Home » KRISTUS ISLAMISSA

KRISTUS ISLAMISSA

KRISTUS ISLAMISSA, kirjoittanut Ahmed Deedat

Jeesuksen laita Jumalan edessä on totisesti sama kuin Aatamin: Hän loi hänet maasta ja sanoi sitten Hänelle: ”Ole!” ja hän oli.

Pyhä Koraani 3:59

LUKU 1

TV-VäITTELY

Sunnuntaina 5. Kesäkuuta 1983 nähtiin SABC-TV:n tuottamassa CROSS QUESTIONS- nimisessä ohjelmassa väittely aiheesta ”Kristinusko ja Islam.”

Keskustelun lopussa juontaja Bill Chalmers totesi: ”Mielestäni tämän keskustelun perusteella voimme tehdä sen johtopäätöksen, että nykyään Islamin taholta tehdään hieman enemmän myönnytyksiä Kristinuskon perustajan suuntaan kuin kristinuskon taholta Islamin perustajan suuntaa, Mitä tämä merkitsee, sen jätämme katsoja sinun ratkaistavaksesi. Mutta luulenpa sinun olevan samaa mieltä siitä, että on ollut hyvä keskustella yhdessä.”

”Bill,” kuten kaikki paneelikeskustelijat häntä tuttavallisesti puhuttelevat, on erittäin miellyttävä ja hämmästyttävän vaatimaton ihminen. Hän on elävä esimerkki Koraanin kuvaamasta hyvästä Kristitystä:

”…JA OLET HUOMAAVA LäHIMMEKSI RAKASTAMAAN NIITä, JOTKA USKOVAT, NE, JOTKA SANOVAT: ”ME OLEMME KRISTITTYJä” TäMä JOUTUU SIITä, ETTä HEIDäN JOUKOSSAAN ON PAPPEJA JA MUNKKEJA, EIVäT HE OLE PöYHKEITä.” Pyhä Koraani 5:58

JEESUS JA HäNEN ASEMANSA

Yrittivätkö muslimit paneelissa harkitusti tyynnytellä katsojia kavaluudella tai diplomatialla? Kaukana siitä! He toistivat ainoastaan sen, minkä Kaikkivaltias Jumala Koraanissa oli heidän käskenyt sanoa. Muslimeina heillä ei ollut vaihtoehtoa. He olivat monisanaisesti tunnustaneet:

”ME MUSLIMIT USKOMME, ETTä JEESUS OLI ERäS JUMALAN MAHTAVAMPIA LäHETTILäITä, ETTä HäN OLI KRISTUS, ETTä HäNEN SYNTYMäNSä OLI IHME-ILMAN ETTä KUKAAN MIES OLI HäNTä SIITTäNYT (mitä monet nykypäivänkään kristityt eivät usko), ETTä HäN JUMALAN SALLIMUKSESTA HERäTTI HENKIIN KUOLLEITA, PARANSI SOKEANA SYNTYNEITä JA SPITAALISIA. ITSE ASIASSA YKSIKääN MUSLIMI EI OLE OIKEA MUSLIMI, ELLEI HäN USKO JEESUKSEEN!”

MIELLYTTäVä YLLäTYS

Yli 90 prosentille niistä, jotka todistivat väittelyä, tämä oli varmasti miellyttävä yllätys, vaikkakin he vielä tunsivat epäluuloa. He tuskin uskoivat korviaan. He varmasti epäilivät, että muslimit imartelivat ja yrittivät päästä Kristittyjen maanmiestensä suosioon. Jos muslimit sanoisivat muutaman hyvän sanan Jeesuksesta, niin kristityt vuorostaan voisivat sanoa jonkun hyvän sanan Muhammedista (Rauha ja siunaus kaikille Jumalan vanhurskaille palvelijoille – Moosekselle, Jeesukselle, Muhammedille jne.) ;Niin että kun minä raaputan sinun selkääsi, niin sinä raaputat minun selkääni – mikä olisi huijausta ja tekopyhyyttä.

VIHAN SIEMEN OLI KYLVETTY

Emme voi syyttä kristittyjä heidän epäluuloisuudestaan. Heidät on ohjelmoitu siten jo vuosisatojen ajan. Heidät on opetettu ajattelemaan mahdollisimman pahasti Muhammedista (R.H.) ja hänen uskonnostaan.

Miten osuvasti Thomas Carlyle noin 150 vuotta sitten sanoikaan kristityistä veljistään:

” NE VALHEET, JOITA HYVää TARKOITTAVA INTO ON KASANNUT TäMäN MIEHEN (Muhammed) YMPäRILLE, OVAT HäPEäKSI VAIN MEILLE ITSELLEMME.”

Me muslimit olemme osaltamme vastuussa tästä maailman 1.300.000.000 Kristityn hämmentävästä tietämättömyydestä. Me emme ole tehneet mitään olennaista poistaaksemme tätä hämähäkkiverkkoa.

KRISTINUSKON VALTAMERI

Etelä-Afrikka on kristinuskon valtameri. Jos Libya ylpeilee Afrikan mantereen korkeimmilla muslimiprosentilla, niin silloin Etelä-Afrikan Tasavallalla olisi oikeus kehuskella suurimmalla kristittyjen määrällä; Tässä kristinuskon valtameressä (E.A.T.) muslimien määrä on tuskin 2% koko väestöstä. Me olemme hiljainen vähemmistö – määrällisesti, meitä ei lasketa miksikään. Poliittisesti meitä ei oteta huomioon. Ja taloudellisesti, yksi valkoinen, kuten Oppenheimer, voisi ostaa meidät kaikki. Joten, jos me olisimme alistuvinamme, saisimme anteeksi. Mutta ei! Meidän täytyy julista Herramme tahtoa; meidän täytyy sanoa totuus, pidimmepä siitä tai emme. Jeesuksen (R.H.) sanoilla: ”…ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi.” (joh. 8:32)

Tekstin alkuun

LUKU 2

JEESUS KORAANISSA

KRISTITTYJEN TIETäMäTTöMYYS

Kristityt ei tiedä, että se rakkaus, jota muslimi aina osoittaa Jeesusta ja hänen äitiään Mariaa kohtaan, pulppuaa hänen uskonsa alkulähteestä, Koraanista, eikä hän myöskään tiedä, että muslimi ei koskaan lausu Jeesuksen pyhää nimeä lisäämättä puheesensa sanoja Hazrat Eesa (kunnioitettu Jeesus) tai Eesa àlaihi s-salaam (Jeesus rauha hänelle.) Joka kerta, kun muslimi mainitsee Jeesuksen nimeen (R.H.) ilman näitä kunnioituksen sanoja, häntä pidetään epäkunnioittavana ja karkeana.

Kristitty ei tiedä, että Koraanissa Jeesus (R.H.) on mainittu nimeltä viisi kertaa useammin kuin Islamin profeetta. Ollaksemme tarkkoja, kaksikymmentäviisi kertaa viittä vastaan. Esimerkiksi:

…ANTANEET JEESUKSELLE, MARIAN POJALLE SELVäT TODISTUKSET JA TUKENEET HäNTä PYHäLLä HENGELLä. Pyhä Koraani 2:87

…OI MARIA! TOTISESTI JUMALA ILMOITTAA SINULLE HYVäNä SANOMANA SANAN TYKöäNSä: HäNEN NIMENSä ON OLEVA MESSIAS, JEESUS MARIAN POIKA… Pyhä Koraani 3:45

…MESSIAS JEESUS, MARIAN POIKA, (0N VAIN) JUMALAN LäHETTILäS Pyhä Koraani 4:171

..HEIDäN JäLKIääN OLEMME ANTANEET JEESUKSEN, MARIAN POJAN SEURATA. Pyhä Kor. 5:49

JA SAKARIAN, JOHANNEKSEN, JEESUKSEN JA ELIAAN: KAIKKI HE OLIVAT VANHURSKAITA: Pyhä Koraani:6:85

JEESUS – HäNEN ARVONIMENSä

Vaikka Jeesus mainitaan Koraanissa nimeltä 25:ssä eri paikassa, hähtä myös kutsutaan kunnioittavasti seuraavin arvonimin: ”Ibn Marjam” –Marian poika; ”Masih” (hebr.) Masiah- (käänn.) Kristus, ”Abd-Ullah” Allahin palvelija; ”Rasul- Ullah” – Allahin lähettiläs. Hänestä puhutaan usein ”Jumalan sanana”, ”Jumalan henkenä”, ”Jumalan merkkinä”, ja hänestä käytetään myös lukuisia muita kunnioittavia lisänimiä yli 15 eri luvussa. Koraani kunnioittaa tätä mahtava Jumalan lähettilästä, ja muslimit noudattaneet Koraanin esimerkkiä yli 14 vuosisadan ajan. Koko Koraanissa ei ole ainuttakaan halventavaa mainintaa, josta ennakkoluuloisinkaan kristitty voisi pahastua.

”EESA” LATINALAISTETTU JEESUKSEKSI

Koraani käyttää Jeesuksesta nimeä ”cisa” ja tätä nimeä käytetään useammin kuin mitään muuta nimitystä, koska tämä oli hänen ”kristitty” nimensä.

Varsinaisesti siis hänen oikea nimensä oli ”Eesa” (arab.) tai ”Eesa” (hebr.); klassinen ”Yeheshua,” mutta lännen kristityt latinalaistivat sen Jeesukseksi. Jeesus – nimessä esiintyvää ”J” :tä, enempää kuin toista s- kirjaintakaan ei löydy alkuperäisestä kielestä – niitä ei ole seemiläisissä kielissä.

”ESAU” on aivan yleinen juutalainen nimi, ja se esiintyy useammin kuin 60 kertaa Mooseksen ensimmäisessä kirjassa, joka tunnetaan nimellä Genesis. Ainakin yksi Jeesus oli tuomarina suurneuvostossa Jeesuksen oikeudenkäynnin aikana. Juutalainen historioitsija Josephus mainitsee noin 25 Jeesusta kirjassaan ”Book of Antiquities.” Uusi Testamentti puhuu ”Barjeesuksesta,” – noidasta ja väärästä profeetasta (Apt.13:6); ja myös ”Jesus-Justuksesta”- kristitystä lähetyssaarnaajasta, Paavalin aikalaisesta. (Paavalin Kirje koloss. 4:11) Mutta näissä tapauksissa ei ole kyse Jeesuksesta, Marian pojasta.

”Esau”- nimen muuttuminen (J)esu(S)- Jeesus-nimeksi tekee sen ainutlaatuiseksi. Tämä ainutlaatuinen(?) nimi on poistunut yleisestä käytöstä juutalaisten ja kristittyjen keskuudessa toiselta vuosisadalta lähtien jKr. Juutalaiset eivät käytä sitä, koska siitä tuli haukkumanimi- sellaisen henkilön nimi, joka pilkkasi juutalaisten yhteisöä; kristityt eivät käytä sitä, koska siitä tuli heidän Jumalansa(?) nimi- heidän ”lihaksi tulleen” jumalansa nimi. Muslimi ei sen sijaan epäröi antaa pojalleen nimeä ”Eesa”, koska se on arvostettu, Herran vanhurskaan palvelijan nimi.

MONIA VIITTEITÄ

Koraanissa suosituimman englanninkielisen käännöksen (A.Yusuf Alin käännös) lopussa on hyvin laaja hakemisto. Selaillessamme sitä löydämme sivulta 1837 aiheen:

JEESUS i.e.1Jeesus, vanhurskas profeetta,6:85; syntymä,3:45-47; 19:22-33; lähettiläs Israelille, 3:49-51; opetuslapset,3:52-53; 5:111-115;ylösnoussut,355-58,4157-159,toi Evankeliumin,5:46,eiJumalan poika,9:30

Tekstin alkuun

LUKU 3

ÄITI JA POIKA

KUNNIOITETTU MARIA

Toinen edellä mainitun luettelon aiheista ”hänen syntymänsä” kuvataan kahdessa eri kohdassa: Suura 4 ja Suura 19. Lukiessamme alusta lähtien Jeesuksen syntymähistoriaa, johon viitataan käännöksen sivulla 1342, kohtaamme samalla Marian tarinan, ja sen arvostetun aseman, joka hänellä on Islamissa. Jo ennen kuin Jeesuksen syntymästä varsinaisesti julistettiin, Maria sai enkeleiltä kuulla:

ENTä KUN ENKELIT SANOIVAT: ”OI MARIA, TOTISESTI JUMALA ON VALINNUT SINUT, PUHDISTANUT SINUT JA VALINNUT SINUT ENNEN KAIKKIEN MAAILMOJEN NAISIA.” Pyhä Koraani 3:42

”Valinnut sinut ennen kaikkien maailmojen naisia.” Sellaista kunnioitusta, jota Marialle osoitetaan, ei löydy edes kristittyjen Raamatusta. Säe jatkuu:

”OI MARIA, NöYRRY HERRASI EDESSä, LANKEA MAAHAN JA KUMARRA KUMARTUVIEN KANSSA.” Pyhä Koraani 3:43

JUMALALLINEN ILMESTYS

Missä on tämän kauniin ja ylevän alkuperä, se teksti, joka arabiaksi esitettynä saa miehet hurmioon ja kyyneliin? Alla oleva Koraanin jae 44 selittää:

“TäMä ON TIEDOITUSTA SIITä SALAISUUDESTA, JONKA ILMOITAMME SINULLE, ETKä SINä OLLUT HEIDäN LUONAAN, KUN HE HEITTIVäT ARPAA SIITä, KUKA HEISTä TULISI PITäMääN HUOLTA MARIASTA, ETKä OLLUT HEIDäN LUONAAN, KUN KIISTELIVäT.”

