kuten Paavali teki (1.Kor. 15:31): ”Niin totta kuin te olette minun ylpeyteni Herramme Kristuksen Jeesuksen edessä, minä katson joka päivä kuolemaa silmiin”. (eli ”kärsin päivittäin”). Tässä eräitä todisteita:

1. Ristillä hän pyysi Jumalalta apua (Matt.27:46): ”Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?” (Luuk.22:42): ”Isä, jos tahdot, niin ota tämä malja minulta pois. Mutta älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun”. (Malja on kuoleman malja)
2. Luukkaan evankeliumin, heprealaiskirjeen ja Jaakobin kirjeen mukaan Jumala vastasi Jeesuksen rukoukseen välttää kuolema ristillä. Miten hän siis voi kuolla ristillä? (Luuk.22:43): ”Silloin taivaasta ilmestyi hänelle enkeli, joka vahvisti häntä”. Tämä tarkoittaa, että enkeli lupasi hänelle ettei Jumala jättäisi häntä. (Hepr.5:7): ”Ihmiselämänsä päivinä Jeesus ääneen itkien rukoili ja huusi avukseen häntä, jolla oli valta pelastaa hänet kuolemasta, ja hänen uhrirukouksensa kuultiin, koska hän taipui Jumalan tahtoon”.
Jeesuksen rukoukset kuultiin, mikä tarkoittaa että Jumala vastasi niihin myönteisellä tavalla. (Jaak.5:16): ”…Vanhurskas rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan”. Jeesus itse sanoi (Matt.7:7-10): ”Pyytäkää niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen pyytävä saa ja jokainen etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Ei kai kukaan teistä anna pojalleen kiviä, kun hän pyytää leipää? Tai käärmettä, kun hän pyytää kalaa?” Jos kerran Jumala vastasi kaikkiin Jeesuksen rukouksiin, myös rukoukseen jäädä henkiin ristillä, miten hän sitten voi kuolla ristillä?
3. Roomalaiset sotilaat eivät murtaneet hänen jalkojaan (Joh.19:32-33): ”Niinpä sotilaat katkaisivat sääriluut niiltä miehiltä, jotka oli ristiinnaulittu Jeesuksen kanssa, ensin toiselta ja sitten toiselta. Jeesuksen luo tultuaan he huomasivat hänen jo kuolleen eivätkä siksi katkaisseet hänen sääriluitaan”. Voidaanko näiden sotilaiden sanaan luottaa kuolleeksi julistamisessa? Vai halusivatko he säästää Jeesuksen pitäessään häntä viattomana?
4.. Jos Jeesus kuoli ristillä, hänen verensä olisi hyytynyt eikä vuotanut silloin kun hänen kylkensä puhkaistiin. Mutta Raamatun mukaan verta ja vettä valui ulos (Joh.19:34): ”Yksi sotilaista kuitenkin työnsi keihään hänen kylkeensä, ja haavasta vuoti heti verta ja vettä”.
5. Kun farisealaiset pyysivät Jeesukselta tämän lähetystehtävää koskevaa merkkiä, hän vastasi heille (Matt.12:40): ”Niin kuin profeetta Joona oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä”. älä kiinnitä huomiota aikaan, joka ei ollut kolme päivää ja kolme yötä vaan yksi päivä (lauantaipäivä) ja kaksi yötä (perjantaiyö ja lauantaiyö). Oliko Joona elossa valaan vatsassa?

K: Oli.

M: Oliko Joona elossa, kun valas oksensi hänet vatsastaan?

K: Oli.

M: Siis myös Jeesus oli elossa, niin kuin hän ennusti.

6. .Jeesus itse sanoi, ettei hän kuollut ristillä. Varhain sunnuntaiaamuna Maria Magdaleena meni haudalle, joka oli tyhjä. Hän näki jonkun, joka muistutti puutarhuria. Keskusteltuaan hetken Maria tunnisti hänet Jeesukseksi ja tahtoi koskettaa tätä. Jeesus sanoi (Joh.2017): ”älä koske minuun. Minä en vielä ole noussut Isän luo”. ”älä koske minuun” ehkä siksi, että tuore haava oli kivulias. ”Minä en ole vielä noussut Isän luo” tarkoitti, että hän oli vielä elossa eikä kuollut, sillä kuolleena ihminen palaa Luojan luokse. Tämä on vahvin todiste Jeesuksen omin sanoin.
7. Väitetyn ristiinnaulitsemisen jälkeen opetuslapset luulivat, ettei hän ole sama Jeesus vaan henkiolento, sillä ylösnousseet ruumiit ovat henkiolentoja.

K: Hetkinen. Miten voit olla varma, että ylösnousseet ruumiit ovat henkiolentoja?

M: Niin sanoi Jeesus itse Raamatussa: että he ovat enkelien kaltaisia.

K: Missä kohtaa Raamatussa?

M: Jakeissa Luuk.20:34-36: ”Jeesus vastasi heille: “Tässä maailmassa otetaan vaimo ja mennään vaimoksi. Mutta tulevassa maailmassa ne, jotka on katsottu ylösnousemuksen arvoiseksi, eivät enää mene naimisiin. He eivät enää voi kuolla, sillä he ovat enkelien kaltaisia. He ovat Jumalan lapsia, ylösnousemuksesta osallisia”.

Sitten Jeesus yritti saada heidän vakuuttuneiksi siitä, kuka hän on antamalla heidän koskettaa käsiään ja jalkojaan. Kun he eivät vieläkään uskoneet, hän pyysi lihaa näyttääkseen että söi vielä niin kuin kuka tahansa. Katso Luuk.24:36-41: ”Kun he vielä puhuivat tästä, yhtäkkiä Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi: “Rauha teille.” He pelästyivät suunnattomasti, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. Mutta Jeesus sanoi heillä: “Miksi te olette noin kauhuissanne? Miksi teidän mieleenne nousee epäilyksiä? Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani: minä tässä olen, ei kukaan muu. Koskettakaa minua, minua, nähkää itse. Ei aaveella ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minussa olevan.” Näin puhuessaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa. Kuitenkaan he eivät vielä tienneet, mitä uskoa, niin iloissaan ja ihmeissään he nyt olivat. Silloin Jeesus kysyi: “Onko teillä täällä mitään syötävää?” He antoivat hänelle palan paistettua kalaa ja näkivät, kuinka hän otti sen käteensä ja söi”.

8. .Jos vieläkin uskot, että hän kuoli ristillä, sitten hän oli väärä profeetta ja Jumalan kiroama, kuten seuraavissa kohdissa sanotaan: (5.Moos.13:6): ”Mutta teitä yllyttänyt profeetta tai unennäkijä on surmattava…”; (5.Moos. 21:22-23): ”Jos joku rikoksesta kuolemaan tuomittu surmataan ja hänen ruumiinsa ripustetaan paaluun, ruumista ei saa jättää siihen yöksi, vaan se on haudattava vielä samana päivänä, sillä puuhun ripustettu on Jumalan kiroama. älkää saastuttako maata, jonka Herra, teidän Jumalanne, antaa teille omaksi”.

Ristinkuolemaan uskominen merkitsee hänen profeetallisuutensa mitätöimistä. Juutalaiset väittivät tappaneensa Jeesuksen ristillä ja näin esittivät hänet vääränä profeettana. Kristityt uskovat, että ristinkuolema on välttämätön syntien anteeksiantamisen tähden, ja näin ollen heidän on hyväksyttävä että Jeesus olisi kirottu. Tämä Kristinuskon oppi on ristiriidassa Raamatun opetuksen kanssa, kuten ilmenee kohdassa Hoos.6:6 ”Uskollisuutta minä vaadin, en uhrimenoja, Jumalan tuntemista, en polttouhreja”. Se on myös ristiriidassa Jeesuksen oman opetuksen kanssa (Matt.9:13): ”Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ” Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja…””Jeesus sanoi myös (Matt.12:7): ”Jos te ymmärtäisitte, mitä tämä tarkoittaa: “Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja”, te ette tuomitsisi syyttömiä”.
K: Miksi ihmiset sitten uskovat ylösnousemukseen?

M: Paavali opetti ylösnousemusta (Ap. t. 17:18): ”muutamat (juutalaiset) ryhtyivät puheisiin hänen kanssaan, ja jotkut heistä sanoivat: “Minkähän tiedonjyvän tuokin luulee nokkineensa?” “Taitaa olla vieraiden jumalien julistajia”, sanoivat toiset, sillä Paavali julisti evankeliumia Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta”. Paavali, joka ei koskaan tavannut Jeesusta myönsi myös, että ylösnousemus on hänen evankeliuminsa. (2.Tim. 2:8): ”Muista että Jeesus Kristus, Daavidin jälkeläinen, on herätetty kuolleista, niin kuin minä julistan”. Hän oli myös ensimmäinen, joka nimesi Jeesuksen Jumalan Pojaksi (Ap. t. 9:20): ”Hän alkoi heti synagogissa julistaa, että Jeesus on Jumalan Poika”.
Kristinusko ei siis ole Jeesuksen vaan Paavalin oppi.

K: Mutta Markuksen evankeliumissa (16:199 sanotaan, että Jeesus nousi taivaaseen ja istui Jumalan oikealla puolella: ”Kun Herra Jeesus oli puhunut heille tämän, hänet otettiin ylös taivaaseen ja hän istuutui Jumalan oikealle puolelle”.

M: Niin kuin sanoin Raamatusta keskustelun yhteydessä, Markuksen evankeliumin 16. luvun jakeet 9-20 on poistettu toisista Raamatuista. Katso huomautukset teoksista Revised Standard Version, New American Standard Bible ja jehovantodistajien New World Translation of the Holy Scriptures. Jos uskot vielä että Jeesus on Jumala, koska hän nousi taivaaseen, miksi et pidä myös muita taivaaseen nousseita profeettoja Jumalana?

K: Ketkä he olivat?

M: Elia (2.Kun. 2:11-12): ”..ja Elia nousi tuulenpyörteessä taivaaseen. Kun Elisa näki tämän, hän huusi… Elisa ei enää nähnyt Eliaa”. Jumala nosti taivaaseen myös Henokin (1.Moos. 5:24): ”Hän vaelsi kuuliaisena Jumalalle. Sitten häntä ei enää ollut, sillä Jumala otti hänet luokseen”. Tämä toistetaan myös kohdassa Hepr.11:5: ”Uskon vuoksi otettiin Henok pois niin, ettei hän kokenut kuolemaa. “Sitten häntä ei enää ollut, sillä Jumala otti hänet luokseen.” Ennen kuin hänet otettiin pois, hän näet oli – niin hänestä todistetaan – elänyt Jumalan mielen mukaisesti”.
Tekstin alkuun
Oppi sovituskuolemasta ja perisynnistä
K: Syntien anteeksianto ristinkuoleman kautta ei siis ole Jeesuksen opetusta?

M: Tämä on oppi sovituskuolemasta, jonka kirkko omaksui kolme tai neljä vuosisataa Jeesuksen kuoleman jälkeen. Oppi on ristiriidassa Raamatun itsensä kanssa, kuten seuraavat kohdat osoittavat: (5.Moos. 24:16): ”Isää ei saa tuomita kuolemaan poikansa eikä poikaa isänsä rikoksesta, vaan kukin tuomittakoon vain omasta rikoksestaan”, (Jer. 31:30): ”Jokainen kuolee näet oman syntinsä tähden…”; (Hes. 18:20): ”Mutta sen joka tekee syntiä, on kuoltava. Ei poika panna vastaamaan isänsä synneistä eikä isää poikansa synneistä.. Vanhurskas saa vanhurskautensa mukaan, jumalaton jumalattomuutensa mukaan”. Samoin Aatami ja Eeva olivat vastuussa omasta synnistään, jonka Jumala myös antoi Islamin mukaan anteeksi.

K: Mutta nämä kohdat ovat Vanhasta Testamentista.

M: Lue mitä Jeesus itse sanoi jakeissa Matt.7:1 ja 2.

K: ”älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte, niin tullaan teille mittamaan”;

M: Lue 1.Kor.3:8.

K: ”Istuttaja ja kastelija ovat samassa työssä, mutta kumpikin saa palkan oman työnsä mukaan”. Mutta me uskomme Perisyntiin!

M: Haluatko vielä minun todistava, että lapset syntyvät synnittöminä? Lue Matt..19:14.

K: ”Jeesus sanoi: “Antakaa lasten olla, älkää estäkö heitä tulemasta minun luokseni. Heidän kaltaistensa on taivasten valtakunta.”!

M: Jokainen siis syntyy synnittömänä, ja kaikki lapset kuuluvat taivasten valtakuntaan, Tiesitkö, että Paavali poisti käytöstä Mooseksen lain? Lue Ap.t. 13:39.

K: ”…ja hänen ansiostaan jokainen, joka uskoo, tulee vanhurskaaksi, saavuttaa kaiken sen, mitä te Mooseksen lain avulla ette voineet saavuttaa”.
M: Kysyn sinulta yhden kysymyksen. Miksi uskot ylösnousemukseen, kun kerran Paavali joka ei koskaan tavannut Jeesusta elävänä, myönsi että se on hänen evankeliumiaan?

K: Missä niin sanotaan?

M: Lue kohta 2.Tim. 2:8.

K: ”Muista, että Jeesus Kristus, Daavidin jälkeläinen, on herätetty kuolleista, niin kuin minä julistan”. Mutta miksi meidän on uskottava, että hänet ristiinnaulittiin ja herätettiin kuolleista?

M: Niin, minä en edes tiedä. Islam perustuu järkeen ja kaikkien Jumalan profeettojen opetuksiin sellaisenaan, ilman pakanallisuuden ja taikauskon vaikutusta.

K: Juuri sitä minäkin etsin.

M: Mikset suorittaisi Shahadaa (uskontunnustusta) ensin englanniksi ja sitten arabiaksi. Minä autan sinua lausumaan sen.

K: Tunnustan ettei ole muuta Jumala kuin Jumala, jolla ei ole vertaa, ja tunnustan että Muhammed on hänen palvelijansa ja sanansaattajansa.
Ash-hadu an la Ilaha illal-Lahu wahdahu la sharika lahu, wa ash-hadu anna Muhammadan abduha wa rasuluhu Onko profeetta Muhammed (ROHK) sitten ennustettu Raamatussa?

M: Kyllä, mutta MUSLIMIN ei ole tarpeen tietää sitä Raamatusta, Kun olet tutkinut Raamattua, keskustelen siitä mielelläni kanssasi lyhyesti seuraavalla kerralla.
Tekstin alkuun
HUOMAUTUS: Seuraava keskustelu on käyty kahden MUSLIMIN (M ja m) välillä.