MARIAN SYNTYMä

Jeesuksen äidinäiti, Hannah, oli edelleenkin lapseton. Niinpä hän rukoili hartaasti Jumalaa: Jos vain Jumala kuulisi hänen rukouksensa ja antaisi lapsen, hän luovuttaisi tämän lapsen Jumalan palvelijaksi temppeliin.

PETTYMYS: Jumala vastasi Hannahin rukoukseen ja Maria syntyi. Hannah oli pettynyt, sillä hän odotti poikaa, mutta synnyttikin tytön. Ja missään tapauksessa tyttö ei merkinnyt hänelle samaa kuin poika. Mitä hän voisi tehdä, sillä hän oli antanut lupauksen Jumalalle? Hän odotti Marian varttuvan aikuiseksi. Kun aika koitti, Hannah vei rakkaan tyttärensä temppeliin, jättääkseen hänet sinne. Kaikki papit halusivat innokkaasti päästä tämän rakastettavan lapsen kummiksi. He heittivät hänestä arpaa – niin kuin me teemme kolikolla – kruuna vai klaava? Lopulta arpa osui Sakariaalle, mutta ei ilman kiistaa.

SANOMAN ALKUPERä: Näin tapahtui. Mutta mistä Muhammed (R.H.) sai tämän tiedon? Hänhän oli Ummi; hän ei osannut lukea eikä kirjoittaa. Tähän kysymykseen hän vastaa yllä olevassa jakeessa Kaikkivaltiaan Jumalan käskystä sanomalla, että kaikki oli ”Jumalallista inspiraatiota.” ”Ei!” sanoo vastustaja ”Tämä on Muhammedin oma sepustus. Hän kopioi ilmestyksessä juutalaisilta ja kristityiltä. Hän plagioi sen.” – Vaikka me uskommekin ja tiedämme varsin hyvin koko Koraanin olevan aitoa Jumalan sanaa, olemme kuitenkin hetken aikaa samaa mieltä Muhammedin (R.H.) vastustajien kanssa: Aivan niin, hän kirjoitti Koraanin. Voimme nyt odottaa jonkinlaista yhteistyötä epäuskoisen puolelta. Kysytäänpä häneltä, myöntääkö hän, että Muhammed (R.H.) oli arabi? Vain itsepäinen typerys epäröi. Siinä tapauksessa ei ole mitään mieltä pitkittää keskustelua. Lopetetaan puhe lyhyeen ja suljetaan kirja!

Järkevän ihmisen kanssa me jatkamme keskustelua; että tämä arabi osoitti sanansa ensisijaisesti toisille arabeille. Hän ei puhunut Intian muslimeille, Kiinan tai Nigerian muslimeille. Hän puhui omalla kansalleen – arabeille. Olivatpa kuulijat Muhammedin (R.H.) kanssa samaa mieltä tai eivät, hän puhui heille mitä ylevimmin sanoja, jotka tunkeutuivat heidän sydämiinsä ja mieliinsä.

Että Maria, Jeesuksen äiti, juutalaisnainen, kohotettiin maailman kaikkien naisten yläpuolelle. Ei ollut kysymyksessä Muhammedin (R.H.) äiti, vaimo eikä tytär, ei myöskään kukaan muu arabinainen, vaan juutalaisnainen. Osaako kukaan selittää tätä? Koska jokaiselle oma äiti, vaimo tai tytär on muita naisia tärkeämpi. Miksi Islamin profeetta kunnioittaisi vastapuolen naista! Ja kaiken lisäksi juutalaisnaista, joka kuului kanssaan, joka oli halveksinut hänen kansaansa 3000 vuoden ajan? Aivan kuten juutalaiset suhtautuvat vielä tänä päivänä arabiveljiinsä.

SAARA JA HAAGAR: Juutalaiset oppivat Raamatustaan, että heidän isällään Aabrahamilla oli kaksi vaimoa – Saara ja Haagar – ja he sanovat olevansa Aabrahamin lapsia hänen laillisen vaimonsa Saaran kautta, ja että heidän arabi-veljensä ovat polveutuneet Haagarin, ”jalka-vaimon”, kautta. Siksi heidän mielestään arabit ovat syntyperältään vähäpätöisempiä. Selittäisikö joku ystävällisesti tämän poikkeuksen:

Miksi Muhammed (R.H.) (jos hän on kirjoittaja) valitsi tälle juutalaisnaiselle niin kunniakkaan aseman? Vastaus on helppo: – HäNELLä EI OLLUT VALINNANVARAA – hänellä ei ollut oikeutta puhua omissa nimissään

”EI OLE MUUTA KUIN ILMESTYS, MIKä HäNELLE ILMESTYY.” Pyhä Koraani 53:4

MARIAN SUURA

Koraanissa on luku nimeltään ”Suura Maryam” – ”Marian Sura” – nimitetty Marian, Jeesuksen äidin kunniaksi; sellaista Marialle suotua kunnianosoitusta ei ole löydettävissä Raamatusta.

Ei yksikään protestanttisen Raamatun 66 luvusta, eikä roomalais-katolisen Raamatun 73 luvusta ole nimetty Marian tai hänen poikansa mukaan. Löydät Matteukselle, Markukselle, Luukkaalle, Johannekselle, Pietarille, Paavalille ja 40:lle vähemmän tunnetulle nimettyjä lukuja, mutta et yhtäkään Jeesukselle tai Marialle omistettua lukua.

Jos Muhammed (R.H.) oli Pyhän Koraanin kirjoittaja, niin olisi kai hän Marian, Jeesuksen äidin lisäksi ottanut mukaan oman äitinsä Aminan, rakkaan vaimonsa Khadijan, tai rakastetun tyttärensä Fatiman. Mutta ei! Ei! Näin ei voi olla! Koraani ei ole hänen kätensä työtä!

Tekstin alkuun

LUKU 4

HYVÄT UUTISET

ENTä KUN ENKELIT SANOIVAT: ”OI MARIA, TOTISESTI JUMALA ILMOITTAA SINULLE HYVäNä SANOMANA SANAN TYKöäNSä. HäNEN NIMENSä ON OLEVA MESSIAS, JEESUS, MARIAN POIKA, KUNNIOITETTU TäSSä JA TULEVASSA ELäMäSSä, JA HäN ON OLEVA NIITä, JOTKA PääSEVäT LäHELLE JUMALAA. Pyhä Koraani 3:45

”Lähelle Jumalaa,” ei fyysisesti, eikä maantieteellisesti, vaan hengellisesti. Vertaa tätä lauseeseen: ”Ja (Jeesus) istui Jumalan oikealle puolelle.” (Mark. 16:19)

Suuri osa kristityistä on ymmärtänyt väärin tämän jakeen, kuten monet muutkin Raamatun jakeet. He kuvittelevat Isän (Jumalan) istuvan valtaistuimella, ”kirkkaudessa” ja Hänen ”poikansa”, Jeesus, istuvan Hänen oikealla puolellaan. Voitteko loihtia kuvan silmienne eteen?

Jos voitte, olette eksyneet Jumalan todellisesta tuntemisesta. Hän ei ole mikään joulupukki. Hän on hengellinen olevainen, ihmismielen käsityskyvyn ulottumattomissa. Hän on olemassa. Hän on todellinen, mutta osaamme ajatella tai kuvitella.

Itäisissä kielissä ”oikea puoli” merkitsee kunniapaikka, jota Koraani osuvammin kuvaa seuraavassa: ”HäN ON OLEVA NIITä JOTKA PääSEVäT LäHELLE JUMALAA.” Edellinen jae vahvistaa sen, että Jeesus on KRISTUS, ja että hän on se SANA jonka Jumala soi Marialle.

Jälleen kristitty liittää näihin sanoihin merkityksen, jota niillä ei ole. Näin ollen sana ”Kristus” merkitsisi ruumiillistunutta Jumalaa, ja Jumalan sana olisi Jumala itse.

KRISTUS – EI OLE NIMI

Sana KRISTUS on johdettu hebrean kielen sanasta ´´MASIAH´. (MASIH arab.) Kantasana m-a-s-a-h-a, joka merkitsee `hieroa´, `hangata´, `voidella´. Pappeja ja kuninkaita voideltiin, kun heitä vihittiin virkoihinsa. Mutta koska sanan kreikankielinen käännös `christos´ vaikuttaa ainutlaatuiselta, sitä alettiin käyttää vain Jeesuksesta.

Kristityllä on taito muuttaa tavallinen metalli hohtavaksi kullaksi. Hän on tottunut myös kääntämään nimiä omalla kielelleen. Niinpä ”cephas” on käännetty Pietariksi ja ”masiah” Kristukseksi. Kuinka tämä on tehty?

Aivan helposti! `MASIAH´ hebrean kielessä tarkoittaa `voideltu´; sana `voideltu´ on kreikaksi `christos´. Jos muutamme sanan pienen alkukirjaimen isoksi, niin – kas vain, olemme saaneet ainutlaatuisen (?) nimen! `Christos´ tarkoittaa VOIDELTUA, ja voideltu uskonnollisessa merkityksessä tarkoittaa `NIMITETTY´, `VIHITTY´. Jeesuksen (R.H.) vihki (voiteli) kasteessa Jumalan lähettilääksi Johannes Kastaja. Tällä’ tavoin on jokainen Jumalan profeetta vihitty tai voideltu, ja Raamatussa näitä ”voideltuja” löytyykin useita. –Eikä ainoastaan profeettoja, pappeja ja kuninkaita voideltu, vaan myös sarvia, kerubeja ja lampunjalkoja.

Minä olen Jumala, joka ilmestyin Beetelissä, jossa sinä VOITELIT patsaan… Genesis 31: 13

Niin, jos VOIDELTU pappi tekee rikkomuksen… 3.Moos.4:3

Ja Mooses otti voiteluöljyn ja VOITELI asumuksen ja kaikki mitä siinä oli… 3.Moos.8:10

Ja Herra…ja korottaa korkealle VOIDELTUNSA sarven. 1.Sam. 2:10

Näin sanoo Herra VOIDELLULLEEN Koorokselle… Jesaja 45: 1

Sinä olit kerubi… Hesekiel 28:14

Raamatussa on sata muuta vastaavalaista mainintaa. Aina kun kohtaat Raamatussa sanan `VOIDELTU´, voit ottaa huomioon, että tuo sana olisi kreikaksi ´christos´, ja jos otat sanan suhteen saman vapauden kuin Kristityt, niin saat: `Kristus – kerubi´, `Kristus – pappi´ ja `Kristus – pylväs´ jne.

JOITAKIN JAKAMATTOMIA ARVONIMIä

Vaikkakin jokainen Jumalan profeetta on Jumalan VOITELEMA. `masiah´, arvonimi ”masih” tai ”masiah” tai sen käännös `CHRISTOS´ (KRISTUS) on sekä Islamissa että Kristinuskossa varattu yksinomaan Jeesukselle, Marian pojalle.

Tämä ei ole epätavallista, kun kyse uskonnosta. Tiettyjä muita kunnioittavia arvonimiä saatetaan liittää useampaan kuin vain yhteen profeettaan, vaikkakin ne käytännössä viittaavat vain yhteen henkilöön. ”Rasu-ullah”, ”Jumalan lähettiläs” nimitystä käytetään Koraanissa sekä Mooseksesta (19:51) että Jeesuksesta (61:6). Kuitenkin Muslimit ovat tottuneet käyttämään tätä nimitystä vain silloin, kun he puhuvat profeetta Muhammedista (R.H.) Jokainen profeetta on tietysti JUMALAN YSTäVä, mutta sanan arabiankielinen vastine ”Khalil-ullah” liitetään ainoastaan Isä-Aabrahamiin. Tämä ei tarkoita etteivätkö muut olisi Jumalan ystäviä.

Termiä ”Kalimullah” (Hän joka puhui Jumalan kanssa), ei koskaan käytetä kenestäkään muusta kuin Mooseksesta. Kuitenkin uskomme, että Jumala on puhunut kaikkien profeettojensa kanssa, myös Jeesuksen ja Muhammedin kanssa (rauha ja siunaus kaikille Jumalan palvelijoille). Joten; tiettyihin huomattaviin henkilöihin liittyvät tietyt arvonimet eivät tee niistä millään tavalla jakamattomia ja ainutlaatuisia. Me kunnioitamme kaikkia monin eri termein.

Samalla kun hyvät uutiset ilmoitettiin, (jae 45) Marialle kerrottiin, että hänen syntymättömän lapsensa nimi on oleva Jeesus.

HäN ON PUHUVA IHMISILLE KEHDOSSA JA VANHEMPANA, JA HäN ON OLEVA YKSI VANHURSKAISTA. Pyhä Koraani 3:46

Tämä ennustus kävi toteen lyhyen ajan sisällä. Me löydämme tämän alla olevasta Marian suurasta:

SITTEN HäN SAAPUI KANSSANSA LUO LAPSI SYLISSääN JA HE SANOIVAT HäNELLE: OI MARIA, MERKILLISEN ASIAN OLET SINä TEHNYT. OI AARONIN SISAR, ISäSI EI OLLUT MIKääN HUONO MIES EIKä äITISI OLLUT PORTTO. Pyhä Koraani 19:27-28

JUUTALAISET HäMMäSTYIVäT

Tässä yhteydessä ei mainita mitään puuseppä Joosefista. Koska olosuhteet olivat olleet erikoiset, Maria, Jeesuksen äiti oli muuttanut itään, johonkin kaukaiseen paikkaan. (P.K.19:16). Lapsen syntymän jälkeen hän palaa takaisin. ”Ihmisten hämmästys oli rajaton. He olivat joka tapauksessa valmiita ajattelemaan hänestä pahinta mahdollista, koska hän oli ”kadonnut” sukunsa luota joksikin aikaa ja nyt palaa takaisin esiintyen julkeasti lapsi sylissään! Kuinka hän olikaan häpäissyt Aaronin taloa, pappeuden lähteen!

AARONIN SISAR: Mariaa muistutetaan hänen ylhäisestä syntyperästään ja hänen isänsä ja äitinsä moitteettomasta moraalista. Kuinka hän oli langennut, he sanoivat ja saattanut häpeään esi-isiensä nimen! Mitä Maria voisi tehdä? Kuinka hän voisi selittää? Hyväksyisivätkö he tässä moitteen ilmapiirissä hänen selityksensä. Maria saattoi vain osoittaa lasta, joka hänen mielestään oli epätavallinen lapsi. Ja lapsesta tulikin hänen pelastuksensa. Ihme tapahtui; hän puhui, puolusti äitiään ja saarnasi epäluuloiselle yleisölle”. A. Yusuf Alin kommentti S.773

NIIN HäN OSOITTI LASTA. MUTTA HE SANOIVAT: ”KUINKA VOISIMME PUHUTELLA HäNTä, JOKA ON VIELä KEHDOSSA OLEVA LAPSI?” HäN (POIKA) SANOI: ”OLEN TODELLA JUMALAN PALVELIJA. HäN ON ANTANUT MINULLE KIRJAN JA TEHNYT MINUSTA PROFEETAN HäN ON ANTANUT MINULLE SIUNAUKSENSA, MISSä HYVäSSä OLENKIN JA VELVOITTANUT MINUT RUKOUKSEEN JA ALMUJEN ANTOON KOKO ELINAIKANI, JA LEMPEYTEEN äITIäNI KOHTAAN. EIKä HäN OLE TEHNYT MINUA RöYHKEäKSI EIKä KATALAKSI. RAUHA MINULLE PäIVäNä, JOLLOIN MINUT HERäTETääN HENKIIN!”

HÄNEN ENSIMMäINEN IHMETEKONSA

Näin Jeesus puolusti äitiään tämän vihamiesten vakavilta panetteluilta ja vihjailulta. Jeesuksen ensimmäinen Koraanissa mainittu ihmeteko on se, että hän puhui vastasyntyneenä äitinsä sylistä.

Sen sijan hänen ensimmäinen Raamatussa mainittu ihmetekonsa tapahtui, kun hän oli yli 30-vuotias. Johannes 2:1-10 Ja kolmantena päivänä oli häät Galilean Kaanassa, ja Jeesuksen äiti oli siellä. Ja myös Jeesus hänen opetuslapsensa olivat kutsutut häihin. Ja kun viini loppui, sanoi Jeesuksen äiti hänelle: ”Heillä ei ole viiniä” .Jeesus sanoi hänelle: ”Mitä sinä tahdot minusta, vaimo? Minun aikani ei ole vielä tullut,” Hänen äitinsä sanoi palvelijoille: ”Mitä hän teille sanoo, se tehkää”. Niin oli siinä juutalaisten puhdistamistavan mukaan kuusi kivistä vesiastiaa, kukin kahden tai kolmen mitan vetoinen. Jeesus sanoi heille: ”Täyttäkää astiat vedellä”. Ja he täyttivät ne reunoja myöten. Ja hän sanoi heille: ”Ammentakaa nyt ja viekää edeskäyvälle”. Ja he veivät. Mutta kun edeskäypä maistoi vettä, joka oli muuttunut viiniksi, eikä tiennyt mistä se oli tullut mutta palvelijat, jotka veden olivat ammentaneet, tiesivät sen kutsui edeskäypä yljän ja sanoi hänelle: Jokainen panee ensin esille hyvän viinin ja sitten kun juopuvat huonomman. Sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti. ”

Tämän ihmeteon jälkeen onkin sitten viini virrannut Kristikunnassa niin kuin vesi. Eräs monista typeristä selityksistä on ollut se, että mikä oli Mestarille hyvää, kelpaa myös Kristityille. Jeesus ei ollut mikään ”ilonpilaaja”, he sanovat. Eikö hän tehnytkin hyvää viiniä, niin että jopa nuo ”kunnolla juopuneet,” joiden aistit olivat jo turtuneet, huomasivat eron. ”ETTä PARAS SääSTETTIIN VIIMEISEKSI.”

Eikä tämä ollut mitään pelkää rypälemehua, se oli samaa viiniä, joka Raamatun mukaan sai Lootin tyttäret viettelemään isänsä. (G.19J Se oli sama VIINIä, jota Kristityn tulee karttaa, kuten efesolais – kirjeessä neuvotaan. ”älkää juopuko viinistä…” (Ef.5:18) Mutta juuri tuo viaton (?) yhden prosentin vahvuus johtaa miljoonat lopullisesti katuojaan. Amerikan 70 miljoonasta ”Uudestisyntyneestä” Kristitystä on juoppoja noin 10 miljoonaa. Amerikkalaiset kutsuvat juoppojaan ”ONGELMAJUOJIKSI.” Etelä-Afrikassa heitä kutsutaan ”ALKOHOLISTEIKSI” – juoppo on liian vahva ilmaisu ihmisten sulatettavaksi. Mutta Zambian pääministeri, tri. Kenneth Kaunda ei epäröi sanoa lapiota lapioksi. Hän sanoo: ”En ole valmistautunut johtamaan juoppoa kanssa”, viitaten omaan kansaansa, joka juo päihdyttäviä juomia.

Emme voi moittia Jeesusta tai hänen opetuslapsiaan aikalaistensa juomatavoista. Sillä hän oli todella ollut tätä mieltä. ”minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa.” (Joh.16:12) Ihmiskunta ei ollut vielä saavuttanut sellaista kehitysvaihetta, että se olisi pystynyt ottamaan vastaan Islamin koko totuuden. Eikö hän myös sanonut: ”Eikä nuorta viiniä lasketa vanhoihin nahkaleileihin.”

”ÄITI” VAI ”NAINEN”?

Edellä mainitussa Johanneksen evankeliumin toisessa luvussa, jossa kuvataan Kaanaan häitä, kerrotaan, että Jeesus (R.H.) käyttäytyi röyhkeästi äitiään kohtaan. Hän puhuttelee tätä sanalla ”VAIMO”, ja hieroaksemme lisää suolaa haavaan; hänen suuhunsa on laitettu sanat ”mitä sinä minusta tahdot, vaimo?” Mikä yhdysside meidän välillämme on, tai mitä minun pitää tehdä sinun suhteesi? Oliko hän voinut unohtaa, että juuri tämä nainen oli kantanut häntä yhdeksän kuukautta ja ehkä imettänyt häntä kahden vuoden ajan, ja että tämä vaimo oli sietänyt loputtomiin loukkauksia ja vääryyksiä hänen vuokseen? Eikö hänen kielessään ole sanaa ”Aiti”?

Vaikuttaa perin kummalliselta, että samalla kun lähetyssaarnaajat kerskailevat mestarinsa nöyryydellä, sävyisyydellä ja kärsivällisyydellä – he kutsuvat häntä ”Rauhan ruhtinaaksi” ja he laulavat – ”… hänet vietiin teuraaksi kuin karitsa, ja niin kuin lammas, joka keritsijänsä edessä on vaiti, niin hän ei suutansa avannut” – he vielä samaan hengenvetoon kertovat ylpeästi, että hän oli aina valmis herjaamaan kansansa vanhimpia ja että hän aina tunsi kutkuttavaa halua välienselvittelyihin. Jos heidän sanoihinsa nimittäin on luottamista: ”Te ulkokullatut!”, ”Sinä paha ja uskoton sukupolvi!”, ”Te valkeaksi kalkitut haudat!”, ”Sinä kyykäärmeitten sukupolvi!”, Ja nyt äidilleen ”Vaimo…”

PUOLUSTETTU JEESUS

Muhammed (R.H.), Jumalan lähettilään, tehtävänä on vapauttaa Jeesus (R.H.) tämän vihamiesten vääristä syytöksistä ja panetteluista.

Ja lempeyteen äitiäni kohtaan, eikä hän ole tehnyt minua röyhkeäksi eikä katalaksi. Pyhä Koraani 19:32

Ottaessaan vastaan hyvät uutiset vanhurskaan pojan syntymästä, Maria vastaa: Hän sanoi: ” Herrani, kuinka minulla olisi lapsi, vaikka yksikään ihminen ei ole koskettanut minua?” Enkeli sanoo vastaukseksi: Hän vastasi: ”Näin Jumala luo kenet tahtoo; kun Hän päättää asian, Hän vain sanoo sille: Tapahdu!´ ja se tapahtuu.” Ja Hän on opettava hänelle kirjan ja viisauden, Tooran ja Evankeliumin… Pyhä Koraani 3:47 – 48

Tekstin alkuun

LUKU 5

KORAANIN JA RAAMATUN VERSIOT

PASTORIN TAPAAMINEN

Toivon, että olet noudattanut alussa alahuomautuksissa annettua ohjetta. Yritän itse toteuttaa käytännössä sitä, mitä julistan ja niinpä olenkin opetellut jakeet ulkoa, kuten neuvoin sinua tekemään. Yhä uudelleen ja uudelleen on ilmaantunut tilaisuuksia käyttää niitä. Esimerkkinä voisin mainita käyntini ”Raamattutalossa” Johannesburgissa.

Olin selailemassa Raamattuja ja pyhiä kirjoja; löisinkin Indonesialaisen Raamatun ja olin juuri ottanut käteeni kreikkalais – englantilaisen Uuden Testamentin – ison ja arvokkaan nidoksen, enkä ollut ymmärtänyt, että Raamattutalon esimies tarkkaili minua. Epäröiden hän käveli minua kohti. Ehkä minun partani ja muslimipäähineeni oli houkutus ja haaste?