MUHAMMED RAAMATUSSA
Sekä Ismael että Iisak olivat siunattuja.

M. Miksi Ismael ja hänen äitinsä Hagar jättivät Saaran?

m: Kun Iisak oli vieroitettu, hänen äitinsä Saara näki Ismaelin pilkkaavan häntä ja Sara ei halunnut, että Ismael olisi perillinen kuten Iisak (1.Moos. 21:8-210). ”Iisak kasvoi, ja hänet vieroitettiin ja Abraham järjesti Iisakin vieroituspäivänä suuret pidot. Sara huomasi, että Abraham ja egyptiläisen Hagarin poika Ismael ilvehti, ja silloin hän sanoi Abrahamille: “Aja pois tuo orjatar ja hänen poikansa. Orjattaren poika ei saa periä yhdessä minun poikani Iisakin kanssa””.

M: Iisak oli vieroitettaessa noin kaksivuotias. Ismael oli silloin kuusitoistavuotias, sillä Abraham oli 86- vuotias, kun Hagar synnytti Ismaelin ja satavuotias kun Iisak syntyi, kuten kerrotaan jakeessa 1.Moos. 16:16: ”Abraham oli kahdeksankymmentäkuusivuotias, kun Hagar synnytti hänelle Ismaelin”; sekä jakeessa1.Moos. 21:5: ”Abraham oli satavuotias, kun hänen poikansa Iisak syntyi”. Jakeet 1.Moos.21:8-10 ovat siis ristiriidassa jakeiden 1.Moos. 21:14-21 kanssa, joissa Ismael kuvataan vauvaikäiseksi lapseksi, jota äiti piti olkapäällään ja jota kutsutaan pojaksi ja lapseksi, kun he jättivät Saaran: ”Abraham nousi aamulla varhain, otti leipää ja vesileilin, pani ne Hagarin selkään ja lähetti hänet ja Ismaelin matkaan…”Nouse, nosta poika maasta ja pidä hänestä hyvää huolta…””

Näin kuvataan lasta eikä teini-ikäistä. Ismael ja hänen äitinsä Hagar jättivät siis Saaran kauan ennen kuin Iisak syntyi. Islamilaisen version mukaan Abraham otti Ismaelin ja Hagarin ja teki uuden sopimuksen Mekassa, jota kutsutaan Raamatussa Paraniksi (1.Moos. 21:21), Abrahamin saatua Jumalallista johdatusta osana Jumalan suunnitelmaa. Hagar juoksi seitsemän kertaa kahden kukkulan, Sofan ja Marwan välillä vettä etsien; tästä tuli myöhemmin Islamilainen tapa miljoonille muslimi pyhiinvaeltajille kaikkialta maailmasta. Jakessa 1.Moos. 21:19 mainittu kaivo on yhä olemassa, ja sen nykyinen nimi on Zamzam. Abraham ja Ismael rakensivat molemmat myöhemmin Kaaban pyhän kiven Mekkaan. Paikka, jossa Abrahamilla oli tapana rukoilla, on yhä olemassa, ja sen nykyinen nimi on Maqam Ibrahim eli Abrahamin asemapaikka. Pyhiinvaelluspäivinä mekan pyhiinvaeltajat ja muslimit kaikkialla maailmassa muistavat Abrahamin ja Ismaelin uhria teurastamalla karjaa.

m. Mutta Raamatun mukaan Iisak uhrattiin.

M: Ei, Islamilaisen version mukaan Jumalan, Abrahamin ja tämän ainoan pojan Ismaelin välinen sopimus solmittiin ja sinetöitiin, kun Ismael piti uhrata. Ja samana päivänä Abraham, Ismael ja kaikki talon miehet ympärileikattiin, kun taas Iisak ei ollut vielä edes syntynyt (1.Moos. 17:24-27): ”Abraham oli yhdeksänkymmentäyhdeksän vuotias, kun hänen poikansa Ismael oli kolmetoistavuotias, kun hänen esinahkansa leikattiin. Tuona samana päivänä ympärileikattiin Abraham, hänen poikansa Ismael ja heidän kanssaan kaikki palvelijat, sekä talossa syntyneet että muukalaisten joukosta ostetut”.

Vuotta myöhemmin Iisak syntyi ja ympärileikattiin kahdeksan päivän ikäisenä. (1.Moos. 21:4-5): ”Kahdeksantena päivänä Iisakin syntymästä Abraham ympärileikkasi hänet, kuten Jumala oli käskenyt. Abraham oli satavuotias, kun hänen poikansa Iisak syntyi”.

Eli kun liitto solmittiin ja sinetöitiin (ympärileikkaus ja uhri) Abraham oli 99-vuotias ja Ismael kolmentoista. Iisak syntyi vuotta myöhemmin, kun Abraham oli satavuotias.

Ismaelin jälkeläiset, profeetta Muhammed (ROHK), kaikki muslimit mukaan lukien pysyvät uskollisina tähän päivään saakka tälle liitolle. Vähintään viisi kertaa päivässä tapahtuviin rukouksiinsa muslimit sisällyttävät Abrahamin ja tämän jälkeläisten ylistyksen sekä Muhammedin (ROHK) ja tämän jälkeläisten ylistyksen.

m: Mutta 1. Mooseksen kirjan 22. luvussahan sanotaan, että Iisak oli määrä uhrata!

M: Tiedän, mutta tulet näkemään, että siihen sisältyy ristiriitaisuus. Luvussa sanotaan ”ainoa poikasi Ismael”, kun Ismael oli kolmetoista eikä Iisak ollut vielä syntynyt? Kun Iisak syntyi, Abrahamilla oli kaksi poikaa. Kansalliskiihkon takia nimi Ismael muutettiin Iisakiksi koko 1. Mooseksen kirjan 22. luvussa, mutta Jumala säilytti sanan ainoa, jotta näkisimme miten asian olisi pitänyt olla.

Sanat ”annan jälkeläisiä sinulle niin paljon” kohdassa 1.Moos. 22:17 kohdistettiin Ismaeliin kohdassa 1.Moos. 16:10. Eikö koko 1. Mooseksen kirjan 22. luku siis koske Ismaelia? ”Annan hänestä polveutua suuren kansan”, toistettiin kaksi kertaa Ismaeliin viitaten jakeissa 1.Moos. 17:20 ja 1.Moos. 21:18, eikä näin koskaan sanottu Iisakista.

m: Juutalaiset ja Kristityt ovat sitä mieltä, että Iisak oli Ismaelia parempi.

M: Niin he sanovat, mutta Raamatussa ei sanota niin (1.Moos. 15:4): ”Mutta hänelle tuli tämä Herran sana: “Ei hän sinua peri, vaan sinut perii sinun oma poikasi””. Ismael oli siis perillinen.

1.Moos.17:20: ”Ja minä toteutan myös sen, mitä pyysit Ismaelin puolesta. Minä siunaan häntä, teen hänet hedelmälliseksi ja annan hänelle suuren joukon jälkeläisiä. Hänestä tulee kahdentoista ruhtinaan isä, ja minä teen hänestä suuren kansan”.

1.Moos. 21:13: Mutta myös orjattaren pojasta minä annan kasvaa suuren kansan, sillä hänkin on sinun jälkeläisesi””.
1.Moos. 21:18: ”Nouse, nosta poika maasta ja pidä hänestä hyvää huolta. Minä annan hänestä polveutua suuren
kansan””.