Hän kysyi, miksi olen kiinnostunut tuosta kallisarvoisesta teoksesta ja vastasin, että uskontoja vertailevana tutkijana tarvitsin sellaista kirjaa. Hän kutsui minut toimistoonsa juomaan teetä ja hyväksyinkin tämän ystävällisen kutsun. Teekupin ääressä selitin hänelle, miten muslimi uskoo Jeesukseen. Selitin, miten tärkeä asema Jeesuksella (R.H.) on Islamissa. Pastori näytti epäilevän sanojani. Minä hämmästyin hänen silmiinpistävää tietämättömyyttään, koska Etelä-Afrikassa vain eläkkeellä olevasta pastori-herrasta voi tulla Raamattu talon ”silmää – tekevä”.

Aloin lausua kolmatta suura, jakeesta 42 lähtien: ENTä KUN ENKELIT SANOIVAT: ”OI MARIA, TOTISESTI JUMALA ON VALINNUT…” Halusin pastorin kuuntelevan, ei ainoastaan Koraanin sanojen sisältöä, vaan myös sen poljennon musikaalisuutta, joka syntyy, kun klassista arabiaa luetaan ääneen. Pastori Dunkers (se oli hänen nimensä) istui takakenossa ja kuunteli haltioituneesti Allahin Kalaamia, Jumalan sanaa.

Kun pääsin säkeen 49 loppuun, pastori totesi, että Koraanin viesti oli juuri samankaltainen kuin hänen oman Raamattunsa välittämä sanoma. Hän sanoi, ettei näe mitään eroa siinä, miten hän uskoi Kristittynä ja mitä minä olin lukenut hänelle. Minä sanoin: Se on totta, jos hän olisi nähnyt nämä säkeet englanniksi ilman niiden arabiankielistä vastinetta, hän olisi ikipäivänä voinut kuvitella lukevansa Koraania.

Jos pastori olisi protestantti, hän olisi luullut lukevansa roomalais-katolista versiota, tai jehovan todistajien versiota, kreikkalais-katollista tai mitä tahansa muuta tulkintaa, mutta ikinä hän ei olisi voinut kuvitella lukevansa Koraania. Kristitty lukisi Koraanista kaiken sen minkä hän halisikin kuulla Jeesuksesta, tosin erittäin ylevässä ja jalossa muodossa. Hän ei voisi olla liikuttumatta lukemastaan.

Näissä kahdeksassa ytimekkäässä jakeessa (42-49) meille kerrotaan:

a) Että Maria, Jeesuksen äiti oli hyveellinen nainen, ja että hänet kohotettiin kaikkien naisten yläpuolelle.

b) Että kaikki, mikä oli sanottu, oli Jumalan omaa ilmoitusta ihmiskunnalle.

c) Että Jeesus oli Jumalan ”sana”

d) Että hän oli se Kristus, jota Juutalaiset odottivat.

e) Että Jumala antoi Jeesukselle voiman tehdä ihmetekoja jo sylilapsena.

f) Että Jeesus syntyi ihmeen kautta kukaan mies ei siittänyt häntä.

g) Että Jumala suo hänelle ilmestyksen.

h) Että hän, Jumalan sallimuksesta, herättää henkiin kuolleet, parantaa sokeana syntyneet ja pitaaliset ym. Ym.

LIITUA JA JUUSTOA

Hartainkaan kristitty ei voi loukkaantua yhdestäkään tässä esitetystä väitteestä tai sanasta, mutta Raamatun ja Koraanin kertomusten välinen ero on kuin ero liidun ja juuston välillä. ”Minä pidän niitä samanlaisina, missä sitten on ero?” pastori kysyi. Tiedän, että molempien kertomusten yksityiskohdat ovat olennaisilta osiltaan samanlaiset, mutta kun tutkimme niitä perinpohjin, havaitsemme, että ero onkin hämmästyttävän suuri.

Verratkaamme nyt Koraanin jakeessa 47 kuvattua yliluonnollista hedelmöittymistä siihen mitä Raamattu asiasta sanoo:

”Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ENNEN HEIDäN YHTEENMENOAAN olevan raskaana Pyhästä Hengestä” Matt.1:18

DRAMATISOINNIN MESTARI

Mainio amerikkalainen evankelista Billy Graham dramatisoi tätä jaetta Durbanin King Parkissa 40 000 ihmisen edessä. –Etusormi ojossa, heiluttaen kättään oikealta vasemmalle, hän sanoi: ”Ja Pyhä Henki tuli ja hedelmöitti Marian!” Toisaalta apostoli Luukas kertoo aivan saman asian, mutta hillitymmin. Hän sanoo, että saatuaan tiedon lapsen syntymästä, Maria hämmentyi. Hänen luonnollinen reaktionsa oli

”Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä?” (seksuaalisessa mielessä) Luuk.1:34

Koraanin kuvaus: ”Hän sanoi: ”Herrani! Kuinka minulla olisi lapsi, vaikka yksikään ihminen ei ole koskettanut minua?” (seksuaalisessa mielessä) Pyhä Koraani 3:47

Periaatteessa ei ole mitään eroa väitteiden ”..kun minä en miehestä mitään tiedä?” ja ”..vaikka yksikään ihminen ei ole koskettanut minua?” välillä. Molemmilla lauseilla on sama merkitys. On vain yksinkertaisesti kyse sanavalinnasta. Mutta kummankin kirjan selitykset Marian vastaväitteille ovat paljastavia.

RAAMATUN VERSIO

Raamattu sanoo: Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: ”Pyhä Henki TULEE SINUN PääLLESI, ja Korkeimman voima VARJOAA SINUT.” Luuk1:35

Etkö ymmärrä, että annat ateistille, epäilijälle, agnostikolle kepin, jolla iskeä. Hän saattaa helposti kysyä: ”Kuinka Pyhä Henki tuli Marian päälle?”, ”Kuinka Korkeimman Voima varjosi hänet?” Me tiedämme, ettei näin tapahtunut kirjaimellisesti, vaan että se oli saastaton sikiäminen, mutta kieli, jota tässä on käytetty, on vastenmielistä katukieltä, vai oletko samaa mieltä? Verrataanpa tätä nyt Koraanin tekstiin:

KORAANIN VERSIO

HäN VASTASI (enkeli vastasi): ”NäIN JUMALA LUO KENET TAHTOO; KUN HäN PääTTää ASIAN, HäN VAIN SANOO SILLE: ”TAPAHDU!” JA SE TAPAHTUU!” Pyhä Koraani 3:47

Tämä on muslimin käsitys Jeesuksen syntymästä. Jumalalle Jeesuksen luominen ilman lihallista isää oli vain tahdon asia. Jos Jumala haluaa luoda vaikkapa miljoona Jeesusta ilman isiä ja äitejä, Hänelle riittää, että Hän haluaa heidän olemassaoloaan. Jumalan ei tarvitse ottaa siemeniä ja siirtää niitä, kuten ihmisten tai eläinten yhdynnässä tai keinohedelmöityksessä. Kaiken, minkä Jumala tahtoo syntyvän, sen Hän tekee vain sanomalla ”OLE”, ja ”SE ON”.

Se, mitä kerron Teille, ei ole mitään uutta, muistutin pastorille. Se on Mooseksen ensimmäisessä kirjassa (Genesis 1:3) ”Ja Jumala sanoi…”mitä hän sanoi? Hän sanoi: ”Tulkoon valkeus” ja ”valkeus tuli”. Hänen ei tarvinnut lausua ääneen sanoja. Riitti vain, että Hän tahtoi kaiken olevan. Näin me muslimit ymmärrämme sanan `tulkoon´ (`kun´ arab. `be´ engl. `ole´ suom.)

KUINKA KERTOA TYTTäRELLE

”Kumman version Jeesuksen (R.H.) syntymästä kertoisit mieluummin tyttärellesi – Koraanin vai Raamatun ?” kysyin Raamattutalon esimieheltä. Hän painoi nöyrästi päänsä alas, ja myönsi: ”Koraanin version”.

Kuinka voi ”Väärennös” tai ”jäljitelmä” (niin kuin Koraanista väitetään) olla parempi kuin todellinen ja alkuperäinen (kuten Raamatusta sanotaan)? Niin ei voi koskaan olla, ellei Muhammedin (R.H.) ilmestys ole sitä, mitä se itse väittää olevansa, nimittäin Jumalan puhdasta ja pyhää sanaa. On olemassa sata erilaista testiä, joita ennakkoluuloton totuudenetsijä voi kohdistaa Koraanin ja kuitenkin se osoittautuu liput liehuen sanomaksi Korkeudesta.

KUTEN AATAMI

Tekeekö Jeesuksen ihmesyntymä hänestä Jumalan tai Jumalan ”synnyttämän” pojan? Ei!

Koraani sanoo: Jeesuksen laita Jumalan edessä on totisesti sama kuin Aatamin: Hän loi hänet maasta ja sanoi sitten hänelle: ”Ole!” ja hän oli. Pyhä Koraani 3:59 .

“Huolimatta kuvauksesta, jonka edellä olevat säkeet antavat Jeesuksen korkeasta asemasta profeettana, uskontomme kieltää pitämästä häntä Jumalana tai Jumalan poikana tai jonakin ihmistä mahtavampana. Jos sanotaan, että hän syntyi ilman lihallista isää, niin Aatamikin syntyi siten. Todellakin, Aatami syntyi ilman sekä isää että äitiä. Mitä meidän fyysiseen olemukseemme tulee, me olemme pelkkää tomua. Jumalan silmissä Jeesus oli yhtä lailla tomua kuin Aatami tai koko ihmiskunta. Jeesuksen suuruus syntyi Jumalallisella käskyllä ”OLE”, ja sen jälkeen hän oli enemmän kuin tomua suuri hengellinen johtaja ja opettaja.” A. Y. Alin alaviite.

Logiikka on siinä, että jos syntyminen ilman isää oikeuttaa pitämään Jeesusta Jumalana, niin silloin Aatamilla olisi suurempi oikeus sellaiseen kunniaan , ja tätä ei yksikään Kristitty mielellään myönnä. Täten muslimin on kiellettävä kristityn jumalanpilkka. Jos kristitty lisäksi saivartelee toteamalla, että Aatami ”luotiin” maan tomusta, kun Jeesus sitä vastoin sai alkunsa neitseellisesti Marian kohdussa, niin muistutetaanpa häntä siitä, että hänen oman valheellisen mittapuunsa mukaan Raamatussa on siinä tapauksessa Jeesusta vielä mahtavampi henkilö. Kuka on tämä supermies?

PAAVALIN KEKSINTÖ

Sillä tämä Melkisedek, Saalemin kuningas, Jumalan Korkeimman pappi… …Jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, EI päivien ALKUA EIKä elämän LOPPUA… Kirje Hebrealaisille 7:1,3

Tässäpä ehdokas, jolla on sellaisia ominaisuuksia, joita vain Kaikkivaltiaalla Jumalalla voi olla! Aatami sai alkunsa puutarhassa ja Jeesus tallissa; Aatamilla oli loppunsa ja Kristittyjen mukaan niin oli Jeesuksellakin: ”ja hän antoi henkensä”. Mutta missä on tämä Melkisedek? Ehkä hän makaa jossain horroksessa kuten Rip Van Winkel (satu olento, joka nukkui iät ja ajat). Ja mikä on tämä ”kirje Hebrealaisille”?

Se on Raamatun erään luvun nimi, ja sen kirjoitti urhea apostoli Paavali, jota itseoikeutetusti kutsutaan Jeesuksen kolmanneksitoista opetuslapseksi. Jeesuksella oli kaksitoista opetuslasta, mutta yhdellä heistä (Juudaksella) oli paholainen sisimmässään, ja niinpä vapaa paikka oli täytettävä, sillä taivaassa oli Jeesuksen opetuslapsia varten kaksitoista valtaistuinta, joilta he tulisivat tuomitsemaan Israelin lapset. (Luuk.22:30)

Saul oli luopio juutalainen, ja kristityt muuttivat hänen nimensä Paavaliksi, ehkä siitä syystä, että Saul- nimessä on juutalainen kaiku. Tämä apostoli Paavali teki Jeesuksen opetuksista sellaisen sekoituksen, että hän ansaitsi itselleen toisen sijan ”historian vaikutusvaltaisimpien miesten” joukossa Hartin suurenmoisessa teoksessa ”sata” tai sata huippua” tai ”Historian sata suurinta”.

Paavali jättää varjoonsa jopa Jeesuksen, koska Hartin mukaan Paavali on nykypäivän kristinuskon todellinen perustaja. Itse asiassa kunnia kristinuskon perustamisesta on jaettava Paavalin ja Jeesuksen kesken, jolloin Paavalin osuus olisi suurempi, koska hän kirjoitti Raamattuun enemmän kuin kukaan muu, ja Jeesushan ei kirjoittanut sanaakaan. Paavali ei tarvinnut minkäänlaista innoitusta kirjoittaakseen liioitelleen ”Hebrealaiskirjeessään” tai muissa epistoloissaan. Eikö Hitlerin propagandaministeri Göbbels sanonutkin: ”Mitä suurempi valhe, sitä todennäköisemmin se uskotaan”? Mutta hämmästyttävää on se, ettei yksikään Kristitty näytä aiemmin lukeneen tätä Paavalin tekstiä. Jokainen oppinut, jolle olen näyttänyt tämän jakeen, on tuntunut lukevan sitä ensimmäistä kertaa.

Kaikki ovat vaikuttaneet typertyneiltä, aivan kuten Jeesuksen sanat osuvasti kuvaavat: ”…että he näkevin silmin eivät näe, ja kuulevin korvin eivät kuule, eivätkä ymmärrä.” Matt.13:13

Myös Koraani sisältää jakeen, joka kuvaa sopivasti tätä pitkälle kehittynyttä sairautta: ”He ovat kuuroja, mykkiä ja sokeita, niin että he eivät pääse palaamaan takaisin.” Pyhä Koraani 2:18 8

JUMALAN POJAT

Muslimi vastusta jyrkästi sitä kristinuskon opinkappaletta, että ”Jeesus on ainoa synnytetty poika, synnytetty, ei luotu.” Tämä on se, mitä kristitty toistuvasti on pistetty lukemaan katekismuksesta aina lapsuudestaan saakka. Olen monesti kysynyt oppineilta kristityiltä, mitä he oikeastaan yrittävät korostaa sanoessaan ”synnytetty ei luotu.” He tietävät, että omien, Jumalalta saamiensa (?) asiakirjojen mukaan, Jumalalla on suuri määrä poikia.

”…tämä Aatamin, tämä Jumalan. Luuk.3:38

…huomasivat Jumalan pojat ihmisten tyttäret ihaniksi… …kun Jumalan pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille lapsia. Gen.6:2&4

”Israel on minun esikoispoikani;” 2.Moos.4:22

”Sillä minä olen Israelin isä, ja Efraim on minun esikoiseni.” Jeremia 31:9

Hän lausui minulle: ”sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin.” Ps.2:7

Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia: Kirje Roomalaisille 8:14

Huomaatko, että juutalaisessa kielenkäytössä jokainen vanhurskas henkilö, jokainen Jaska tai Jussi, joka noudatti Jumalan tahtoa ja suunnitelmaa, oli JUMALAN POIKA. Se oli vertauskuvallinen kuvaileva termi, yleisesti käytetty juutalaisten keskuudessa.

Kristitty on samaa mieltä tästä perustelusta, mutta jatkaa – ”Mutta Jeesus ei ollut sellainen.” Jumala LOI Aatamin, Jumala on LUONUT jokaisen elävän olennon. Hän on Herra, Kaiken vaalija ja ylläpitäjä. Vertauskuvallisesti sanottuna: Siksi Jumala on kaiken isä. Mutta Jeesus oli Jumalan ”SYNNYTTäMä” poika, ei Jumalan LUOMA.

SYNNYTETTY TARKOITTAA ”SIITETTY”

Vaikka minulla on neljänkymmenen vuoden kokemus käymistäni keskusteluista oppineitten kristittyjen kanssa, ei ainutkaan ole avannut suutaan ja ottanut riskiä selittääkseen ilmausta ”synnytetty ei luotu.” Tarvittiin eräs amerikkalainen, joka uskalsi selittää. Hän sanoi: ”Se tarkoittaa, Jumalan siittämä.” ”Mitä?” Purskahdin nauruun. ”Jumalan siittämä?” ”Ei, ei,” hän sanoi, ”minä vain yritän selittää merkitystä. En usko, että Jumala todella siitti pojan.”

Järkevä Kristitty sanoo, että sanat eivät kirjaimellisesti tarkoita sitä, miltä ne kuulostavat. Miksi sitten sanot niin? Miksi aiheutat tarpeetonta ristiriitaa maailman 1.300 000 000 – Kristityn ja tuhannen miljoonan Muslimin välille antamalla mielettömiä lausuntoja?

SYY VASTALAUSEISIIN

Muslimi vastusta jyrkästi sanaa ”siitetty,” koska siittäminen kuuluu seksuaalisuuden alempiin, eläimellisiin toimintoihin. Mitään me voimme liittää sellaisen alhaisen ominaisuuden Jumalaan?

Vertauskuvallisesti me kaikki olemme Jumalan lapsia – hyvät ja pahat – ja Jeesus olisi olemukseltaan lähempänä ”Jumalan poikaa” kuin kukaan meistä. Hänhän halusi olla uskollisempi Jumalalle kuin meistä kukaan koskaan pystyy olemaan! Tästä näkökulmasta katsottuna hän on erinomainen Jumalan poika.

Vaikka tämä haitallinen sana ”siitetty” on nyt epävirallisesti jätetty pois kaikkein täsmällisimmästäkin Raamatusta (R.S.V The Revised Standard Version) sen haamu viipyy vielä Kristityn mielessä, sekä mustan että valkoisen. Sen petollinen aivopesu saa valkoisen miehen tuntemaan ylemmyyttä jopa saman kirkon tai lahkon piirissä. Ja tämä opinkappale on luonut pysyvän alemmuuskompleksin mustan väestön mieliin.

AIVOPESTY ALEMMUUDENTUNNE

Ihmismieli ei voi olla pohtimatta seuraavaa: Jos afrikkalaisen poikalapsi näyttää afrikkalaiselta, kiinalaisen lapsi kiinalaiselta, intialaisen intialaiselta, niin kaiken järjen mukaan Jumalan pojan tulisi näyttää Jumalalta. Lukemattomia kauniita kuvia ja jäljennöksiä tästä Jumalan ”ainoasta pojasta”(?) asetetaan ihmisten nähtäväksi. Hän näyttää eurooppalaiselta vaaleine hiuksineen, sinisine silmineen ja kauniine piirteineen – kuten minä näin ”Kuningasten kuninkaassa” tai ”Voiton päivässä” tai ”Jeesus Nasaretilaisessa.” Muistatteko Jeffrey Hunterin? Kristittyjen ”Pelastaja” muistuttaa enemmän saksalaista kuin kyömynenäistä juutalaista. Siispä tietenkin, jos poika on valkoinen, isän tulisi myös olla valkoinen (Jumala?). Sen vuoksi maapallon tummempi – ihoisilla roduilla on alitajuisesti syöpynyt sieluihin tunne Jumalan lapsipuolen asemasta. Eivät mitkään kasvovoiteet, ihonvaalennukset tai tukansuorennukset poista tätä alemmuuden tunnetta.

JUMALA ON HENKI

Jumala ei ole musta eikä valkoinen. Hän on hengellinen olevainen, ihmismielen käsityskyvyn ulottumattomissa. Rikkomalla kaukasialaisen (valkoisen) ihmis-jumalan henkiset kahleet olet rikkonut pysyvän alemmuuden-tunteen kahleet. Mutta älylliset kahleet ovat vaikeammin murrettavissa: Orja itse pitää sinnikkäästi niistä kiinni.

Tekstin alkuun

LUKU 6

VASTAUS KRISTINUSKON ONGELMIIN

”Kristus Islamissa” on oikeastaan sama asia kun ”Kristus Koraanissa”: Ja Koraanilla onkin täsmällistä sanottavaa jokaisesta Kristinuskon erehdyksestä. Koraani vapauttaa Jeesuksen (R.H.) kaikista hänen vihamiestensä panettelusta, samoin kuin hänen seuraajiensa hullaantumisesta. Jeesuksen vihamiehet sanoivat, että hän pilkkasi Jumalaa väittämällä omaavansa jumalallisia kykyjä. Hänen harhaanjohdetut seuraajansa ovat sitä mieltä, että hän myönsi jumalallisuutensa, mutta se ei ollut pilkkaamista (kufr), koska hän oli Jumala.

Mitä sanoi Koraani? Allah osoittaa sanansa sekä juutalaisille että kristityille: Oi Kirjan väki, älkää olko intoilijoita uskonnossanne älkääkä sanoko Jumalasta muuta kuin mikä on totta! Messias Jeesus, Marian poika, on vain Jumalan lähettiläs ja hänen sanansa, jonka hän on antanut Marialle, ja hänen henkensä; uskokaa siis Jumalaan ja hänen lähettiläisiinsä.. Pyhä Koraani 4:171

”KOHTUUS KAIKESSA”

”Oi Kirjan väki” on erittäin kunnioittava nimitys, jolla juutalaisia ja kristittyjä puhutellaan Koraanissa. Toisin sanoen, Allah tarkoittaa: ”Oi oppineet ihmiset!” ”oi ihmiset, joilla on pyhä kirjoitus!” Tosin juutalaiset ja kristityt itse kehuskelevat olevansa parempia kuin arabit, joilla ei ollut pyhää kirjaa ennen Koraania. Allah estääkin molempia kiisteleviä yltiöuskovaisia osapuolia, oppineina ihmisinä, menemästä minkäänlaisiin äärimmäisyyksiin tarkastellessaan Jeesuksen persoonallisuutta.

Juutalaiset tekivät erinäisiä vihjailuja Jeesuksen (R.H.) toiminnan lainmukaisuudesta ja syyttivät häntä jumalanpilkasta vääristelemällä hänen sanojaan. Kristityt näkevät muita merkityksiä Jeesuksen sanoissa; he irrottavat sanat niiden asiayhteydestä tehdäkseen hänestä Jumalan. Nykypäivän kristitty – kiihko-evankelista, raamatun-paukuttaja – käyttää melko kovia sanoja ja kömpelöä lähestymistapaa voittaakseen käännynnäisen pilkkapuheittensa taakse. Hän sanoo:

a) ”JOKO JEESUS ON JUMALA TAI VALEHTELIJA”

b) ”JOKO JEESUS ON JUMALA TAI HULLU”

c) ”JOKO JEESUS ON JUMALA TAI HUIJARI”

Nämä ovat kristityn ihmisen sanoja joka on poimittu kristillisestä kirjallisuudesta. Tämän jälkeen ei kukaan lähimmäistään rakastava ihminen, muslimi tai muu, voi tuomita Kristusta niin ankarasti kuin kristitty vaatii tekemään. Kenties jonkun mielestä on paras pysyä puolueettomana, jos tuntuu siltä, että on valittava joku näistä äärimmäisistä vaihtoehdoista. Ehkä ei juolahda mieleen, että on olemassa vielä yksi vaihtoehto tälle kristinopin arvoitukselle.

JäRKEVä VAIHTOEHTO

Eikö ole mahdollista, että Jeesus yksinkertaisesti oli sitä, mitä hän väitti olevansa; profeetta, kuten niin monet muut profeetat ennen häntä? Vaikkakin hän on yksi merkittävimmistä profeetoista mahtava ihmeidentekijä, suuri hengellinen opettaja ja opas Messias! Miksi vain Jumala tai hullu? Onko ”hulluus” ”jumaluuden” vastakohta kristinuskossa? Mikä on Jumalan vastakohta? Haluaako joku nokkela kristitty vastata?

Koraani paljastaa Kristuksen todellisen aseman yhdessä ainoassa jakeessa, jossa sanotaan:

1) Että hän oli naisen, Marian poika, ja siksi ihminen

2) Mutta hän oli apostoli, ihminen, jolle Jumala oli antanut tehtävän, ja siksi hänellä oli oikeus kunniaan

3) Hän oli sana, joka oli suotu Marialle, sillä hänet luotiin Jumalan sanalla ”Ole” ja hän oli; (kun) Kor. 3:59

4) Hän oli henki, Jumalasta lähtöisin, mutta ei kuitenkaan Jumala; hänen elämänsä ja tehtävänsä olivat rajoittuneempia kuin joidenkin muiden apostolien; siitä huolimatta meidän tulee osoittaa hänelle yhtä suurta kunnioitusta kuin yleensä Jumalan Miehelle.

Kolminaisuusoppi, ykseys Jumalan kanssa, ja Jumalan pojan asema kiistetään jumalanpilkkana. Jumala on itsenäinen, hän ei tarvitse mitään, ei esimerkiksi poikaa hoitamaan asioitaan.