5.Moos. 21:15-17: ”Jos miehen kaksi vaimoa, joista toinen on hänelle rakkaampi kuin toinen, synnyttävät kumpikin pojan ja jos esikoispoika on sen vaimon synnyttämä, jota mies rakastaa vähemmän, hän ei perinnönjaosta määrätessään saa suosia lempivaimonsa poikaa ensin syntyneen kustannuksella. Hänen on tunnustettava ensin syntynyt poikaesikoisekseen ja annettava hänelle kaksinkertainen osuus omaisuudestaan, sillä poika on hänen miehuutensa ensimmäinen hedelmä ja esikoisoikeus kuuluu hänelle”. Islam ei kiistä etteivätkö Iisak ja hänen jälkeläisensä olisi saaneet Jumalan siunausta, mutta poika, jota lupaus koski, oli Ismael ja Muhammed, (ROHK) kaikkien profeettojen sinetti, oli hänen jälkeläisensä.

m: Mutta Kristityt ja juutalaiset sanovat, että Ismael oli avioton lapsi.

M: Niin he väittävät, mutta niin ei sanota Raamatussa. Kuinka Abrahamin kaltaisella suurella profeetalla olisi voinut olla laiton vaimo ja avioton lapsi!

1.Moos. ”..kun hänen vaimonsa Sarai antoi egyptiläisen orjattarensa Hagarin miehelleen Abrahamille sivuvaimoksi”. Jos avioliitto oli laillinen, niin kuinka heidän jälkeläisensä olisi voinut olla laiton! Eikö avioliitto naisen kanssa, joka on miehen isän tytär? Abrahamin koskevaa valhetta tai ei, joka tapauksessa kohdassa 1.Moos.20:12 sanotaan ”Sitä paitsi hän on todella minun sisareni, isäni tytär, vaikka meillä onkin eri äiti. Niin olen saattanut ottaa hänet vaimokseni”.
Myös nimen Ismael valitsi itse Jumala (1.Mos. 16:11): ”Sitten Herran enkeli sanoi hänelle: “Sinä olet raskaana, ja kun synnytät pojan, anna hänelle nimeksi Ismael, sillä Herra kuuli, kun valitit hätääsi””. Ismael tarkoittaa ”Jumala kuulee”. Ja missä kohdassa Raamattua sanotaan, että Ismael oli avioton lapsi?

m: Ei missään.

M: Kauan ennen Ismaelin ja Iisakin syntymää Jumala solmi liiton Abrahamin kanssa (1.Moos. 15:18): ”Herra… lupasi hänelle: ” Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan Egyptin rajapurosta Eufratin suureen virtaan saakka””. Eikö suurin osa Arabiaa sijainnut Niilin ja Eufrat-virran välissä, jonne kaikki Ismaelin jälkeläiset myöhemmin asettuivat?

m: Tarkoitatko, ettei Iisakille ja hänen jälkeläisilleen luvattu mitään maata?

M: Me muslimit emme koskaan kiistä, etteikö Iisak olisi myös ollut siunattu. Katso kohtaa 1.Moos. 17:8: ”Minä annan sinulle ja jälkeläisillesi pysyväksi perintömaaksi koko kanaaninmaan, jossa nyt asut muukalaisena, ja minä olen myös sinun jälkeläistesi Jumala”. Huomaatko myös eron siinä, että Abrahamia sanottiin ”muukalaiseksi” Kanaanissa, muttei maassa joka sijaitsi Niilin ja Eufrat-virran välissä. Kaldealaisena hän oli enemmän arabi kuin juutalainen.

m: Mutta kohdan 1.Moos. 17:21 mukaan liitto solmittiin Iisakin kanssa: ”Mutta minun liittoni jatkuu Iisakin kanssa, jonka Saara synnyttää ensi vuonna tähän aikaan”.

M: Tarkoittaako tämä sitä, että Ismael jäi ulkopuolelle? Missä kohtaa Raamattua sanotaan, ettei Jumala solmisi liittoa Ismaelin kanssa?

m: Ei missään.
Tekstin alkuun
Jeremiaan määritelmä profeetalle
Jer.28:9: ”Jos siis joku profeetta julistaa rauhaa, on syytä katsoa, käykö hänen sanansa toteen. Vasta sitten nähdään, onko hän todella Herran lähettämä profeetta”.

Sana Islam tarkoittaa myös hiljaisuutta, rauhaa. Rauhan Luojan ja luotujen välillä. Tämä Jeremiaan ennustus ei koske Jeesusta, sillä hän itse sanoi ettei hän tullut tekemään rauhaa (Luuk. 12:51-53): ”luuletteko, että olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? En suinkaan, vaan riitaa! Tästedes saman perheen jäsenet ovat eri puolta: viidestä on kolme kahta, kaksi kolmea vastaan. Isä joutuu vastakkain poikansa kanssa, poika isänsä, äiti tyttärensä ja tytär äitinsä, anoppi miniänsä ja miniä anoppinsa kanssa”. Katso myös Matt.10:34-36.
Tekstin alkuun
Kunnes Siilo tulee
Seuraavassa on Jaakobin sanat lapsilleen ennen kuolemaansa (1.Moos. 49:1): ”Jaakob kutsui poikansa luokseen ja sanoi: ” Tulkaa tänne, niin ilmoitan teille, mitä teille tapahtuu tulevina aikoina”.
1.Moos. 49:10: ”Ei siirry valtikka pois Juudalta, eikä hallitsijan sauva hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän (Siilo), jonka se on ja jota kansat tottelevat (1933)”.

Siilo on kaupungin nimi, mutta sen todellinen merkitys on rauha, hiljaisuus, lepo eli Islam- Tässä kohdassa se ei voi tarkoittaa kaupunkia. Jos se viittaisi henkilöön se olisi Shalua (Elohim) eli (Jumalan) sanansaattaja vääristyneessä muodossa.

Iisakin sukuhaaran israelilaiset profeetat päättyisivät siis heti, kun Siilo tulee. Tämä vastaa suuraa 2:133: ”Tai olitteko läsnä todistajina, kun Jaakobin kuolema lähestyi ja hän sanoi pojilleen: “Ketä te aiotte palvella kuolemani jälkeen?” He vastasivat: “Me palvelemme sinun ja isiesi Abrahamin, Ismaelin ja Iisakin Jumalaa, yhtä ainoata Jumalaa, ja olemme Hänelle alamaisia””.

Profeetallisuuden siirtymistä toiselle kansakunnalle koskeva uhkaus on jakeessa Jer.31:36: ”Jos väistyvät nämä lait minun kasvojeni edestä, silloin myös lakkaavat Israelin jälkeläiset olemasta kansa minun kasvojeni edessä ainiaan (1933)”. Jeesus antoi myös vihjauksen jakeessa Matt.21:45: Tämän takia minä sanon teille, että Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä”.
Tekstin alkuun

Bach on Mekka
Abrahamin ja hänen poikansa Ismaelin rakentama Pyhä Kaaba sijaitsee Mekassa. Mekka (Makka) mainitaan kerran Pyhässä Koraanissa, suurassa 48:24. Mekan toinen nimi on Bakka, riippuen heimon käyttämästä murteesta. Myös Bakka mainitaan Koraanissa, suurassa 3:95: ”Ensimmäinen rukoushuone, joka perustettiin ihmisille, oli totisesti se, joka on Bekassa (Mekassa) siunauksena ja opetuksena koko maailmalle”. Hämmästyttävää kyllä, sanan Bakka mainitsee myös profeetta Daavid (ROHK) psalmissa 84:6: ”Kun he kulkevat vedettömässä (Bakan) laaksossa, sinne puhkeaa virvoittava lähde, ja sade antaa heille siunauksensa”. Kaivo on tunnettu Zamzam, joka on yhä olemassa lähellä Kaabaa.