Johanneksen evankeliumin (kuka sen sitten kirjoittikin) sanaoppi (Logos.kr) on suureksi osaksi peräisin Aleksandrian gnostikkojen mystiikasta, tässä yksinkertaisesti selitetty, joskin Islamissa sufialaisten tutkima uskonnon osa alue. A. Y .Alin komm. jakeeseen 171

JEESUKSELTA KYSYTTIIN

Koraanin jakeet 119-121 luvussa 5 Surat ul-ma´ida kuvailevat tuomiopäivää, jolloin Allah kysyy Jeesukselta (R.H.) tämän oletettujen seuraajien sokeasta innosta palvella häntä ja hänen äitiään:

119. Entä kun Jumala sanoi: ”oi Jeesus, Marian poika, oletko sanonut ihmisille: ” Ottakaa minut ja äitini jumaliksi Jumalan sijasta?” Hän vastasi: ”Ylistetty ollos- Sinä! Ei minun kuulu sanoa sellaista, mihin minulla ei ole oikeutta. Jos olisin niin sanonut, olisit saanut sen tietää. Sinä tiedät mitä minun mielessäni on, mutta minä en tiedä, mitä Sinun mielessäsi on. Totisesti Sinä olet salaisuuksien tuntija.

120.En minä ole sanonut heille muuta kuin mitä käskit minun sanoa: `Palvelkaa Jumalaa, minun Herraani ja teidän Herraanne´, ja minä olin todistajana heille niin kauan kun olin heidän keskuudessaan, mutta kun otit minut pois, tulit itse heidän vartijakseen, niin Sinä olet kaiken todistaja.

121.”Jos Sinä rankaiset heitä, ovat he totisesti Sinun palvelijoitasi, ja jos Sinä annat heille anteeksi, niin Sinä olet Voimallinen, Viisas.”

EI VAATINUT JUMALUUTTA

Jos totuuden sana Kaikkitietävältä on tämä ”En ole koskaan sanonut heille muuta kuin mitä minun käskettiin sanoa, että: ”PALVELKAA JUMALA, JOKA ON MINUN HERRANI JA TEIDäN HERRANNE,” niin kuinka kristityt sitten perustelevat Jeesuksen palvonnan?

Koko raamatussa, protestanttisen raamatun 66 kirjassa tai roomalaiskatolisen 73 kirjassa ei ole ainuttakaan lausuntoa, jossa Jeesus väittäisi olevansa Jumala tai jossa hän sanoisi: ”Palvelkaa minua.” Missään kohdassa hän ei sano, että hän ja Kaikkivaltias Jumala olisivat yksi ja sama persoona. Edellä oleva ilmaisu ”yksi ja sama persoona” kutkuttaa monia ”kiihkouskovaisia” ja ”Raamatun-paukuttajia,” jumaluusopin tohtorit ja teologian professorit mukaan lukien. Jopa uudetkin käännynnäiset ovat opetelleet ulkoa nämä säkeet. Heidän on ohjelmoitu kuin zombiet paasaamaan asiayhteydestä irrallaan olevia säkeitä, josta he saavat vahvistusta uskolleen.

Sanat ”OVAT YKSI::” aktivoivat mieltä muistojen mielleyhtymillä. ”Kyllä,” sanovat kolmiyhteysopin kannattajat, jotka palvelevat kolmea jumalaa yhtenä Jumalana ja yhtä Jumalaa kolmena. ”Jeesus väitti olevansa Jumala? Missä?

PASTORI PöYDäN ääRESSä

Olin vienyt pastori Morris D.D.:n ja hänen vaimonsa lounaalle ”Kultaiseen Riikinkukkoon.” Siinä pöydän ääressä istuessamme ja keskustellessamme sain tilaisuuden kysyä: ”Missä?” Ilman minkäänlaisia mutinoita pastori lausui: ”MINä JA ISäNI OLEMME YHTä” vihjatakseen tällä tavoin, että Jumala ja Jeesus ovat yksi ja sama persoona, ja että Jeesus tässä kohdassa väittää olevansa Jumala.

Tämä säe oli minulle hyvin tuttu, mutta se lausuttiin lauseyhteydestä irrallaan. Sillä ei ollut sitä merkitystä, mitä tohtori kuvitteli, niinpä kysyinkin häneltä: ”Mikä on lauseyhteys”

”LAUSEYHTEYDEN” TUKAHDUTTAMANA

Pastori lopetti syömisen ja alkoi tuijottaa minua. Minä kysyin: ”Miksi? Ettekö tunne lauseyhteyttä?” ”Nähkääs, se minkä lausuitte, on oikea teksti, mutta minä haluan tietää kontekstin – tekstin, joka edeltää tuota kohtaa tai on sen jäljessä.”

Täällä oli kerran eräs englantilainen (kanadalainen) presbyteerisen kirkon työntekijä, jumaluusopin tohtori, ja kävi sitten niin, että minä yritin opettaa hänelle englantia. Tietysti hän tiesi, mitä konteksti merkitsee, mutta muiden maanmiestensä tavoin hänkään ei ollut tutkinut yhteyttä, jossa Jeesus lausui sanansa.

Minulla oli neljänkymmenen vuoden kokemus siitä, miten tämä teksti on satoja kertoja viskattu minulle, mutta yksikään oppinut kristitty ei ole koskaan yrittänyt ottaa riskiä selvittääkseen sen todellista merkitystä. Yleensä ihmiset alkavat heti haparoida raamattuaan. Tohtorilla sitä ei ollut mukana. Kun he alkavat tavoitella raamattuaan, minä estän heitä pääsemästä vauhtiin. ”Varmasti sinä tiedät mitä siteeraat?” ”Tottakai osaat raamattusi!”

Toivottavasti jotkut ”uudestisyntyneet” kristityt, luettuaan tämän, haluavat korjata tämän puutteellisuuden. Mutta epäilen, tulevatko muslimilukijani koskaan elämänsä aikana kohtaamaan ketään, joka voisi antaa heille tuon tarpeellisen lauseyhteyden.

MIKä ON LAUSE-YHTEYS?

On epäreilua pastorin taholta, että hän, joka itse ei tiedä lause-yhteyttä, kysyy minulta: ”Tiedätkö sinä?” ”Tietysti,” minä sanoin. ”No, mikä se on?”, oppinut ystäväni kysyi. Minä sanoin: ”Se, mitä sinä olet siteerannut , on tietysti Johanneksen evankeliumin 10. luvusta, jakeesta 30.

Päästäksemme selville tilanteesta, meidän täytyy aloittaa jakeesta 23, jossa lukee:

23. ”ja Jeesus käyskenteli pyhäkössä, Salomonin pylväskäytävässä.”

Johannes, tai kuka tahansa tämän tarinan kirjoittikin, ei kerro meille syytä, miksi Jeesus uhmaa paholaista kävelemällä yksin leijonain luolassa. Sillä olettaa sopii, etteivät juutalaiset jättäneet käyttämättä mainiota tilaisuutta päästäkseen tasoihin Jeesuksen kanssa.

Ehkäpä tekstin kirjoittajaa rohkaisi tapa, jolla Jeesus oli kirjaimellisesti ruoskinut aivan yksin temppelissä juutalaisia, ja kaatanut rahan-vaihtajien pöydät. Tämä tapahtui hänen julkisen toimintansa alku-vaiheessa. (Joh.2:15)

24. ”niin juutalaiset ympäröivät hänet ja sanoivat hänelle: Kuinka kauan sinä pidät meidän mieltämme kiihdyksissä. Jos sinä olet Kristus, niin sano se meille suoraan.”

He ympäröivät hänet ja heristäen sormeaan hänen kasvojensa edessä, he alkoivat syyttää ja yllyttää häntä sanoen, ettei hän ole esittänyt väitettään riittävän avoimesti, riittävän selvästi. Että hän puhui epäselvästi. He yrittivät saattaa itsensä raivoon hyökätäkseen hänen kimppuunsa.

Kuitenkin heidän todellinen vaivansa oli se, etteivät he pitäneet Jeesuksen saarnausmenetelmästä, hänen haukkumisistaan, tavastaan, jolla hän tuomitsi heidän puhdasoppisuutensa, seremoniansa, kirjaimellisen laintulkintansa ja sen, että he olivat unohtaneet hengen. Mutta Jeesuksella ei ollut enää varaa ärsyttää heitä enempää, heitä, oli liian monta ja he kaipasivat kovasti taistelua. Arvostelukyky on pelottomuuden parempi puoli. Sovinnollisessa, tilanteeseen sopivassa hengessä.

25. ”Jeesus vastasi heille: Minä olen sanonut sen teille, ja te ette usko. Ne teot, joita minä teen Isäni nimessä, ne todistavat minusta.”

26. ”Mutta te ette usko, sillä te ette ole minun lampaitani.” Jeesus torjuu vihamiestensä väärät syytökset siitä, että hän on epäselvästi ilmaissut olevansa Messias. Juuri tätä selvää väitettä he odottivat häneltä. Hän sanoi kyllä kertoneensa heille tarpeeksi selvästi, mutta he eivät halunneet kuunnella häntä, vaan:

27. ”Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua.”

28. ”Ja Minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan RYöSTä HEITä MINUN KäDESTä.”

29. ”Minun Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi RYöSTää HEITä MINUN ISäNI KäDESTä.”

Miten joku voi olla niin sokea, ettei huomaa samankaltaisuutta kahden viimeisen jakeen lopussa? Mutta hengellisistä silmälapuista on enemmän haittaa kuin ruumiillisista puutteista.

Jeesus kertoo juutalaisille, sukulaisuuteen viitaten, todellisesta yhteydestä, isän ja pojan välisestä suhteesta. Ratkaisevin jae

30. ”Minä ja Isä olemme yhtä.”

Ovat yhtä – missä mielessä? Olemukseltaanko? Vai onko heille molemmille yhteistä kaikkitietävyys ja kaikkivaltius? Ei! Yhteistä on päämäärä! Kaikkivaltias Jumala ja Hänen lähettiläänsä pitävät huolen siitä, että se joka kerran on uskoon tullut, myöskin pysyy uskossa. Tämä on ”Isän” JA ”Pojan” JA ”Pyhän Hengen” päämäärä JA jokaisen uskovan miehen JA naisen päämäärä.

Antakaamme samaisen Johanneksen selittää gnostilainen mystikko-jaarittelunsa. ”…että he kaikki olisivat YHTä; niin kuin sinä, isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat…minä heissä, ja sinä minussa – että he olisivat täydellisesti YHTä…” (Joh.17:21,23)

Jos Jeesus on YHTä Jumalan kanssa ja jos tuo ykseys tekee hänestä Jumalan, niin silloin kavaltaja – Juudas, epäilevä Tuomas, ja saatanallinen Pietari ynnä ne yhdeksän muuta, jotka hädän hetkellä hylkäsivät hänet, ovat Jumalia. Sillä, samoin kuin Jeesus väitti olevansa yhtä Jumalan kanssa (Joh.10:30), hän nyt väittää kaikkien niidenkin olevan, jotka ”jättivät hänet ja pakenivat.” (Mark.14:50), tai joista hän sanoo: ”Te vähäuskoiset…” (Matt.8:26). ”Voi sinä epäuskoinen ja nurja sukupolvi!” (Luuk.9:41)

Missä ja milloin loppuu kristitty herjaus? Sanonta ”Minä ja Isäni olemme yhtä” oli hyvin viaton ja ilmaisi vain yleistä päämäärää Jumalan suhteen. Mutta juutalaiset etsivät hankaluuksia, eivätkä hyväksyneet minkäänlaisia selityksiä, joten:

31. ”Niin juutalaiset ottivat taas kiviä maasta kivittääksensä hänet.”

32. Jeesus vastasi heille: ”Minä olen näyttänyt teille monta hyvää tekoa, jotka ovat Isästä; mikä niistä on se, jonka tähden te tahdotte minut kivittää?”

33.”juutalaiset vastasivat hänelle: Hyvän teon tähden me emme sinua kivitä, vaan Jumalanpilkan tähden, ja koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi.”

Edellä olevassa jakeessa 24 juutalaiset aiheettomasti väittivät, että Jeesus puhui epäselvästi. Kun tuo syytös taitavasti kumottiin, niin he syyttivät häntä jumalanpilkasta, jota pidetään hengellisissä piireissä rikoksen kaltaisena tekona. Niinpä he sanoivat, että Jeesus väittää olevansa Jumala. ”Minä ja Isäni olemme yhtä”.

Kristitty ovat samaa mieltä juutalaisten kanssa siitä, että Jeesus (R.H.) sanoi näin; mutta heidän mielestään se ei ollut herjausta, koska Jeesus oli Jumala ja hän oli oikeutettu tunnustamaan jumaluutensa. Sekä kristityt että juutalaiset myöntävät lauseen vakavuuden. Toisille se merkitsi pelastusta ja toisille se antoi hyvän syyn päästä hänestä eroon.

Ja näiden mielialojen vallitessa Jeesus-paran annetaan sitten kuolla. Tosin Jeesus kieltäytyi yhteistyöstä tässä likaisissa pelissä:

34. ”Jeesus vastasi heille: ”Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna: Minä sanoin :´Te olette jumalia`?”

35. ”Jos hän sanoo jumaliksi niitä, joille jumalan sana tuli ja Raamattu ei voi raueta tyhjiin”

36. ”Niin kuinka te sanotte sille, jonka Isä on pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan: ’Sinä pilkkaat Jumalaa’, sen tähden että minä sanoin: ’Minä olen Jumalan poika’?” Joh.10:34-36

MIKSI ”TEIDÄN LAKINNE”?

Hän on pilkallinen jakeessa 34, mutta joka tapauksessa, miksi hän sanoo: ”Teidän lakinne”? Eikö se ole myös hänen lakinsa? Eikö hän sanonut: ”äLKää LUULKO, ETTä MINä OLEN TULLUT LAKIA TAI PROFEETTOJA KUMOAMAAN; EN MINä OLE TULLUT KUMOAMAAN, VAAN TäYTTäMääN. SILLä TOTISESTI MINä SANON TEILLE: KUNNES TAIVAS JA MAA KATOAVAT, EI LAISTA KATOA PIENINKääN KIRJAIN, EI AINOAKAAN PIIRTO, ENNEN KUIN KAIKKI ON TAPAHTUNUT.” Matt. 5: 17-18)

”TE OLETTE JUMALIA”

”Te olette jumalia:” Hän aivan ilmeisesti lainaa Psalmia 82 (jae 6) ”Minä sanon, TE OLETTE JUMALIA ja kaikki tyynni Korkeimman poikia;” Jeesus jatkaa: ”Jos hän (TS. Kaikkivaltias Jumala) kutsui heitä jumaliksi, joille Jumalan sana tuli (tarkoitti, että Jumalan profeettoja kutsuttiin jumaliksi) ja Raamattu ei voi raueta tyhjiin. (toisin sanoen – TE ETTE VOI VäITTää MINUA VASTAAN”)”

Jeesus tuntee Raamattunsa; hän puhuu asiantuntemuksella; ja hän keskustelee vihamiestensä kanssa siitä, että ”jos hyviä miehiä, pyhiä miehiä, Jumalan profeettoja kutsutaan JUMALIKSI arvovaltaisessa kirjassamme, josta ette löydä mitään vikaa, niin miksi teette minun suhteeni poikkeuksen? Kun se ainoa asia, mitä väitän itsestäni (nim. Että olen Jumalan poika), on meidän kielessämme niin vähäpätöinen kun sitä vastoin Jumala itse kutsuu muita JUMALIKSI. Vaikka minä (Jeesus) sanoisin itseäni ”jumalaksi” meidän kielellämme, hebrealaisen käytännön mukaan, ette voisi löytää minusta mitään vikaa.”

Tämä on vilpitöntä Raamatun lukemista. En anna mitään omia tulkintojani sanoille, tai selitä niitä vaikeatajuisesti!

Tekstin alkuun

LUKU 7

”ALUSSA”

”Missä Jeesus sanoi: ”minä olen Jumala” tai ”Minä olen Jumalan veroinen” tai ” Palvelkaa minua”? kysyin jälleen kanadalaiselta D.D:ltä. Pastori Morris veti syvään henkeä ja yritti uudestaan. Hän lainasi useammin toistettua raamatun jaetta ”Alussa oli sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.” (Joh.1:1)

Pyydän teitä ystävällisesti ottamaan huomioon, että nämä eivät ole Jeesuksen sanoja: Nämä ovat apostoli Johanneksen sanoja (tai kuka ne sitten kirjoittikin). Jokainen Kristitty tiedemies ja Raamatuntuntija myöntää niiden olevan erään toisen juutalaisen, Filippus Aleksandrislaisen sanoja, miehen, joka oli kirjoittanut ne jopa ennen Johanneksen ja Jeesuksen syntymää. Eikä Filippus väittänyt saaneensa mitään jumalallista innoitusta niihin. Ei väliä, minkä mystisen merkityksen tuo Filippus oli liittänyt näihin sanoihin (jonka meidän Johanneksemme on plagioinut ), me hyväksymme ne sellaisenaan.

KREIKKAA EI HEPREAA

Siitä lähtien kun Uuden Testamentin 27 luvun käsikirjoitukset ovat olleet kreikaksi, kristittyjen lahko on tehnyt niistä oman versionsa ja muuttanut jopa tämän 27 kirjan valikoiman nimen ”KRISTITYKSI KREIKAN-KIELISEKSI RAAMATUKSI.”

Kysyin pastorilta, osasiko hän kreikkaa. ”Kyllä,” tämä sanoi. Hän oli opiskellut viisi vuotta kreikkaa ennen pätevöitymistään. Kysyinkin häneltä mitä ”Jumala” oli kreikaksi. Ensimmäistä kertaa se esiintyy sitaateissa ”ja sana oli Jumalan tykönä”

Hän jäi tuijottamaan eikä vastannut. Niinpä minä selitin, että ”Jumala” on HOTHEOS, joka sananmukaisesti tarkoittaa ”SE JUMALA” (määrätty, tunnettu; the God eng.) Siitä lähtien kun eurooppalainen (sekä pohjoisamerikkalainen) on kehittänyt systeemin, jonka mukaan erisnimi kirjoitetaan isolla alkukirjaimella ja yleisnimi pienellä, meillä on ollut tapana hyväksyä iso alkukirjain Jumala-sanassa.

Toisin sanoen, HOTHEOS on käännetty sanalla ”jumala” (the god eng.), mistä sitten vuorostaan on tehty – Jumala. ”No, kerrohan minulle, mitä sitten on kreikaksi se Jumalaa tarkoittava sana, joka esiintyy lainauksesi toisessa kohdassa ”Ja Sana oli Jumala”? Pastori oli yhä vaiti. Ei siksi, etteikö hän olisi osannut kreikkaa, tai että hän olisi valehdellut, vaan siksi, että hän tiesi enemmän; peli oli pelattu!

Sanoin, että sana oli TONTHEOS, joka tarkoittaa ”joku, eräs jumala”. Oman kääntämissysteemisi mukaan sinun pitäisi kirjoittaa Jumala-sana toisella kerralla pienellä alku-kirjaimella: ”jumala”; toisin sanoen TONTHEOS ”jumala” tai ”eräs jumala”, molemmat ilmaukset ovat oikeita.

Sanoin pastorille ”Mutta toisessa Korinttolaiskirjeessä (4:4) on epärehellisesti vaihdettu systeemiä ja käytetty JUMALA sanassa pientä alkukirjainta; ”(ja paholainen on) jumala tästä maailmasta.” Kreikan HOTHEOS tarkoittaa ”tiettyä jumalaa” niin kuin Joh.1.1:ssa.

”Miksi ette ole olleet oikeudenmukaisia käännöksissänne? Jos Paavali oli nerokas (?) käyttäessään paholaisesta sanaa ”HOTHEOS”, niin miksi hän ei ”suonut” sanalle isoa alkukirjainta? Ja Vanhassa Testamentissa Herra sanoi Moosekselle: ”Katso minä asetan sinut jumalaksi faaraolle…” (Exodus 7:1)

”Miksi käytätte jumala sanassa pientä alkukirjainta ison asemasta, kun viitataan Moosekseen, vaikka käytätte isoa kirjainta tavallisessa SANA- sanassa: ”Ja Sana oli Jumala” ”Miksi teette näin? Miksi pelaatte epärehellistä peliä Jumalan sanan kanssa?” Kysyin pastorilta. Hän sanoi: ”En minä sitä ole tehnyt.” Minä: ”Tiedän, mutta puhun kristinuskon vakiintuneista eturyhmistä, jotka ovat lujasti päättäneet korotta Jeesuksen Jumalaksi käyttämällä isoja alkukirjaimia siellä, pieniä täällä, ja näin huijanneet varomattomia ihmisiä, jotka ajattelevat, että jokainen kirjain, jokainen pilkku, tauko sekä iso että pieni alkukirjain on Jumalan sanelema.

MITÄ ON JÄLJELLÄ?

KOLME AIHETTA

Voi tuskin odottaa, että tämän tyyppisessä pienessä julkaisussa käsitellään kaikkia niitä Jeesusta (R.H.) koskevia mainintoja, jotka sisältyvät Koraanin viiteentoista eri lukuun.

Voimme ainoastaan nopeasti vilkaista otetta Koraanin sisällysluettelosta. Sisällysluettelosta löydämme kolme merkittävää aihetta, jotka eivät vielä ole tulleet keskustelussamme esille:

1) Ei ristiinnaulittu

2) sanoma ja ihmeteot

3) ennustettu Ahmed.

Ensimmäiseen aiheeseen ”ei ristiinnaulittu” liittyvän kirjasen ”Was Christ crucified?” olen kirjoittanut parikymmentä vuotta sitten. Kirjasta on tällä hetkellä painos loppunut ja siihen täytyy vielä lisätä tuoreimmat uutiset, sillä paljon on vettä virrannut sillan alta sen jälkeen kun kirja ensi kerran näki päivänvalon.

Mitä tulee yllämainittuun kolmanteen aiheeseen ”ennustettu Ahmed”, aion kirjoittaa kirjasen nimeltä ”Muhammed (pbuh) the natural Successor to Christ (pbuh) ” sen jälkeen, kun olen saanut päätökseen kirjan ”Was Christ crusified?”. Toivottavasti saan pian loppuun nämä molemmat projektit. Insha-Allah!

TIE PELASTUKSEEN

Nyt meillä on jäljellä aihe numero 2, ”Sanoma ja ihmeteot”. Jeesuksen (R.H.) sanoma oli yksinkertainen ja selkeä, samoin kuin hänen edeltäjiensä ja hänen seuraajansa profeetta Muhammedin (R.H.) sanoma, nimittäin:

”USKOKAA JUMALAAN JA PITäKää HäNEN KäSKYNSä.” Sillä Jumala, joka innoitti lähettiläitään, on muuttumaton Jumala ja Hän on oikeudenmukainen:”…sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala”. (Paav.1.Kirje Korinttolaisille 14:33)

Eräs lainkuuliainen juutalainen tulee Jeesuksen luokse etsiessään ikuista elämää eli pelastusta. Matteuksen sanoin: ”Ja katso, eräs mies tuli ja sanoi hänelle: ”Opettaja, mitä hyvää minun pitää tekemän, että minä saisin iankaikkisen elämän? Niin hän sanoi hänelle: ”Miksi kysyt minulta, mikä on hyvää? On ainoastaan yksi, joka on hyvä. Mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt.”

Ehkäpä olet samaa mieltä siitä, että jos me, sinä tai minä, olisimme tuon juutalaisen paikalla, voisimme päätellä Jeesuksen sanoista sen, että jos vain pitäisimme käskyt, pelastus olisi varmasti taattu, eikä pisaraakaan viatonta verta tarvitsisi vuodattaa. Ellei asianlaita ole näin, niin tietysti Jeesus (R.H.) oli ironinen koska hän hyvin tiesi, että aika oli lähellä, jolloin hän on antava ”lunastusuhrinsa”, ”sijais-sovintouhrinsa” (?!) ihmiskunnansyntien puolesta.

Miksi Jeesus antaisi hänelle ”mahdottoman” ratkaisun, lain noudattamisen (kuten kristitty väittää), kun oli kerran helpompikin keino tarjolla? Vai eikö hän tiennyt, mitä tulisi tapahtumaan että hänet ristiinnaulittaisiin? Eikö ennen maailman luomista tehty mitään sopimusta ”Isän” ja ”Pojan” välillä tämän vapahtavan veren vuodattamisesta (?!). Oliko hän menettänyt muistinsa?