Asumukseni loisto

Jesajan kirja 60:
1 .”nouse, loista kirkkaana, Jerusalem, sillä sinun valosi saapuu ja Herran kirkkaus koittaa sinun yllesi”. Vertaa suuraan 74:1-3: ”Sinä (Muhammed), joka olet viittaan kiedottu, nouse ja varoita, ylistä Herrasi…”
2 ”Katso, pimeys peittää maan, yön synkkyys kansat. Mutta sinun taivaallesi kohoaa aamunkoi, Herran kirkkaus hohtaa sinun ylläsi”. Profeetta Muhammed (ROHK) syntyi pimeänä aikana, kun maailma oli unohtanut Jumalan ykseyden, niin kuin Abraham ja kaikki muut profeetat Jeesus mukaan lukien olivat opettaneet.
3 ”Niin kansat tulevat sinun valosi luo ja kuninkaat sinun aamunkoittoosi”.
4 ”Nosta silmäsi, katso ympärillesi: he kaikki ovat kokoontuneet, he saapuvat…” Kesti alle 23 vuotta, ja koko Arabia oli yhdistynyt.
5 ”…kun meren rikkaudet vyöryvät rannoillesi ja sinun käsiisi annetaan kansojen vauraus”. Kesti alle sata vuotta ja Islam levisi Arabiasta muihin maihin.
6 ”Kun sinut peittää kamelien paljous, Midianinja Efan kamelintammojen vyöry. Koko Saban väki saapuu, kultaa ja suitsuketta kantaen, ja kaikki he ylistävät Herraa”.
7 ”Kedarin laumat kerätään sinun luoksesi, Nebajotin pässit ovat sinun, niitä uhrataan otollisina uhreina minun alttarillani. Niin minä kirkastan asumukseni loiston”. Kedarin (Arabia) jakaantuneet heimot yhdistyvät. ”Asumukseni loisto” tarkoitti tässä Jumalan taloa Mekassa eikä kristillistä kirkkoa, kuten kristityt huomioitsijat luulevat. Tosiasia on se, että Kedarin kylät (eli ainakin koko Saudi-Arabian alue) ovat ainoa seutu koko maailmassa, johon kristillisellä kirkolla ei ole ollut mitään vaikutusta.
8 ”Sinun porttisi ovat aina avoinna, niitä ei suljeta päivällä eikä yöllä. Niiden kautta sinulle tuodaan kansojen rikkaudet, niistä saatetaan kuninkaat sinun luoksesi”. On tosiasia, että Pyhän Kaaban ympärillä sijaitseva moskeija on ollut avoinna läpi vuorokauden aina siitä saakka, kun profeetta Muhammed (ROHK) poisti epäjumalat 1400 vuotta sitten. Hallitsijat ja alamaiset ovat saapuneet pyhiinvaellukselle.
Tekstin alkuun
Aasien jonot ja kamelijonot

Jesajan näky (21:7) aasi- ja kamelijonoista: ”Jos näkee sotavaunuja, parivaljakkoja, aasien jonoja, kamelijonoja…”Kuka ratsasti aasilla? Jokainen pyhäkoulun oppilas tuntee hänet. Kyseessä oli Jeesus (Joh.12:14): ”Jeesukselle tuotiin aasi, ja hän nousi sen selkään, niin kuin on kirjoitettu”.

Kuka sitten ratsasti kamelilla? Raamatun lukijat ovat sivuuttaneet tämän mahtavan profeetan. Kyseessä oli profeetta Muhammed (ROHK). Ellei kyseessä ollut hän, profetia ei vielä ole täyttynyt. Tämän takia Jesaja sanoi myöhemmin samassa kirjassa (21:13): ”Ennussana Arabiasta…”, joka tarkoittaa arabimuslimien tehtävää, ja nykyään luonnollisesti kaikkien muslimien tehtävä levittää Islamin sanomaa.

Jes.21:14: ”Tulkaa janoisia vastaan vettä tuoden, te Teman keitaan asukkaat! Tulkaa pakolaisia vastaan, tuokaa heille leipää”. Tema on todennäköisesti Medina, jonne profeetta Muhammed (ROHK) ja hänen seuralaisensa pakenivat. Kutakin pakenijaa auttoi yksi Medinan asukas tarjoten ruokaa ja yösijan.

Jes.21:15: ”…sillä he pakenevat miekkoja, paljastettua miekkaa ja jännitettyä jousta, sodan ankaruutta”. Tämä tapahtui, kun profeetta Muhammedia (ROHK) ja hänen seuraajiansa vainottiin ja he pakenivat Mekasta Medinaan.

Jes.21:16: ”Kuulkaa, mitä Herra on minulle sanonut: “Vuoden kuluttua – laskettuna tarkalleen kuin palkkasoturin päivät – Kedarin mahti on lopussa”. Juuri kaksi vuotta Hijran (maastamuuton) jälkeen pakanat voitettiin Badrin taistelussa.

Ja lopuksi Jesaja 21:17 päättyy sanoihin: ”…sen uljaista jousimiehistä on enää rippeet jäljellä. Herra, Israelin Jumala, on tämän ilmoittanut”. Kedar on Ismaelin toinen poika (1.Moos. 25:13), josta profeetta Muhammed polveutui. Aluksi Kedarin lapset hyökkäsivät Muhammedia ja hänen seuraajiaan vastaan. Mutta monien ottaessa vastaan Islamin sitä vastustavien Kedarin lasten määrä pieneni. Jossain Raamatun jakeissa Kedar tarkoittaa arabia yleensä, kuten jakeessa Hes.27:21: ”Myös Arabia ja kedarin ruhtinaat…”.
Tekstin alkuun
Mooseksen kaltainen profeetta

Jumala puhuu Moosekselle (5.Moos. 18:18): ”Siksi minä annan heidän omien jälkeläistensä joukosta nousta profeetan, joka on sinun kaltaisesi; minä panen sanani hänen suuhunsa, ja profeetta puhuu kaiken, minkä minä hänen puhuttavakseen annan”.

1. Israelilaisten (Abrahamin jälkeläiset Iisakin puolelta) veljeskansa ovat Ismaelilaiset (Abrahamin jälkeläiset Ismaelin puolelta). Jeesus ei tulee tässä kysymykseen, sillä hän on Israelilainen; kohdan pitäisi silloin kuulua ”profeetan teidän omien jälkeläistenne joukosta”.
2. Eikö Muhammed ole Mooseksen kaltainen? Ellei tätä hyväksytä, ennustus ei vielä ole käynyt5 toteen. Seuraava taulukko ei kaipaa selityksiä (lähde: Al-Ittihad, Tammi-maaliskuu 1982, sivu41):

Seuraavassa vertaillaan eräitä Mooseksen, Muhammedin ja Jeesuksen keskeisiä ominaisuuksia. Vertailu voi auttaa tunnistamaan Mooseksen jälkeen tulleen profeetan.

Vertailukohtia
Mooses
Muhammed
Jeesus
Syntymä
Tavanomainen
Tavanomainen
Epätavallinen
Perhe-elämä
Naimisissa, lapsia
Naimisissa, lapsia
Ei avioliittoa, ei lapsia
Kuolema
Tavanomainen
Tavanomainen
Epätavallinen
Elämänura
Profeetta/ valtiomies
Profeetta/ valtiomies
Profeetta
Pakotettu muuttaman maasta (aikuisiässä)
Midianiin
Medinaan
Ei
Yhteenotto vihollisen kanssa
Kiivas takaa-ajo
Kiivas takaa-ajo taisteluita
Ei samanlaista yhteenottoa
Yhteenoton seuraukset
Moraalinen/ fyysinen voitto
Moraalinen/ fyysinen voitto
Moraalinen voitto
Ilmestys kirjoitettuna
Elinaikana (Toora)
Elinaikana (Koraani)
Kuolemaan jälkeen
Opetusten luonne
Hengellinen/ laillinen
Hengellinen/ laillinen
Hengellinen
Valinta johtajaksi (oma kansa)
Hylkääminen, sitten valinta
Hylkääminen, sitten valinta
Hylkääminen (suurin osa israelilaisista)

3.”…minä panen sanani hänen suuhunsa”. Jumalan ilmestys tuli enkeli Gabrielin kautta, eikä kyseessä ollut profeetta Muhammedin oma ajattelu. Mutta tämä koski kaikkea jumalallista ilmestystä. Mainitaan erityisesti tässä kohdassa verrattuna Mooseksen omaan ilmestykseen, joka tuli “laintauluina”, kuten uskotaan.

5.Moos.18:19: ”jos joku ei kuuntele niitä sanoja, jotka hän minun nimissäni puhuu, minä itse vaadin tilille sen miehen”.
Koraanin 114 luvussa (suurasta) 113 alkaa lauseella ”Aloitan Jumalan, laupiaan Armahtajan nimeen”. muslimit aloittavat myös päivän toimet tällä lauseella. He eivät käytä sanaa ”Jumala” vaan Hänen erisnimeään joka on Jumala. Koska kyseessä on erisnimi, siihen eivät sovellu suku kuten sanoihin Jumala ja Jumalatar eikä monikkomuoto kuten (Jumala/Jumalat). Kristityt aloittavat lauseella ”Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen”.

On huomattava, että niitä jotka eivät kuule häntä tai jotka kieltävät hänet, rangaistaan. Tämä vastaa Pyhän Koraanin seuraavia kohtia: suura 3:18: ”Oikea uskonto Jumalan edessä on Islam” ja suura 3:85: ”Mutta jos joku pitää uskontonaan jotain muuta kuin Islamia, niin Jumala ei sitä koskaan hyväksy, ja kuoleman jälkeen hän on joutuva kadotettujen joukkoon”.
Tekstin alkuun
Palvelijani, sanansaattajani ja valittuni

Jesajan 42. kirjassa näkyy selvemmin ennustus Muhammedista profeettana:
1. ”katso: minun palvelijani, jolle minä annan voiman, minun valittuni, johon olen mieltynyt. Henkeni olen laskenut hänen ylleen, hän tuo oikeuden kansojen keskuuteen”. Termiä ”sanansaattajani” käytetään myös, jakeessa 19. Epäilemättä kaikki profeetat ovat Jumalan palvelijoita, sanansaattajia ja valittuja. Muita profeettoja kuin Muhammedia ei kuitenkaan kutsuta yleismaailmallisesti juuri näillä eli arabiaksi: ”Abduhu wa Rasuluhul Mustapha” eli Hänen palvelijansa ja Hänen valittu sanansaattajansa. Islaminuskon vastaanottavan ihmisen uskontunnustus on: ”Tunnustan, ettei ole muuta Jumalaa kuin Jumala, jolla ei ole vertaa, ja Muhammed on Hänen palvelijansa ja sanansaattajansa”. Tämä kaava toistetaan viisi kertaa päivässä minareeteissa rukouskutsuna, toiset viisi kertaa aina rukouksen alussa, yhdeksän kertaa päivässä Tashahhudissa pakollisten vähimmäisrukousten aikana ja lisäksi suositeltujen lisärukousten aikana monta kertaa päivässä. Profeetta Muhammedin (ROHK) tavallisimmin käytetty lisänimike on Rasulullah eli Jumalan sanansaattaja.
2. ”Ei hän huuda eikä melua, ei kuulu hänen äänensä kaduilla”. Tämä kuvaa profeetta Muhammedin (ROHK) kunniallisuutta.
3. ”Tinkimättä hän toteuttaa oikeuden”.
4. ”Eikä hän murru, ei himmene hänen liekkinsä, vaan hän saattaa kaikkialla oikeuden voimaan. Hänen opetustaan ikävöivät kaukaiset rannat”. Tässä on syytä tehdä vertailua Jeesukseen, joka ei voittanut vihollisiaan ja pettyi, kun israelilaiset hylkäsivät hänet.
5. ”Vanhurskaan suunnitelmani mukaan minä, Herra, olen kutsunut sinut. Minä tartun sinun käteesi ja suojelen sinua. Sinut minä asetan toteuttamaan sen liiton, jonka olen tehnyt tämän kansan kanssa kaikkien kansojen valoksi…” ”Minä…suojelen sinua” eli hänen jälkeensä ei enää tule profeettaa. Lyhyessä ajassa monet toisuskoiset johdatettiin Islamiin.
6. ”…avaaman sokeat silmät, päästämään kahlitut vankeudesta, tyrmästä ne jotka sen pimennossa istuvat.” ”…sokeat silmät…pimennossa…” tarkoittavat pakanallista elämää. ”…päästämään kahlitut vankeudesta…” tarkoittaa orjuuden lakkauttamista ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historian aikana.
7. ”Minä olen Herra; Jahve on minun nimeni. Kunniani kirkkautta minä en kenellekään luovuta, en minulle kuuluvaa ylistystä jumalankuville”. Profeetta Muhammed (ROHK) on ainutlaatuinen profeetta, sillä hän on profeettojen sinetti ja hänen opetuksensa ovat pysyneet samana tähän päivään asti toisin kuin kristinuskossa ja juutalaisuudessa.
8. ”Laulakaa Herralle uusi virsi, maan ääristä alkaen…” Laulu on uusi, koska se ei ole heprean- eikä aramean- vaan arabiankielinen. Jumalan ja Hänen sanansaattajansa Muhammedin (ROHK) ylistystä lauletaan viidesti päivässä miljoonissa moskeijoissa joka puolella maailmaa.
9. ”Antakoot äänensä kuulua aavikko ja sen kaupungit ja leirit, joissa Kedarin heimo asuu! Riemuitkoot Selan rinteiden asukkaat, vuorten laelta he huutakoot iloaan!” Arafat-vuorella Mekan lähellä pyhiinvaeltajat laulavat joka vuosi seuraavan ”Olen tulossa (palvelukseesi), oi Jumala. Olen tulossa. Olen tulossa. Sinulla ei ole vertaa. Olen tulossa. Totisesti olet ylistetty, siunattu ja ainutlaatuinen. Sinulla ei ole vertaa”. Jesaja 42 ei sovi israelilaiseen profeettaan, sillä Kedar on Ismaelin toinen poika. Katso 1.Moos. 25:13.
10. ”Antakoot ha Herralle kunnian, kertokoot hänen ylistystään kaukaisille rannoille!” Islam todellakin levisi kaukaisille saarille asti Indonesiaan ja Karibianmerelle.
11. ”Hän…uhkaa vihollisiaan”. Lyhyessä ajassa perustettiin Jumalan valtakunta maan päälle Muhammedin (ROHK) synnyttyä; Jesajan 42. kirja kuvaa täsmällisesti profeetta Muhammedin (ROHK) luonnetta.
Tekstin alkuun