Ei! Ei ollut mitään sellaista tarunomaista sopimusta, joka olisi liittynyt Jeesuksen. Jeesus tiesi, että on vain yksi tie Jumalan luo, ja se on juuri se, minkä hän sanoi. –PITäKää KäSKYT!

IHMETEOT – MITÄ NE TODISTAVAT?

Mitä Jeesuksen ihmetekoihin tulee Koraani ei kerro minkäänlaisia yksityiskohtia sokeasta Bartimuksesta tai Lasaruksesta tai mistään muustakaan ihmeteosta, paitsi että hän (Jeesus) puolusti äitiään jo sylilapsena.

Muslimi hyväksyy epäröimättä useimmat Jeesuksen ihmeteot jopa kuolleista herättämisen, mutta nämä ihmeteot eivät tee hänestä ”Jumalaa” tai synnytettyä ”Jumalan poikaa”, kuten kristitty asian ymmärtää. Ihmeteot eivät todista profeettaudestakaan, eivätkä siitä, onko joku uskottava vai epäluotettava.

Jeesus itse sanoi: ”Sillä vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.” Matt.24:24

Jos väärät profeetat ja väärät Kristukset voivat tehdä ihmeet tai ihmeteot eivät todista profeetan aitoudesta tai mistään muustakaan ominaisuudesta. Johannes Kastaja oli Jeesuksen sanojen mukaan israelilaisten profeetoista suurin. Mahtavampi kuin Mooses, Daavid, Salomon, Esau tai muut. Tähän joukkoon Jeesus laski mukaan myös itsensä. Hänen omien sanojensa mukaan: ”Totisesti minä sanon teille: Ei ole vaimoista syntyneitten joukosta noussut suurempa kuin Johannes Kastaja…” Matt.11:11

(1) Jeesus (R.H.) katsoi kuuluvansa muiden joukkoon: Koska, eikö hän syntynytkin naisesta, Mariasta?

(2) Johannes Kastaja, KAIKKIA muita suurempi, vielä hän ei ollut tehnyt ainuttakaan ihmetekoa!

Ihmeteot eivät ole mikään mittapuu, kun tuomitaan oikeaa ja väärää. Mutta lapsellisen sinnikkäästi Kristitty väittää, että Jeesus on Jumala, koska hän herätti henkiin kuolleen. Tekeekö kuolleista herättäminen toisistakin Jumalia?

Tämä hämmästyttää Kristittyä, koska hän on sulkenut pois tietoisuudestaan ne Raamatussa kuvatut, muiden tekemät ihmeteot, jotka jättävät varjoonsa Jeesuksen ihmeteot. Esimerkiksi, Kristitty väärän mittapuun mukaan:

a) Mooses on mahtavampi kuin Jeesus, koska hän teki elottomasta tikusta elävän muuttamalla sen olomuodon kasvikunnasta eläinkuntaan: Hän teki tikusta käärmeen (2.Moos.Kir. 7,10)

b) Elisa on mahtavampi kuin Jeesus, koska Elisan pilaantunet luut herättivät henkiin erään miehen pelkästään koskettamalla ruumista. (2.Kuningasten kirja 13,21

Täytyykö minun kuvailla sinulle kokonaisen ihmetekojen luettelo? –

Mutta sairaus ei hellitä otettaan – ”Jumala teki ihmetekoja profeettojensa kautta, mutta Jeesus teki ne omin voimiensa avulla.” Mistä Jeesus (R.H.) sai kaikki voimansa? Jos kysyt Jeesukselta, niin hän kertoo meille:

VOIMA, JOKA EI OLE HÄNESTä ITSESTÄÄN

”…Minulle on ANNETTU kaikki valta taivaassa ja maan päällä.” Matt. 28:18

”..Mutta jos minä JUMALAN HENGEN voimalla ajan ulos riivaajia, kenenkä voimalla sitten teidän lapsenne ajavat niitä ulos?” Matt.12:28

”En minä ITSESTäNI voi mitään tehdä…” Joh.5:30

”…mutta jos minä JUMALAN SORMELLA ajan ulos riivaajia…” Luuk. 11:20

LAINATTUA VOIMAA: ”Voima,” kuten hän sanoo, ei ole hänestä itsestään lähtöisin, vaan ”se on annettu minulle.” Kuka antanut? Jumala tietysti! Kaiken toiminnan, kaikki sanat hän lukee Jumalan ansioksi.

LASARUS: Koska Jeesuksen merkittävimmästä ihmeteosta, Lasaruksen kuolleista herättämisestä on tehty niin iso asia, analysoimme tapahtumaa Johanneksen Evankeliumin valossa. On hämmästyttävää, ettei yksikään toinen evankeliumin kirjoittaja mainitse Lasaruksesta mitään. Kuitenkin kertomuksen mukaan Lasarus oli hyvin sairas, ja siksi hänen sisarensa Maria ja Martta olivat hätääntyneinä kutsuneet Jeesuksen luokseen, jotta tämä parantaisi Lasaruksen. Mutta Jeesus tuli liian myöhään, itse asiassa neljä päivää Lasaruksen kuoleman jälkeen.

HäN VOIHKAISI

Maria valittaa Jeesukselle, että jos tämä olisi tullut ajoissa, hänen veljensä ei olisi ehkä kuollut; eli toisin sanoen: Jos Jeesus pystyi parantamaan muita ihmisiä, miksi hän ei olisi parantanut Lasarusta, joka oli Jeesuksenkin läheinen ystävä. Jeesus sanoi: ”..että jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kirkkauden.” Joh. 11:40

Ehtona oli siis se, että heidän piti uskoa. Eikö hän sanonutkin, että usko voisi siirtää vuoria? Hän pyytää päästä hautaan. Matkalla ”hän joutui hengessään syvän liikutuksen valtaan.” Joh.11:33

Hän ei mumissut; hän paljasti kaikki murheensa ja rukoili Jumalaa. Mutta kun hän nyyhkytti niin katkerasti, ympärillä olleet ihmiset eivät kuulleet selvästi hänen sanojaan, eivätkä näin ollen ymmärtäneet häntä. Siksi sanat ”hän voihkaisi.” Kurkottuessaan hautaa kohti Jeesus ”voihkaisi” jälleen, ehkäpä vielä hartaammin, ja Jumala kuuli hänen valituksensa (rukouksensa) ja Jeesus sai varmuuden, että Jumala täyttää hänen pyyntönsä.

Nyt Jeesus saattoi olla varma siitä ja hän määräsi, että haudan suulla oleva kivi siirrettäisiin, jotta Lasarus voisi ”palata kuolleista.” Ilman Jumalalta saamaansa varmuutta Jeesus (R.H.) olisi tehnyt itsestään narrin.

VääRINKäSITYSTEN VäLTTäMISEKSI

Maria ajattelee löyhkää, koska hänen veljensä oli ollut kuolleena jo neljä päivää! Mutta Jeesus oli luottavainen ja kivi siirrettiin. Sitten hän katsoi ylös taivasta kohti ja sanoi: ”Isä, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut. Minä kyllä tiesin, että sinä minua aina kuulet; mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä tämän sanon, että he uskoisivat Sinun lähettäneen minut.” Joh. 11:41-42

Mitä tämä kaikki on olevinaan, näyttelemistäkö?

Miksi koko tämä näytelmä? Siksi, koska Jeesus tiesi, että nämä taikauskoiset ja narrattavat ihmiset ymmärtävät väärin ihmeteon alkulähteen. He saattaisivat pitää häntä ”Jumalana”. Elämän antaminen kuolleelle on ainoastaan Jumalan yksinoikeus. Varmistaakseen, ettei hänen kansansa käsitä väärin, hän ääneensä itkien ja voihkien rukoili Kaikkivaltiasta Jumalaa avukseen. Rukous oli sekavaa ainakin sivusta katsojien mielestä, mutta Taivaan Isä oli hyväksynyt hänen rukouksensa, ja siksi ”…kiitän.. olet minua kuullut.”

Sitä paitsi, hän sanoo: ”että sinä minua aina kuulet;” toisin sanoen, jokainen ihmeteko, jonka Jeesus teki, oli Kaikkivaltiaan Jumalan vastaus hänen rukouksiinsa. Jeesuksen ajan juutalaiset ymmärsivät hyvin hänen asemansa ja he ”ylistivät Jumalaa”, kuten Matteus kertoo meille eräästä toisesta tapauksesta jolloin juutalaiset huudahtivat: ”…antanut senkaltaisen vallan ihmisille.” (Matt. 9,8)

Todellakin, Jeesuksella on syynsä puhua kovalla äänellä. Hän sanoo ”että he uskoisivat, että sinä olet lähettänyt minut.” Se, joka lähetetään, on lähettiläs, sanansaattaja, ja jos Jumala on hänet lähettänyt, niin siinä tapauksessa hän on Jumalan sanansaattaja. Rasul-Ullah = Allahin lähettiläs.

Siitä huolimatta, että Jeesus yritti antaa oikean kuvan ihmeteon todellisesta lähteestä, tai että hän halusi ihmisten pitävän itseään vain Jumalan sanansaattajana, hänen yrityksensä, ikävä kyllä, epäonnistuivat. Väärinkäsitys syntyi. Kristityt eivät hyväksy edes Jeesuksen yksiselitteistä vastuusta vetäytymistä eivätkä Pietarin lausuntoa, ”kallion”, jolle Jeesuksen oletettiin rakentavan kirkkonsa.

Pietari todisti vilpittömästi: ”Te Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat: Jeesuksen, Nasaretilaisen, sen MIEHEN, joka todisti teille voimallisilla teoilla ja ihmeillä ja merkeillä, joita JUMALA hänen kauttansa TEKI teidän keskellänne, niin kuin te itse tiedätte…” Apt.2:22

EI TOIVOTON TAPAUS

Koraanissa Kaikkivaltias Jumala toistaa aivan tämän saman viestin sen jälkeen kun Maria oli saanut ilmoituksen Jeesuksen syntymästä. Kolmannessa luvussa, jakeessa 49 Allah tekee selväksi sen, että jokainen merkki, jonka Jeesus antoi ja jokainen ihme, jonka hän teki, tapahtui: ”JUMALAN SALLIMUKSESTA”

Jeesus sanoo näin, Pietari sanoo näin, ja Jumala sanoo näin; mutta jääräpäiset riitapukarit eivät halua kuunnella; ennakkoluulo, taikausko ja herkkäuskoisuus elävät sitkeästi.

Meidän velvollisuutemme on yksinkertaisesti julista sanomaa, kuuluvasti ja selkeästi, lopun jätämme Jumalan haltuun. Tapaus ei kaiken kaikkiaan ole toivoton, sillä Allah sanoo meille Pyhässä Kirjassaan: MUUTAMAT HEISTä OVAT USKOVAISIA, MUTTA USEIMMAT HEISTä OVAT JUMALATTOMIA.

Muutamat heistä: (tarkoittaa juutalaisia ja kristittyjä) on kahdentyyppisiä ihmisiä; toiset kuvataan uskovaisiksi, ja heille on tarkoitettu tämä kirja; toisia taas sanotaan tottelemattomiksi synnintekijöiksi. Meidän täytyy siis keksiä keinot ”päästäksemme käsiksi” heihin.

Kirjallisuutemme tarjoaa sopivasti jokaiselle jotakin. Luettuasi näitä kirjoja, välitä niitä eteenpäin ystävillesi, jotka eivät ole muslimeja. Avaa Koraani ja auta kristittyjä ystäviäsi tutustumaan näihin tässä kirjassa esiintyviin jakeisiin. Sitten voimmekin kunnioittaen lopettaa Koraanin sanoihin:

Tämä on Jeesus, Marian poika, totuudensana mukanaan, jota he epäilivät. Jumalan ei sovi hankkia itselleen poikaa. Ylistys Hänelle! Kun Hän päättää asian, Hän sanoo: ”Tapahtukoon!,” niin se tapahtuu. Jumala on totisesti minun Herrani ja teidän Herranne. Palvelkaa siis Häntä! Tämä on oikea tie.

Pyhä Koraani 19: 34-36

Author: Ahmed Deedat

Desert Storm, Has it endet?

Christ in Islam
951-96931-5-7
Islamilainen tiedotuskeskus
1994
Puh. 09-3513295 – 6852503
Helsinki,PL 1105
World Wide Distributor of I.I.F.S.O.
Publications in 70 Languages:
INTERNATIONAL ISLAMIC PUBLISHING HOUSE I.I.P.H.

Tekstin alkuun