Kuningas Daavid sanoi hänestä: ”minun Herrani”
Ps. 110:1: ”Herra sanoo minun herralleni: “Istu oikealle puolelleni. Minä kukistan vihollisesi, panen heidät jalkojesi alle, korokkeeksi valtaistuimesi eteen””.
Tässä puhutaan kahdesta Herrasta. Jos ensimmäinen Herra (puhuja) on Jumala, toinen Herra (puhuteltava) ei voi olla Jumala, sillä Daavidilla oli vain yksi Jumala.. Eli pitäisi olla: ”Jumala sanoi Herralleni”. Ketä Daavid sitten sanoi Herrakseen? Kirkko sanoisi: Jeesusta. Mutta Jeesus itse kiisti tämän kohdissa Matt.22:45, Mark.12:37 ja Luuk.20:44. Hän ei käyttänyt tätä nimitystä itsestään, sillä hän oli Daavidin poika. Kuinka Daavid voisi kutsua Jeesusta Herrakseen, jos kerran tämä oli hänen poikansa. Jeesus sanoi (Luuk.20:42-44): ”Daavid itse sanoo Psalmien kirjassa: Herra sanoi minun herralleni: “Istu oikealle puolelleni. Minä kukistan vihollisesi, panen heidät korokkeeksi jalkojesi alle”. Daavid siis kutsuu Messiasta herraksi. Kuinka Messias silloin voi olla hänen poikansa?”.

Jeesuksen on täytynyt vastata tähän kysymykseen tavalla, jota ei ole merkitty neljään kanonisoituun evankeliumiin mutta joka mainitaan nimenomaisesti Barnabaan evankeliumissa: lupaus toteutui Ismaelin, ei Iisakin kautta. Daavidin herra oli siis Muhammed (ROHK), jonka Daavid näki hengessä. Myös kaikkien muiden profeettojen työtä verrataan vielä siihen, mitä Muhammed sai aikaan vain 23 vuodessa ja joka on pysynyt muuttumattomana meidän aikanamme saakka.
Tekstin alkuun
Oletko se luvattu profeetta?
Juutalaiset lähettivät pappeja ja leeviläisiä Johannes Kastajan luokse tiedustelemaan tältä, kuka hän todella oli (Joh.1:20-21): ”Johannes tunnusti totuuden, hän ei sitä kieltänyt. Hän sanoi: “En minä ole Messias”. “Mikä sitten”, he kysyivät. “Oletko Elia?” “En ole”, Johannes vastasi. “Oletko se luvattu profeetta?” Hän vastasi “En””.

Keskeinen kysymys kuului: oletko se luvattu profeetta`? Kuka sitten oli kauan odotettu profeetta Jeesuksen ja Johannes Kastajan syntymän jälkeen? Eikö tämä ollut tuo Mooseksen kaltainen (5.Moos. 18:18), joka on Muhammed (ROHK)?

Kastaminen Pyhällä Hengellä ja tulella
Matt.3:11: ”Minä (Johannes Kastaja) kastan teidät vedellä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes riisumaan kenkiä hänen jalastaan. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja Tulella”.

Jos tässä tarkoitettiin Jeesusta, Johannes Kastaja ei olisi palannut viidakkoon vaan olisi ryhtynyt opetuslapseksi, mitä hän ei tehnyt. Tarkoitettiin siis jotakuta toista voimakasta profeettaa, ei Jeesusta. Johannes Kastajan jälkeinen profeetta ei voinut olla Jeesus, koska he elivät samaan aikaan. Eikö siis tarkoitettu profeetta Muhammedia (ROHK)?

Kaikkien vähäisin taivasten valtakunnassa
Jeesuksen kerrotaan sanoneen (Matt.11:11): ”Totisesti: yksikään naisesta syntynyt ei ole ollut Johannes Kastajaa suurempi, mutta kaikkien vähäisin, joka on taivasten valtakunnassa, on suurempi kuin hän”.

Voidaanko uskoa, että Johannes Kastaja olisi suurempi kuin Aatami, Abraham, Mooses, Daavid ja monet muut profeetat? Kuinka monta pakanaa Johannes Kastaja käännytti ja kuinka monta seuraajaa hänellä oli? Mutta tämä ei ole olennaista. Kysymys kuuluu: kuka oli vähäisin taivasten valtakunnassa, suurempi kuin Johannes Kastaja? Ei varmastikaan Jeesus, sillä taivasten valtakuntaa ei vielä oltu muodostettu, eikä hän koskaan väittänyt olevansa vähäisin eli nuorin. Taivasten valtakunta koostuu Jumalasta ylimpänä olentona ja kaikista profeetoista. Vähäisin eli nuorin on profeetta Muhammed (ROHK).

Siunattuja ovat rauhantekijät
Vuorisaarnassa Jeesuksen kerrotaan sanoneen (Matt.5:9): ”Autuaita rauhantekijät: he saavat Jumalan lapsen nimen”.

Islam tarkoittaa myös rauhaa: rauhaa Jumalan ja Hänen palvelijansa välillä. Jeesus ei voinut tarkoittaa lähetystehtävässä olevan rauhan tekemistä, sillä hän ei tullut rauhan takia (Matt.10:34-36): ”älkää luulko että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa. En minä ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Minä olen tullut nostamaan pojan isäänsä, tyttären äitiään ja miniän anoppiaan vastaan. Viholliset ovat oman talon väkeä”. Katso myös Luuk.12:49-53.
Tekstin alkuun
Puolustaja
Joh.14:16: ”Minä käännyn Isän puoleen, ja Hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti”.
Emme tiedä mitä arameankielistä sanaa Jeesus käytti ”puolustajasta”. Muissa Raamatuissa käytetään termejä lohduttaja, apulainen, auttaja ja kreikkalaisissa Raamatuissa on termi parakleetti. Sanalle on monia selityksiä: Pyhä Henki, Sana, ihminen jne.

Pyhässä Koraanissa, suurassa 61:6 sanotaan, että Jeesus nimenomaan mainitsi Ahmadin nimen: ”Ja kun Jeesus, Marian poika, sanoi “Israelin lapset, totisesti olen sanan julistaja, jonka Jumala on lähettänyt teille vahvistamaan Toorasta sen, mikä annettiin ennen minua, ja ilmoittamaan ilosanoman sananjulistajasta, joka on tuleva minun jälkeeni ja jonka nimi on oleva Ahmad (eli profeetta Muhammedin toinen nimi, joka kirjaimellisesti tarkoittaa ”se, joka ylistää Jumalaa enemmän kuin muut”)””.

Olipa selitys termille puolustaja mikä hyvänsä, johtopäätöksemme on että Jeesukseen työ jäi kesken ja että joku oli tuleva täydentämään hänen työnsä. Tutkikaamme Raamatun esimerkkien valossa, sopiiko kuvaus puolustajasta profeetta Muhammedein (ROHK) luonteeseen:

1..”…toisen puolustajan” :Puolustajia oli siis ollut useita ja vielä yksi oli tulossa.

2. ”…joka on kanssanne ikuisesti”: hänen jälkeensä ei enää tarvittu lisää, sillä hän oli kaikkien profeettojen sinetti. Opetus säilyy aina, pysyy ennallaan. Pyhä Koraani ja kaikki Muhammedin opetukset ovat pysyneet samanlaisena, kuin mitä ne olivat 1400 vuotta sitten.

3. !..hän tulee paljastaa, että maailma on väärässä” (Joh.16:8): kaikki muut profeetat, Aabraham, Mooses, Daavid ja Salomon rankaisivat naapureitaan ja kansansa näiden syntien takia, mutta Muhammed (ROHK) rankaisi koko maailmaa. Hän ei vain hävettänyt epäjumalia Arabiasta 23 vuodessa, mutta lähetti myös lähettiläät Herakliuksen luokse, Persian ja Rooman keisarikuntien hallitsijoiden luokse, Etiopian kuningas Najasjhin luokse ja Egyptin kuvernööri Muqauqisin luokse.
Hän nuhteli kristittyjä siitä, että nämä olivat jakaneet Jumalan ykseyden kolminaisuudeksi ja nostaneet Jeesuksen Jumalan Pojaksi ja Jumalaksi. Hän tuomitsi juutalaiset ja kristityt siitä, että nämä olivat turmelleet pyhät kirjoituksensa; hän osoitti Ismaelin (ROHK) syntyperän ja puhdisti profeettojen maineen aviorikos-, insesti-, raiskaus- ja epäjumalanpalvontasyytteistä.

4. ”…tämän maailman ruhtinas on tuomittu” (Joh.16:11). Kyseessä on Satana, kuten selitetään kohdissa Joh.12:31 ja 14:30. Profeetta Muhammed (ROHK) tuli siis rankaisemaan maailmaa tuomion johdosta.

5. ”Totuuden Henki” (Joh.16:13). Jo lapsesta saakka profeetta Muhammedia (ROHK) kutsuttiin Al-Aminiksi eli
rehelliseksi, totuudelliseksi ja ”…hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden” (Joh.16:13).

6. ”Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee” (Joh.16:13).
Pyhä Koraani on Jumalan sanaa. Yhtään profeetta Muhammedin (ROHK) tai hänen seuraajiensa sanaa ei sisälly Koraaniin. Enkeli Gabriel luki Koraanin hänelle, hän painoi sen mieleensä ja sen kirjoittivat hänen kirjurinsa. Hänen omat sanansa ja opetuksensa on tallennettu Hadithiin eli perimätietoon.

Vertaa kohtaan 5.Moos. 18:18: ”..minä panen sanani hänen suuhunsa, ja profeetta puhuu kaiken, minkä minä hänen puhuttavakseen annan”. Tämä vastaa suuraa 53:2-4: ”Suojelijanne (Muhammed) ei erehdy eikä johdu harhaan; ei hän myöskään puhu omasta tahdostaan. Tämä on totisesti Jumalan ilmoitus, joka on hänelle ilmaistu”.

7. ”Hän …Ilmoittaa teille, mitä on tuleva” (Joh.16:13). Kaikki profeetta Muhammedin ennustukset toteutuivat.

8. ”Hän kirkastaa minut” (Joh.16:14). Pyhä Koraani ja profeetta Muhammed itse asiassa kunnioittavat Jeesusta (ROHK) enemmän kuin Raamattu ja kristityt itse. Seuraavat seikat selventävät tätä väitettä:
a. Ristinkuolemaan uskominen halventaa Jeesusta profeettana, kuten käy ilmi kohdasta 5.Moos. 13:6: ”Mutta teitä yllyttänyt profeetta tai unennäkijä on surmattava…”. Kohdan 5.Moos. 21:22-23 mukaan ristinkuolemaan uskominen myös langettaa kirouksen hänen päälleen (Jumala varjelkoon!): ”…sillä puuhun ripustettu on Jumalan kiroama”.
b. Matt.27:46: ”Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?” Eikö tämän täydy olla peräisin joltain muulta kuin Jeesukselta? Jopa ei-profeetta hymyilisi kärsimyksensä keskellä tietäessään, että hänen kuolemansa tekisi hänestä marttyyrin. Eikö ollut loukkaus Jeesusta kohtaan esittää, että hän ei uskonut Jumalaan?
c. Me muslimit emme voi uskoa, että Jeesus nimittäisi pakanoita ”koiriksi” ja ”sioiksi” ja puhuttelisi äitiään ”naiseksi”. Pyhä Koraanin suurassa 19:32 sanotaankin:”(hän on luonut minut hyväksi äitiäni (Maria) kohtaan, eikä Hän ole tehnyt minua kapinalliseksi, onnettomaksi”. Matt.7:6: ”älkää antako koirille sitä, mikä on pyhää, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen..” Joh.2:4: ”Mutta Jeesus vastasi (MVerdanale): “Anna minun olla, nainen. Minun aikani ei ole vielä tullut””.
Tekstin alkuun
Profeetta Muhammedin (ROHK) ilmestys
Ensimmäinen Jumalan ilmestys Muhammedille enkeli Gabrielin kautta oli sana Iqra, joka tarkoittaa lue (suura 96:1-5). Koska hän oli lukutaidoton, hän vastasi ”En osa lukea”. Tämä ensimmäinen ilmestys ennustetaan Raamatun kohdassa Jes.29:12: ”Jos taas käärö annetaan lukutaidottomalle ja sanotaan hänelle: “Lue tämä”, hän vastaa: “En minä osaa lukea””. Ilmestysten järjestys ei ole sama kuin Koraanin Suurien järjestys. Ensimmäinen ilmestyksenä saatu osa ei ole Koraanin ensimmäisellä sivulla eikä viimeisenä saatu viimeisellä. Se että ilmestykset tulivat erinä, jotka asetettiin tiettyyn järjestykseen, mainittiin myös kohdassa Jes.28:10-11: ””Muista aina, muista aina, mieleen paina, mieleen paina hiukan sitä, hiukan tätä!” Ja vieraalla kielellä, oudoin sanoin hän on vastedes puhuva tälle kansalle…”. Vieras kieli tarkoittaa tässä toista kieltä, ei hepreaa eikä arameaa vaan arabiaa.

muslimit kaikkialla maailmassa käyttävät arabiaa Jumalan kutsumisessa, rukouksissa, pyhiinvaelluksilla ja tervehdyksissä. Tämä kielen ykseys ennustettiin myös kohdassa Sefanja 3:9: ”Vielä minä, Herra, annan kansoille uuden mielen, ja niin ne puhuvat puhtain huulin, huutavat avuksi minun nimeäni, kaikki ne palvelevat minua”. Totuus on siis tullut arabiaksi, mutta jotkut odottavat vielä profeetta Jeesusta (ROHK) joka toisessa tulemisessaan opettaisi ihmiskuntaa palvelemaan Jumalaa yhdellä kielellä. Me muslimit olemme varmoja, että kun profeetta Jeesus tulee toisen kerran, hän liittyy muslimeihin moskeijoissaan, sillä hän on samanlainen kuin muutkin muslimit: ympärileikattu, ei syö sianlihaa ja suorittaa rukoukset puhdistautuen, seisaallaan, kumartaen ja polvistuen.
Tekstin alkuun

ISBN 951 – 96931-1-4
Suomen Islamilainen Yhdyskunta 1993
Jakelu: Islamilainen neuvontakeskus, PL 87, 00101
Helsinki, puh. 09-6121236 – 09 – 6121258
Suomennos ja ladonta: APPARAT/Translation Team

World Wide Distributor of I. I. F. S. O. Publications in 70 Languages
INTERNATIONAL ISLAMIC PUBLISHING HOUSE
I.I.P.H